20200526-191437-32a39b8-tasmota-UK.binmapfile
20200526-191404-32a39b8-tasmota-TW.binmapfile
20200526-191333-32a39b8-tasmota-TR.binmapfile
20200526-191300-32a39b8-tasmota-SK.binmapfile
20200526-191228-32a39b8-tasmota-SE.binmapfile
20200526-191154-32a39b8-tasmota-RU.binmapfile
20200526-191126-32a39b8-tasmota-PT.binmapfile
20200526-191052-32a39b8-tasmota-PL.binmapfile
20200526-191021-32a39b8-tasmota-NL.binmapfile
20200526-190948-32a39b8-tasmota-KO.binmapfile
20200526-190916-32a39b8-tasmota-IT.binmapfile
20200526-190842-32a39b8-tasmota-HU.binmapfile
20200526-190814-32a39b8-tasmota-HE.binmapfile
20200526-190741-32a39b8-tasmota-GR.binmapfile
20200526-190714-32a39b8-tasmota-FR.binmapfile
20200526-190646-32a39b8-tasmota-ES.binmapfile
20200526-190617-32a39b8-tasmota-DE.binmapfile
20200526-190548-32a39b8-tasmota-CZ.binmapfile
20200526-190518-32a39b8-tasmota-CN.binmapfile
20200526-190446-32a39b8-tasmota-BR.binmapfile
20200526-190414-32a39b8-tasmota-BG.binmapfile
20200526-190348-32a39b8-tasmota-ir.binmapfile
20200526-190323-32a39b8-tasmota-display.binmapfile
20200526-190302-32a39b8-tasmota-sensors.binmapfile
20200526-190234-32a39b8-tasmota-knx.binmapfile
20200526-190211-32a39b8-tasmota-lite.binmapfile
20200526-190152-32a39b8-tasmota-minimal.binmapfile
20200526-190139-32a39b8-tasmota.binmapfile
20200526-181408-371870a-tasmota-UK.binmapfile
20200526-181335-371870a-tasmota-TW.binmapfile
20200526-181303-371870a-tasmota-TR.binmapfile
20200526-181227-371870a-tasmota-SK.binmapfile
20200526-181200-371870a-tasmota-SE.binmapfile
20200526-181125-371870a-tasmota-RU.binmapfile
20200526-181059-371870a-tasmota-PT.binmapfile
20200526-181027-371870a-tasmota-PL.binmapfile
20200526-180955-371870a-tasmota-NL.binmapfile
20200526-180924-371870a-tasmota-KO.binmapfile
20200526-180857-371870a-tasmota-IT.binmapfile
20200526-180824-371870a-tasmota-HU.binmapfile
20200526-180750-371870a-tasmota-HE.binmapfile
20200526-180724-371870a-tasmota-GR.binmapfile
20200526-180653-371870a-tasmota-FR.binmapfile
20200526-180617-371870a-tasmota-ES.binmapfile
20200526-180551-371870a-tasmota-DE.binmapfile
20200526-180519-371870a-tasmota-CZ.binmapfile
20200526-180450-371870a-tasmota-CN.binmapfile
20200526-180422-371870a-tasmota-BR.binmapfile
20200526-180357-371870a-tasmota-BG.binmapfile
20200526-180327-371870a-tasmota-ir.binmapfile
20200526-180259-371870a-tasmota-display.binmapfile
20200526-180238-371870a-tasmota-sensors.binmapfile
20200526-180210-371870a-tasmota-knx.binmapfile
20200526-180147-371870a-tasmota-lite.binmapfile
20200526-180128-371870a-tasmota-minimal.binmapfile
20200526-180115-371870a-tasmota.binmapfile
20200526-151421-12391c3-tasmota-UK.binmapfile
20200526-151353-12391c3-tasmota-TW.binmapfile
20200526-151315-12391c3-tasmota-TR.binmapfile
20200526-151240-12391c3-tasmota-SK.binmapfile
20200526-151209-12391c3-tasmota-SE.binmapfile
20200526-151137-12391c3-tasmota-RU.binmapfile
20200526-151103-12391c3-tasmota-PT.binmapfile
20200526-151037-12391c3-tasmota-PL.binmapfile
20200526-151003-12391c3-tasmota-NL.binmapfile
20200526-150932-12391c3-tasmota-KO.binmapfile
20200526-150903-12391c3-tasmota-IT.binmapfile
20200526-150834-12391c3-tasmota-HU.binmapfile
20200526-150808-12391c3-tasmota-HE.binmapfile
20200526-150737-12391c3-tasmota-GR.binmapfile
20200526-150708-12391c3-tasmota-FR.binmapfile
20200526-150640-12391c3-tasmota-ES.binmapfile
20200526-150616-12391c3-tasmota-DE.binmapfile
20200526-150534-12391c3-tasmota-CZ.binmapfile
20200526-150450-12391c3-tasmota-CN.binmapfile
20200526-150417-12391c3-tasmota-BR.binmapfile
20200526-150351-12391c3-tasmota-BG.binmapfile
20200526-150320-12391c3-tasmota-ir.binmapfile
20200526-150300-12391c3-tasmota-display.binmapfile
20200526-150240-12391c3-tasmota-sensors.binmapfile
20200526-150212-12391c3-tasmota-knx.binmapfile
20200526-150148-12391c3-tasmota-lite.binmapfile
20200526-150129-12391c3-tasmota-minimal.binmapfile
20200526-150116-12391c3-tasmota.binmapfile
20200526-131435-bacb730-tasmota-UK.binmapfile
20200526-131403-bacb730-tasmota-TW.binmapfile
20200526-131333-bacb730-tasmota-TR.binmapfile
20200526-131257-bacb730-tasmota-SK.binmapfile
20200526-131222-bacb730-tasmota-SE.binmapfile
20200526-131154-bacb730-tasmota-RU.binmapfile
20200526-131125-bacb730-tasmota-PT.binmapfile
20200526-131055-bacb730-tasmota-PL.binmapfile
20200526-131023-bacb730-tasmota-NL.binmapfile
20200526-130949-bacb730-tasmota-KO.binmapfile
20200526-130917-bacb730-tasmota-IT.binmapfile
20200526-130845-bacb730-tasmota-HU.binmapfile
20200526-130810-bacb730-tasmota-HE.binmapfile
20200526-130743-bacb730-tasmota-GR.binmapfile
20200526-130713-bacb730-tasmota-FR.binmapfile
20200526-130644-bacb730-tasmota-ES.binmapfile
20200526-130610-bacb730-tasmota-DE.binmapfile
20200526-130539-bacb730-tasmota-CZ.binmapfile
20200526-130507-bacb730-tasmota-CN.binmapfile
20200526-130436-bacb730-tasmota-BR.binmapfile
20200526-130411-bacb730-tasmota-BG.binmapfile
20200526-130338-bacb730-tasmota-ir.binmapfile
20200526-130315-bacb730-tasmota-display.binmapfile
20200526-130254-bacb730-tasmota-sensors.binmapfile
20200526-130227-bacb730-tasmota-knx.binmapfile
20200526-130203-bacb730-tasmota-lite.binmapfile
20200526-130145-bacb730-tasmota-minimal.binmapfile
20200526-130131-bacb730-tasmota.binmapfile
20200526-121314-78f106c-tasmota-UK.binmapfile
20200526-121247-78f106c-tasmota-TW.binmapfile
20200526-121216-78f106c-tasmota-TR.binmapfile
20200526-121142-78f106c-tasmota-SK.binmapfile
20200526-121114-78f106c-tasmota-SE.binmapfile
20200526-121041-78f106c-tasmota-RU.binmapfile
20200526-121005-78f106c-tasmota-PT.binmapfile
20200526-120933-78f106c-tasmota-PL.binmapfile
20200526-120900-78f106c-tasmota-NL.binmapfile
20200526-120830-78f106c-tasmota-KO.binmapfile
20200526-120756-78f106c-tasmota-IT.binmapfile
20200526-120729-78f106c-tasmota-HU.binmapfile
20200526-120657-78f106c-tasmota-HE.binmapfile
20200526-120630-78f106c-tasmota-GR.binmapfile
20200526-120555-78f106c-tasmota-FR.binmapfile
20200526-120527-78f106c-tasmota-ES.binmapfile
20200526-120501-78f106c-tasmota-DE.binmapfile
20200526-120433-78f106c-tasmota-CZ.binmapfile
20200526-120402-78f106c-tasmota-CN.binmapfile
20200526-120329-78f106c-tasmota-BR.binmapfile
20200526-120259-78f106c-tasmota-BG.binmapfile
20200526-120234-78f106c-tasmota-ir.binmapfile
20200526-120215-78f106c-tasmota-display.binmapfile
20200526-120155-78f106c-tasmota-sensors.binmapfile
20200526-120127-78f106c-tasmota-knx.binmapfile
20200526-120103-78f106c-tasmota-lite.binmapfile
20200526-120045-78f106c-tasmota-minimal.binmapfile
20200526-120032-78f106c-tasmota.binmapfile
20200526-111354-b354087-tasmota-UK.binmapfile
20200526-111325-b354087-tasmota-TW.binmapfile
20200526-111253-b354087-tasmota-TR.binmapfile
20200526-111225-b354087-tasmota-SK.binmapfile
20200526-111154-b354087-tasmota-SE.binmapfile
20200526-111122-b354087-tasmota-RU.binmapfile
20200526-111045-b354087-tasmota-PT.binmapfile
20200526-111015-b354087-tasmota-PL.binmapfile
20200526-110945-b354087-tasmota-NL.binmapfile
20200526-110920-b354087-tasmota-KO.binmapfile
20200526-110855-b354087-tasmota-IT.binmapfile
20200526-110807-b354087-tasmota-HU.binmapfile
20200526-110728-b354087-tasmota-HE.binmapfile
20200526-110658-b354087-tasmota-GR.binmapfile
20200526-110628-b354087-tasmota-FR.binmapfile
20200526-110558-b354087-tasmota-ES.binmapfile
20200526-110530-b354087-tasmota-DE.binmapfile
20200526-110459-b354087-tasmota-CZ.binmapfile
20200526-110430-b354087-tasmota-CN.binmapfile
20200526-110405-b354087-tasmota-BR.binmapfile
20200526-110339-b354087-tasmota-BG.binmapfile
20200526-110313-b354087-tasmota-ir.binmapfile
20200526-110254-b354087-tasmota-display.binmapfile
20200526-110234-b354087-tasmota-sensors.binmapfile
20200526-110206-b354087-tasmota-knx.binmapfile
20200526-110142-b354087-tasmota-lite.binmapfile
20200526-110125-b354087-tasmota-minimal.binmapfile
20200526-110111-b354087-tasmota.binmapfile
20200526-101313-9a7f252-tasmota-UK.binmapfile
20200526-101243-9a7f252-tasmota-TW.binmapfile
20200526-101211-9a7f252-tasmota-TR.binmapfile
20200526-101138-9a7f252-tasmota-SK.binmapfile
20200526-101109-9a7f252-tasmota-SE.binmapfile
20200526-101040-9a7f252-tasmota-RU.binmapfile
20200526-101011-9a7f252-tasmota-PT.binmapfile
20200526-100941-9a7f252-tasmota-PL.binmapfile
20200526-100914-9a7f252-tasmota-NL.binmapfile
20200526-100846-9a7f252-tasmota-KO.binmapfile
20200526-100816-9a7f252-tasmota-IT.binmapfile
20200526-100748-9a7f252-tasmota-HU.binmapfile
20200526-100719-9a7f252-tasmota-HE.binmapfile
20200526-100646-9a7f252-tasmota-GR.binmapfile
20200526-100617-9a7f252-tasmota-FR.binmapfile
20200526-100551-9a7f252-tasmota-ES.binmapfile
20200526-100526-9a7f252-tasmota-DE.binmapfile
20200526-100454-9a7f252-tasmota-CZ.binmapfile
20200526-100426-9a7f252-tasmota-CN.binmapfile
20200526-100401-9a7f252-tasmota-BR.binmapfile
20200526-100336-9a7f252-tasmota-BG.binmapfile
20200526-100311-9a7f252-tasmota-ir.binmapfile
20200526-100252-9a7f252-tasmota-display.binmapfile
20200526-100231-9a7f252-tasmota-sensors.binmapfile
20200526-100203-9a7f252-tasmota-knx.binmapfile
20200526-100139-9a7f252-tasmota-lite.binmapfile
20200526-100121-9a7f252-tasmota-minimal.binmapfile
20200526-100107-9a7f252-tasmota.binmapfile
20200526-091336-ac7a897-tasmota-UK.binmapfile
20200526-091300-ac7a897-tasmota-TW.binmapfile
20200526-091234-ac7a897-tasmota-TR.binmapfile
20200526-091205-ac7a897-tasmota-SK.binmapfile
20200526-091132-ac7a897-tasmota-SE.binmapfile
20200526-091103-ac7a897-tasmota-RU.binmapfile
20200526-091038-ac7a897-tasmota-PT.binmapfile
20200526-091006-ac7a897-tasmota-PL.binmapfile
20200526-090938-ac7a897-tasmota-NL.binmapfile
20200526-090907-ac7a897-tasmota-KO.binmapfile
20200526-090841-ac7a897-tasmota-IT.binmapfile
20200526-090812-ac7a897-tasmota-HU.binmapfile
20200526-090746-ac7a897-tasmota-HE.binmapfile
20200526-090718-ac7a897-tasmota-GR.binmapfile
20200526-090648-ac7a897-tasmota-FR.binmapfile
20200526-090618-ac7a897-tasmota-ES.binmapfile
20200526-090553-ac7a897-tasmota-DE.binmapfile
20200526-090525-ac7a897-tasmota-CZ.binmapfile
20200526-090457-ac7a897-tasmota-CN.binmapfile
20200526-090430-ac7a897-tasmota-BR.binmapfile
20200526-090405-ac7a897-tasmota-BG.binmapfile
20200526-090340-ac7a897-tasmota-ir.binmapfile
20200526-090320-ac7a897-tasmota-display.binmapfile
20200526-090259-ac7a897-tasmota-sensors.binmapfile
20200526-090230-ac7a897-tasmota-knx.binmapfile
20200526-090206-ac7a897-tasmota-lite.binmapfile
20200526-090147-ac7a897-tasmota-minimal.binmapfile
20200526-090133-ac7a897-tasmota.binmapfile
20200525-231357-4e18240-tasmota-UK.binmapfile
20200525-231329-4e18240-tasmota-TW.binmapfile
20200525-231255-4e18240-tasmota-TR.binmapfile
20200525-231223-4e18240-tasmota-SK.binmapfile
20200525-231150-4e18240-tasmota-SE.binmapfile
20200525-231121-4e18240-tasmota-RU.binmapfile
20200525-231049-4e18240-tasmota-PT.binmapfile
20200525-231015-4e18240-tasmota-PL.binmapfile
20200525-230943-4e18240-tasmota-NL.binmapfile
20200525-230913-4e18240-tasmota-KO.binmapfile
20200525-230845-4e18240-tasmota-IT.binmapfile
20200525-230816-4e18240-tasmota-HU.binmapfile
20200525-230745-4e18240-tasmota-HE.binmapfile
20200525-230719-4e18240-tasmota-GR.binmapfile
20200525-230643-4e18240-tasmota-FR.binmapfile
20200525-230611-4e18240-tasmota-ES.binmapfile
20200525-230546-4e18240-tasmota-DE.binmapfile
20200525-230517-4e18240-tasmota-CZ.binmapfile
20200525-230448-4e18240-tasmota-CN.binmapfile
20200525-230415-4e18240-tasmota-BR.binmapfile
20200525-230349-4e18240-tasmota-BG.binmapfile
20200525-230324-4e18240-tasmota-ir.binmapfile
20200525-230302-4e18240-tasmota-display.binmapfile
20200525-230241-4e18240-tasmota-sensors.binmapfile
20200525-230209-4e18240-tasmota-knx.binmapfile
20200525-230145-4e18240-tasmota-lite.binmapfile
20200525-230127-4e18240-tasmota-minimal.binmapfile
20200525-230113-4e18240-tasmota.binmapfile
20200525-221305-cd69a00-tasmota-UK.binmapfile
20200525-221232-cd69a00-tasmota-TW.binmapfile
20200525-221204-cd69a00-tasmota-TR.binmapfile
20200525-221129-cd69a00-tasmota-SK.binmapfile
20200525-221101-cd69a00-tasmota-SE.binmapfile
20200525-221027-cd69a00-tasmota-RU.binmapfile
20200525-220951-cd69a00-tasmota-PT.binmapfile
20200525-220921-cd69a00-tasmota-PL.binmapfile
20200525-220853-cd69a00-tasmota-NL.binmapfile
20200525-220822-cd69a00-tasmota-KO.binmapfile
20200525-220750-cd69a00-tasmota-IT.binmapfile
20200525-220722-cd69a00-tasmota-HU.binmapfile
20200525-220655-cd69a00-tasmota-HE.binmapfile
20200525-220622-cd69a00-tasmota-GR.binmapfile
20200525-220554-cd69a00-tasmota-FR.binmapfile
20200525-220527-cd69a00-tasmota-ES.binmapfile
20200525-220456-cd69a00-tasmota-DE.binmapfile
20200525-220430-cd69a00-tasmota-CZ.binmapfile
20200525-220402-cd69a00-tasmota-CN.binmapfile
20200525-220335-cd69a00-tasmota-BR.binmapfile
20200525-220303-cd69a00-tasmota-BG.binmapfile
20200525-220238-cd69a00-tasmota-ir.binmapfile
20200525-220219-cd69a00-tasmota-display.binmapfile
20200525-220158-cd69a00-tasmota-sensors.binmapfile
20200525-220130-cd69a00-tasmota-knx.binmapfile
20200525-220106-cd69a00-tasmota-lite.binmapfile
20200525-220048-cd69a00-tasmota-minimal.binmapfile
20200525-220034-cd69a00-tasmota.binmapfile
20200525-181515-b12dbb8-tasmota-UK.binmapfile
20200525-181435-b12dbb8-tasmota-TW.binmapfile
20200525-181405-b12dbb8-tasmota-TR.binmapfile
20200525-181335-b12dbb8-tasmota-SK.binmapfile
20200525-181258-b12dbb8-tasmota-SE.binmapfile
20200525-181220-b12dbb8-tasmota-RU.binmapfile
20200525-181152-b12dbb8-tasmota-PT.binmapfile
20200525-181127-b12dbb8-tasmota-PL.binmapfile
20200525-181059-b12dbb8-tasmota-NL.binmapfile
20200525-181011-b12dbb8-tasmota-KO.binmapfile
20200525-180922-b12dbb8-tasmota-IT.binmapfile
20200525-180834-b12dbb8-tasmota-HU.binmapfile
20200525-180753-b12dbb8-tasmota-HE.binmapfile
20200525-180728-b12dbb8-tasmota-GR.binmapfile
20200525-180703-b12dbb8-tasmota-FR.binmapfile
20200525-180619-b12dbb8-tasmota-ES.binmapfile
20200525-180531-b12dbb8-tasmota-DE.binmapfile
20200525-180449-b12dbb8-tasmota-CZ.binmapfile
20200525-180422-b12dbb8-tasmota-CN.binmapfile
20200525-180344-b12dbb8-tasmota-BR.binmapfile
20200525-180315-b12dbb8-tasmota-BG.binmapfile
20200525-180246-b12dbb8-tasmota-ir.binmapfile
20200525-180221-b12dbb8-tasmota-display.binmapfile
20200525-180200-b12dbb8-tasmota-sensors.binmapfile
20200525-180132-b12dbb8-tasmota-knx.binmapfile
20200525-180108-b12dbb8-tasmota-lite.binmapfile
20200525-180049-b12dbb8-tasmota-minimal.binmapfile
20200525-180035-b12dbb8-tasmota.binmapfile
20200525-161419-c475588-tasmota-UK.binmapfile
20200525-161346-c475588-tasmota-TW.binmapfile
20200525-161307-c475588-tasmota-TR.binmapfile
20200525-161237-c475588-tasmota-SK.binmapfile
20200525-161204-c475588-tasmota-SE.binmapfile
20200525-161133-c475588-tasmota-RU.binmapfile
20200525-161058-c475588-tasmota-PT.binmapfile
20200525-161025-c475588-tasmota-PL.binmapfile
20200525-160952-c475588-tasmota-NL.binmapfile
20200525-160916-c475588-tasmota-KO.binmapfile
20200525-160849-c475588-tasmota-IT.binmapfile
20200525-160816-c475588-tasmota-HU.binmapfile
20200525-160743-c475588-tasmota-HE.binmapfile
20200525-160712-c475588-tasmota-GR.binmapfile
20200525-160639-c475588-tasmota-FR.binmapfile
20200525-160610-c475588-tasmota-ES.binmapfile
20200525-160537-c475588-tasmota-DE.binmapfile
20200525-160510-c475588-tasmota-CZ.binmapfile
20200525-160439-c475588-tasmota-CN.binmapfile
20200525-160411-c475588-tasmota-BR.binmapfile
20200525-160343-c475588-tasmota-BG.binmapfile
20200525-160314-c475588-tasmota-ir.binmapfile
20200525-160253-c475588-tasmota-display.binmapfile
20200525-160232-c475588-tasmota-sensors.binmapfile
20200525-160204-c475588-tasmota-knx.binmapfile
20200525-160139-c475588-tasmota-lite.binmapfile
20200525-160120-c475588-tasmota-minimal.binmapfile
20200525-160106-c475588-tasmota.binmapfile
20200525-142752-90d3cd4-tasmota-SK.binmapfile
20200525-142550-90d3cd4-tasmota-IT.binmapfile
20200525-142243-90d3cd4-tasmota-GR.binmapfile
20200525-142223-90d3cd4-tasmota-FR.binmapfile
20200525-121112-90d3cd4-tasmota-UK.binmapfile
20200525-121048-90d3cd4-tasmota-TW.binmapfile
20200525-121023-90d3cd4-tasmota-TR.binmapfile
20200525-120933-90d3cd4-tasmota-SE.binmapfile
20200525-120908-90d3cd4-tasmota-RU.binmapfile
20200525-120844-90d3cd4-tasmota-PT.binmapfile
20200525-120819-90d3cd4-tasmota-PL.binmapfile
20200525-120755-90d3cd4-tasmota-NL.binmapfile
20200525-120730-90d3cd4-tasmota-KO.binmapfile
20200525-120641-90d3cd4-tasmota-HU.binmapfile
20200525-120616-90d3cd4-tasmota-HE.binmapfile
20200525-120502-90d3cd4-tasmota-ES.binmapfile
20200525-120437-90d3cd4-tasmota-DE.binmapfile
20200525-120412-90d3cd4-tasmota-CZ.binmapfile
20200525-120348-90d3cd4-tasmota-CN.binmapfile
20200525-120323-90d3cd4-tasmota-BR.binmapfile
20200525-120258-90d3cd4-tasmota-BG.binmapfile
20200525-120234-90d3cd4-tasmota-ir.binmapfile
20200525-120215-90d3cd4-tasmota-display.binmapfile
20200525-120154-90d3cd4-tasmota-sensors.binmapfile
20200525-120127-90d3cd4-tasmota-knx.binmapfile
20200525-120103-90d3cd4-tasmota-lite.binmapfile
20200525-120045-90d3cd4-tasmota-minimal.binmapfile
20200525-120032-90d3cd4-tasmota.binmapfile
20200525-111127-c333b67-tasmota-UK.binmapfile
20200525-111102-c333b67-tasmota-TW.binmapfile
20200525-111037-c333b67-tasmota-TR.binmapfile
20200525-111013-c333b67-tasmota-SK.binmapfile
20200525-110948-c333b67-tasmota-SE.binmapfile
20200525-110923-c333b67-tasmota-RU.binmapfile
20200525-110858-c333b67-tasmota-PT.binmapfile
20200525-110833-c333b67-tasmota-PL.binmapfile
20200525-110809-c333b67-tasmota-NL.binmapfile
20200525-110744-c333b67-tasmota-KO.binmapfile
20200525-110720-c333b67-tasmota-IT.binmapfile
20200525-110655-c333b67-tasmota-HU.binmapfile
20200525-110630-c333b67-tasmota-HE.binmapfile
20200525-110605-c333b67-tasmota-GR.binmapfile
20200525-110540-c333b67-tasmota-FR.binmapfile
20200525-110515-c333b67-tasmota-ES.binmapfile
20200525-110449-c333b67-tasmota-DE.binmapfile
20200525-110425-c333b67-tasmota-CZ.binmapfile
20200525-110400-c333b67-tasmota-CN.binmapfile
20200525-110335-c333b67-tasmota-BR.binmapfile
20200525-110310-c333b67-tasmota-BG.binmapfile
20200525-110245-c333b67-tasmota-ir.binmapfile
20200525-110225-c333b67-tasmota-display.binmapfile
20200525-110205-c333b67-tasmota-sensors.binmapfile
20200525-110136-c333b67-tasmota-knx.binmapfile
20200525-110112-c333b67-tasmota-lite.binmapfile
20200525-110053-c333b67-tasmota-minimal.binmapfile
20200525-110039-c333b67-tasmota.binmapfile
20200525-101209-b058fb0-tasmota-UK.binmapfile
20200525-101144-b058fb0-tasmota-TW.binmapfile
20200525-101118-b058fb0-tasmota-TR.binmapfile
20200525-101053-b058fb0-tasmota-SK.binmapfile
20200525-101027-b058fb0-tasmota-SE.binmapfile
20200525-101001-b058fb0-tasmota-RU.binmapfile
20200525-100936-b058fb0-tasmota-PT.binmapfile
20200525-100909-b058fb0-tasmota-PL.binmapfile
20200525-100844-b058fb0-tasmota-NL.binmapfile
20200525-100818-b058fb0-tasmota-KO.binmapfile
20200525-100752-b058fb0-tasmota-IT.binmapfile
20200525-100726-b058fb0-tasmota-HU.binmapfile
20200525-100701-b058fb0-tasmota-HE.binmapfile
20200525-100635-b058fb0-tasmota-GR.binmapfile
20200525-100610-b058fb0-tasmota-FR.binmapfile
20200525-100544-b058fb0-tasmota-ES.binmapfile
20200525-100519-b058fb0-tasmota-DE.binmapfile
20200525-100453-b058fb0-tasmota-CZ.binmapfile
20200525-100428-b058fb0-tasmota-CN.binmapfile
20200525-100403-b058fb0-tasmota-BR.binmapfile
20200525-100337-b058fb0-tasmota-BG.binmapfile
20200525-100312-b058fb0-tasmota-ir.binmapfile
20200525-100252-b058fb0-tasmota-display.binmapfile
20200525-100232-b058fb0-tasmota-sensors.binmapfile
20200525-100203-b058fb0-tasmota-knx.binmapfile
20200525-100139-b058fb0-tasmota-lite.binmapfile
20200525-100120-b058fb0-tasmota-minimal.binmapfile
20200525-100106-b058fb0-tasmota.binmapfile
20200524-181143-3829265-tasmota-UK.binmapfile
20200524-181118-3829265-tasmota-TW.binmapfile
20200524-181051-3829265-tasmota-TR.binmapfile
20200524-181026-3829265-tasmota-SK.binmapfile
20200524-181000-3829265-tasmota-SE.binmapfile
20200524-180932-3829265-tasmota-RU.binmapfile
20200524-180902-3829265-tasmota-PT.binmapfile
20200524-180837-3829265-tasmota-PL.binmapfile
20200524-180807-3829265-tasmota-NL.binmapfile
20200524-180741-3829265-tasmota-KO.binmapfile
20200524-180715-3829265-tasmota-IT.binmapfile
20200524-180650-3829265-tasmota-HU.binmapfile
20200524-180625-3829265-tasmota-HE.binmapfile
20200524-180600-3829265-tasmota-GR.binmapfile
20200524-180535-3829265-tasmota-FR.binmapfile
20200524-180510-3829265-tasmota-ES.binmapfile
20200524-180445-3829265-tasmota-DE.binmapfile
20200524-180420-3829265-tasmota-CZ.binmapfile
20200524-180355-3829265-tasmota-CN.binmapfile
20200524-180329-3829265-tasmota-BR.binmapfile
20200524-180303-3829265-tasmota-BG.binmapfile
20200524-180238-3829265-tasmota-ir.binmapfile
20200524-180218-3829265-tasmota-display.binmapfile
20200524-180158-3829265-tasmota-sensors.binmapfile
20200524-180130-3829265-tasmota-knx.binmapfile
20200524-180105-3829265-tasmota-lite.binmapfile
20200524-180047-3829265-tasmota-minimal.binmapfile
20200524-180033-3829265-tasmota.binmapfile
20200524-171134-9e0637c-tasmota-UK.binmapfile
20200524-171110-9e0637c-tasmota-TW.binmapfile
20200524-171040-9e0637c-tasmota-TR.binmapfile
20200524-171015-9e0637c-tasmota-SK.binmapfile
20200524-170950-9e0637c-tasmota-SE.binmapfile
20200524-170924-9e0637c-tasmota-RU.binmapfile
20200524-170859-9e0637c-tasmota-PT.binmapfile
20200524-170834-9e0637c-tasmota-PL.binmapfile
20200524-170809-9e0637c-tasmota-NL.binmapfile
20200524-170744-9e0637c-tasmota-KO.binmapfile
20200524-170720-9e0637c-tasmota-IT.binmapfile
20200524-170654-9e0637c-tasmota-HU.binmapfile
20200524-170630-9e0637c-tasmota-HE.binmapfile
20200524-170604-9e0637c-tasmota-GR.binmapfile
20200524-170540-9e0637c-tasmota-FR.binmapfile
20200524-170515-9e0637c-tasmota-ES.binmapfile
20200524-170450-9e0637c-tasmota-DE.binmapfile
20200524-170425-9e0637c-tasmota-CZ.binmapfile
20200524-170359-9e0637c-tasmota-CN.binmapfile
20200524-170335-9e0637c-tasmota-BR.binmapfile
20200524-170310-9e0637c-tasmota-BG.binmapfile
20200524-170245-9e0637c-tasmota-ir.binmapfile
20200524-170225-9e0637c-tasmota-display.binmapfile
20200524-170205-9e0637c-tasmota-sensors.binmapfile
20200524-170137-9e0637c-tasmota-knx.binmapfile
20200524-170113-9e0637c-tasmota-lite.binmapfile
20200524-170054-9e0637c-tasmota-minimal.binmapfile
20200524-170041-9e0637c-tasmota.binmapfile
20200524-131140-130a168-tasmota-UK.binmapfile
20200524-131115-130a168-tasmota-TW.binmapfile
20200524-131049-130a168-tasmota-TR.binmapfile
20200524-131020-130a168-tasmota-SK.binmapfile
20200524-130951-130a168-tasmota-SE.binmapfile
20200524-130922-130a168-tasmota-RU.binmapfile
20200524-130857-130a168-tasmota-PT.binmapfile
20200524-130832-130a168-tasmota-PL.binmapfile
20200524-130808-130a168-tasmota-NL.binmapfile
20200524-130743-130a168-tasmota-KO.binmapfile
20200524-130719-130a168-tasmota-IT.binmapfile
20200524-130654-130a168-tasmota-HU.binmapfile
20200524-130629-130a168-tasmota-HE.binmapfile
20200524-130604-130a168-tasmota-GR.binmapfile
20200524-130540-130a168-tasmota-FR.binmapfile
20200524-130515-130a168-tasmota-ES.binmapfile
20200524-130450-130a168-tasmota-DE.binmapfile
20200524-130425-130a168-tasmota-CZ.binmapfile
20200524-130400-130a168-tasmota-CN.binmapfile
20200524-130336-130a168-tasmota-BR.binmapfile
20200524-130311-130a168-tasmota-BG.binmapfile
20200524-130245-130a168-tasmota-ir.binmapfile
20200524-130226-130a168-tasmota-display.binmapfile
20200524-130205-130a168-tasmota-sensors.binmapfile
20200524-130137-130a168-tasmota-knx.binmapfile
20200524-130113-130a168-tasmota-lite.binmapfile
20200524-130055-130a168-tasmota-minimal.binmapfile
20200524-130041-130a168-tasmota.binmapfile
20200524-121200-6073bd9-tasmota-UK.binmapfile
20200524-121129-6073bd9-tasmota-TW.binmapfile
20200524-121100-6073bd9-tasmota-TR.binmapfile
20200524-121034-6073bd9-tasmota-SK.binmapfile
20200524-121006-6073bd9-tasmota-SE.binmapfile
20200524-120937-6073bd9-tasmota-RU.binmapfile
20200524-120908-6073bd9-tasmota-PT.binmapfile
20200524-120843-6073bd9-tasmota-PL.binmapfile
20200524-120814-6073bd9-tasmota-NL.binmapfile
20200524-120750-6073bd9-tasmota-KO.binmapfile
20200524-120725-6073bd9-tasmota-IT.binmapfile
20200524-120700-6073bd9-tasmota-HU.binmapfile
20200524-120635-6073bd9-tasmota-HE.binmapfile
20200524-120611-6073bd9-tasmota-GR.binmapfile
20200524-120546-6073bd9-tasmota-FR.binmapfile
20200524-120521-6073bd9-tasmota-ES.binmapfile
20200524-120456-6073bd9-tasmota-DE.binmapfile
20200524-120431-6073bd9-tasmota-CZ.binmapfile
20200524-120407-6073bd9-tasmota-CN.binmapfile
20200524-120342-6073bd9-tasmota-BR.binmapfile
20200524-120317-6073bd9-tasmota-BG.binmapfile
20200524-120252-6073bd9-tasmota-ir.binmapfile
20200524-120232-6073bd9-tasmota-display.binmapfile
20200524-120211-6073bd9-tasmota-sensors.binmapfile
20200524-120143-6073bd9-tasmota-knx.binmapfile
20200524-120119-6073bd9-tasmota-lite.binmapfile
20200524-120100-6073bd9-tasmota-minimal.binmapfile
20200524-120044-6073bd9-tasmota.binmapfile
20200524-111212-584ed65-tasmota-UK.binmapfile
20200524-111147-584ed65-tasmota-TW.binmapfile
20200524-111122-584ed65-tasmota-TR.binmapfile
20200524-111057-584ed65-tasmota-SK.binmapfile
20200524-111031-584ed65-tasmota-SE.binmapfile
20200524-111005-584ed65-tasmota-RU.binmapfile
20200524-110940-584ed65-tasmota-PT.binmapfile
20200524-110914-584ed65-tasmota-PL.binmapfile
20200524-110849-584ed65-tasmota-NL.binmapfile
20200524-110824-584ed65-tasmota-KO.binmapfile
20200524-110758-584ed65-tasmota-IT.binmapfile
20200524-110732-584ed65-tasmota-HU.binmapfile
20200524-110707-584ed65-tasmota-HE.binmapfile
20200524-110642-584ed65-tasmota-GR.binmapfile
20200524-110617-584ed65-tasmota-FR.binmapfile
20200524-110552-584ed65-tasmota-ES.binmapfile
20200524-110526-584ed65-tasmota-DE.binmapfile
20200524-110500-584ed65-tasmota-CZ.binmapfile
20200524-110435-584ed65-tasmota-CN.binmapfile
20200524-110410-584ed65-tasmota-BR.binmapfile
20200524-110344-584ed65-tasmota-BG.binmapfile
20200524-110319-584ed65-tasmota-ir.binmapfile
20200524-110259-584ed65-tasmota-display.binmapfile
20200524-110238-584ed65-tasmota-sensors.binmapfile
20200524-110208-584ed65-tasmota-knx.binmapfile
20200524-110144-584ed65-tasmota-lite.binmapfile
20200524-110125-584ed65-tasmota-minimal.binmapfile
20200524-110111-584ed65-tasmota.binmapfile
20200523-161135-054850e-tasmota-UK.binmapfile
20200523-161109-054850e-tasmota-TW.binmapfile
20200523-161042-054850e-tasmota-TR.binmapfile
20200523-161016-054850e-tasmota-SK.binmapfile
20200523-160949-054850e-tasmota-SE.binmapfile
20200523-160924-054850e-tasmota-RU.binmapfile
20200523-160858-054850e-tasmota-PT.binmapfile
20200523-160834-054850e-tasmota-PL.binmapfile
20200523-160809-054850e-tasmota-NL.binmapfile
20200523-160744-054850e-tasmota-KO.binmapfile
20200523-160720-054850e-tasmota-IT.binmapfile
20200523-160655-054850e-tasmota-HU.binmapfile
20200523-160630-054850e-tasmota-HE.binmapfile
20200523-160605-054850e-tasmota-GR.binmapfile
20200523-160540-054850e-tasmota-FR.binmapfile
20200523-160515-054850e-tasmota-ES.binmapfile
20200523-160450-054850e-tasmota-DE.binmapfile
20200523-160425-054850e-tasmota-CZ.binmapfile
20200523-160400-054850e-tasmota-CN.binmapfile
20200523-160335-054850e-tasmota-BR.binmapfile
20200523-160310-054850e-tasmota-BG.binmapfile
20200523-160244-054850e-tasmota-ir.binmapfile
20200523-160224-054850e-tasmota-display.binmapfile
20200523-160203-054850e-tasmota-sensors.binmapfile
20200523-160135-054850e-tasmota-knx.binmapfile
20200523-160111-054850e-tasmota-lite.binmapfile
20200523-160053-054850e-tasmota-minimal.binmapfile
20200523-160039-054850e-tasmota.binmapfile
20200523-141231-aafa086-tasmota-UK.binmapfile
20200523-141206-aafa086-tasmota-TW.binmapfile
20200523-141140-aafa086-tasmota-TR.binmapfile
20200523-141115-aafa086-tasmota-SK.binmapfile
20200523-141049-aafa086-tasmota-SE.binmapfile
20200523-141024-aafa086-tasmota-RU.binmapfile
20200523-140956-aafa086-tasmota-PT.binmapfile
20200523-140926-aafa086-tasmota-PL.binmapfile
20200523-140902-aafa086-tasmota-NL.binmapfile
20200523-140836-aafa086-tasmota-KO.binmapfile
20200523-140811-aafa086-tasmota-IT.binmapfile
20200523-140746-aafa086-tasmota-HU.binmapfile
20200523-140721-aafa086-tasmota-HE.binmapfile
20200523-140656-aafa086-tasmota-GR.binmapfile
20200523-140631-aafa086-tasmota-FR.binmapfile
20200523-140606-aafa086-tasmota-ES.binmapfile
20200523-140541-aafa086-tasmota-DE.binmapfile
20200523-140516-aafa086-tasmota-CZ.binmapfile
20200523-140450-aafa086-tasmota-CN.binmapfile
20200523-140426-aafa086-tasmota-BR.binmapfile
20200523-140401-aafa086-tasmota-BG.binmapfile
20200523-140335-aafa086-tasmota-ir.binmapfile
20200523-140316-aafa086-tasmota-display.binmapfile
20200523-140254-aafa086-tasmota-sensors.binmapfile
20200523-140226-aafa086-tasmota-knx.binmapfile
20200523-140159-aafa086-tasmota-lite.binmapfile
20200523-140136-aafa086-tasmota-minimal.binmapfile
20200523-140122-aafa086-tasmota.binmapfile
20200523-131142-00b2ce9-tasmota-UK.binmapfile
20200523-131117-00b2ce9-tasmota-TW.binmapfile
20200523-131051-00b2ce9-tasmota-TR.binmapfile
20200523-131026-00b2ce9-tasmota-SK.binmapfile
20200523-131000-00b2ce9-tasmota-SE.binmapfile
20200523-130934-00b2ce9-tasmota-RU.binmapfile
20200523-130908-00b2ce9-tasmota-PT.binmapfile
20200523-130843-00b2ce9-tasmota-PL.binmapfile
20200523-130817-00b2ce9-tasmota-NL.binmapfile
20200523-130752-00b2ce9-tasmota-KO.binmapfile
20200523-130727-00b2ce9-tasmota-IT.binmapfile
20200523-130702-00b2ce9-tasmota-HU.binmapfile
20200523-130636-00b2ce9-tasmota-HE.binmapfile
20200523-130611-00b2ce9-tasmota-GR.binmapfile
20200523-130545-00b2ce9-tasmota-FR.binmapfile
20200523-130519-00b2ce9-tasmota-ES.binmapfile
20200523-130453-00b2ce9-tasmota-DE.binmapfile
20200523-130429-00b2ce9-tasmota-CZ.binmapfile
20200523-130404-00b2ce9-tasmota-CN.binmapfile
20200523-130339-00b2ce9-tasmota-BR.binmapfile
20200523-130314-00b2ce9-tasmota-BG.binmapfile
20200523-130249-00b2ce9-tasmota-ir.binmapfile
20200523-130229-00b2ce9-tasmota-display.binmapfile
20200523-130208-00b2ce9-tasmota-sensors.binmapfile
20200523-130140-00b2ce9-tasmota-knx.binmapfile
20200523-130116-00b2ce9-tasmota-lite.binmapfile
20200523-130058-00b2ce9-tasmota-minimal.binmapfile
20200523-130043-00b2ce9-tasmota.binmapfile
20200523-111200-a411a51-tasmota-UK.binmapfile
20200523-111135-a411a51-tasmota-TW.binmapfile
20200523-111109-a411a51-tasmota-TR.binmapfile
20200523-111044-a411a51-tasmota-SK.binmapfile
20200523-111019-a411a51-tasmota-SE.binmapfile
20200523-110953-a411a51-tasmota-RU.binmapfile
20200523-110928-a411a51-tasmota-PT.binmapfile
20200523-110903-a411a51-tasmota-PL.binmapfile
20200523-110838-a411a51-tasmota-NL.binmapfile
20200523-110813-a411a51-tasmota-KO.binmapfile
20200523-110748-a411a51-tasmota-IT.binmapfile
20200523-110723-a411a51-tasmota-HU.binmapfile
20200523-110658-a411a51-tasmota-HE.binmapfile
20200523-110633-a411a51-tasmota-GR.binmapfile
20200523-110608-a411a51-tasmota-FR.binmapfile
20200523-110543-a411a51-tasmota-ES.binmapfile
20200523-110518-a411a51-tasmota-DE.binmapfile
20200523-110453-a411a51-tasmota-CZ.binmapfile
20200523-110428-a411a51-tasmota-CN.binmapfile
20200523-110403-a411a51-tasmota-BR.binmapfile
20200523-110338-a411a51-tasmota-BG.binmapfile
20200523-110313-a411a51-tasmota-ir.binmapfile
20200523-110254-a411a51-tasmota-display.binmapfile
20200523-110233-a411a51-tasmota-sensors.binmapfile
20200523-110204-a411a51-tasmota-knx.binmapfile
20200523-110140-a411a51-tasmota-lite.binmapfile
20200523-110121-a411a51-tasmota-minimal.binmapfile
20200523-110106-a411a51-tasmota.binmapfile
20200522-191115-93ca102-tasmota-UK.binmapfile
20200522-191050-93ca102-tasmota-TW.binmapfile
20200522-191026-93ca102-tasmota-TR.binmapfile
20200522-191001-93ca102-tasmota-SK.binmapfile
20200522-190932-93ca102-tasmota-SE.binmapfile
20200522-190907-93ca102-tasmota-RU.binmapfile
20200522-190842-93ca102-tasmota-PT.binmapfile
20200522-190818-93ca102-tasmota-PL.binmapfile
20200522-190754-93ca102-tasmota-NL.binmapfile
20200522-190729-93ca102-tasmota-KO.binmapfile
20200522-190705-93ca102-tasmota-IT.binmapfile
20200522-190640-93ca102-tasmota-HU.binmapfile
20200522-190616-93ca102-tasmota-HE.binmapfile
20200522-190551-93ca102-tasmota-GR.binmapfile
20200522-190527-93ca102-tasmota-FR.binmapfile
20200522-190502-93ca102-tasmota-ES.binmapfile
20200522-190438-93ca102-tasmota-DE.binmapfile
20200522-190413-93ca102-tasmota-CZ.binmapfile
20200522-190348-93ca102-tasmota-CN.binmapfile
20200522-190324-93ca102-tasmota-BR.binmapfile
20200522-190259-93ca102-tasmota-BG.binmapfile
20200522-190235-93ca102-tasmota-ir.binmapfile
20200522-190216-93ca102-tasmota-display.binmapfile
20200522-190155-93ca102-tasmota-sensors.binmapfile
20200522-190128-93ca102-tasmota-knx.binmapfile
20200522-190104-93ca102-tasmota-lite.binmapfile
20200522-190045-93ca102-tasmota-minimal.binmapfile
20200522-190032-93ca102-tasmota.binmapfile
20200522-181111-855e054-tasmota-UK.binmapfile
20200522-181046-855e054-tasmota-TW.binmapfile
20200522-181022-855e054-tasmota-TR.binmapfile
20200522-180957-855e054-tasmota-SK.binmapfile
20200522-180932-855e054-tasmota-SE.binmapfile
20200522-180908-855e054-tasmota-RU.binmapfile
20200522-180843-855e054-tasmota-PT.binmapfile
20200522-180818-855e054-tasmota-PL.binmapfile
20200522-180753-855e054-tasmota-NL.binmapfile
20200522-180729-855e054-tasmota-KO.binmapfile
20200522-180704-855e054-tasmota-IT.binmapfile
20200522-180639-855e054-tasmota-HU.binmapfile
20200522-180614-855e054-tasmota-HE.binmapfile
20200522-180550-855e054-tasmota-GR.binmapfile
20200522-180525-855e054-tasmota-FR.binmapfile
20200522-180501-855e054-tasmota-ES.binmapfile
20200522-180436-855e054-tasmota-DE.binmapfile
20200522-180411-855e054-tasmota-CZ.binmapfile
20200522-180346-855e054-tasmota-CN.binmapfile
20200522-180322-855e054-tasmota-BR.binmapfile
20200522-180258-855e054-tasmota-BG.binmapfile
20200522-180233-855e054-tasmota-ir.binmapfile
20200522-180214-855e054-tasmota-display.binmapfile
20200522-180154-855e054-tasmota-sensors.binmapfile
20200522-180127-855e054-tasmota-knx.binmapfile
20200522-180103-855e054-tasmota-lite.binmapfile
20200522-180045-855e054-tasmota-minimal.binmapfile
20200522-180032-855e054-tasmota.binmapfile
20200522-161133-86921e6-tasmota-UK.binmapfile
20200522-161108-86921e6-tasmota-TW.binmapfile
20200522-161043-86921e6-tasmota-TR.binmapfile
20200522-161018-86921e6-tasmota-SK.binmapfile
20200522-160953-86921e6-tasmota-SE.binmapfile
20200522-160926-86921e6-tasmota-RU.binmapfile
20200522-160900-86921e6-tasmota-PT.binmapfile
20200522-160835-86921e6-tasmota-PL.binmapfile
20200522-160810-86921e6-tasmota-NL.binmapfile
20200522-160746-86921e6-tasmota-KO.binmapfile
20200522-160721-86921e6-tasmota-IT.binmapfile
20200522-160656-86921e6-tasmota-HU.binmapfile
20200522-160632-86921e6-tasmota-HE.binmapfile
20200522-160607-86921e6-tasmota-GR.binmapfile
20200522-160543-86921e6-tasmota-FR.binmapfile
20200522-160517-86921e6-tasmota-ES.binmapfile
20200522-160452-86921e6-tasmota-DE.binmapfile
20200522-160428-86921e6-tasmota-CZ.binmapfile
20200522-160403-86921e6-tasmota-CN.binmapfile
20200522-160338-86921e6-tasmota-BR.binmapfile
20200522-160314-86921e6-tasmota-BG.binmapfile
20200522-160249-86921e6-tasmota-ir.binmapfile
20200522-160230-86921e6-tasmota-display.binmapfile
20200522-160209-86921e6-tasmota-sensors.binmapfile
20200522-160141-86921e6-tasmota-knx.binmapfile
20200522-160117-86921e6-tasmota-lite.binmapfile
20200522-160058-86921e6-tasmota-minimal.binmapfile
20200522-160045-86921e6-tasmota.binmapfile
20200522-151239-2b798ff-tasmota-UK.binmapfile
20200522-151213-2b798ff-tasmota-TW.binmapfile
20200522-151145-2b798ff-tasmota-TR.binmapfile
20200522-151114-2b798ff-tasmota-SK.binmapfile
20200522-151045-2b798ff-tasmota-SE.binmapfile
20200522-151018-2b798ff-tasmota-RU.binmapfile
20200522-150953-2b798ff-tasmota-PT.binmapfile
20200522-150924-2b798ff-tasmota-PL.binmapfile
20200522-150856-2b798ff-tasmota-NL.binmapfile
20200522-150827-2b798ff-tasmota-KO.binmapfile
20200522-150802-2b798ff-tasmota-IT.binmapfile
20200522-150738-2b798ff-tasmota-HU.binmapfile
20200522-150712-2b798ff-tasmota-HE.binmapfile
20200522-150647-2b798ff-tasmota-GR.binmapfile
20200522-150622-2b798ff-tasmota-FR.binmapfile
20200522-150557-2b798ff-tasmota-ES.binmapfile
20200522-150533-2b798ff-tasmota-DE.binmapfile
20200522-150508-2b798ff-tasmota-CZ.binmapfile
20200522-150443-2b798ff-tasmota-CN.binmapfile
20200522-150418-2b798ff-tasmota-BR.binmapfile
20200522-150353-2b798ff-tasmota-BG.binmapfile
20200522-150328-2b798ff-tasmota-ir.binmapfile
20200522-150308-2b798ff-tasmota-display.binmapfile
20200522-150247-2b798ff-tasmota-sensors.binmapfile
20200522-150219-2b798ff-tasmota-knx.binmapfile
20200522-150156-2b798ff-tasmota-lite.binmapfile
20200522-150137-2b798ff-tasmota-minimal.binmapfile
20200522-150120-2b798ff-tasmota.binmapfile
20200521-221141-2b54311-tasmota-UK.binmapfile
20200521-221116-2b54311-tasmota-TW.binmapfile
20200521-221051-2b54311-tasmota-TR.binmapfile
20200521-221025-2b54311-tasmota-SK.binmapfile
20200521-221000-2b54311-tasmota-SE.binmapfile
20200521-220934-2b54311-tasmota-RU.binmapfile
20200521-220909-2b54311-tasmota-PT.binmapfile
20200521-220844-2b54311-tasmota-PL.binmapfile
20200521-220819-2b54311-tasmota-NL.binmapfile
20200521-220754-2b54311-tasmota-KO.binmapfile
20200521-220728-2b54311-tasmota-IT.binmapfile
20200521-220703-2b54311-tasmota-HU.binmapfile
20200521-220638-2b54311-tasmota-HE.binmapfile
20200521-220612-2b54311-tasmota-GR.binmapfile
20200521-220547-2b54311-tasmota-FR.binmapfile
20200521-220522-2b54311-tasmota-ES.binmapfile
20200521-220456-2b54311-tasmota-DE.binmapfile
20200521-220431-2b54311-tasmota-CZ.binmapfile
20200521-220406-2b54311-tasmota-CN.binmapfile
20200521-220341-2b54311-tasmota-BR.binmapfile
20200521-220317-2b54311-tasmota-BG.binmapfile
20200521-220252-2b54311-tasmota-ir.binmapfile
20200521-220232-2b54311-tasmota-display.binmapfile
20200521-220209-2b54311-tasmota-sensors.binmapfile
20200521-220141-2b54311-tasmota-knx.binmapfile
20200521-220116-2b54311-tasmota-lite.binmapfile
20200521-220058-2b54311-tasmota-minimal.binmapfile
20200521-220042-2b54311-tasmota.binmapfile
20200521-191115-1480725-tasmota-UK.binmapfile
20200521-191050-1480725-tasmota-TW.binmapfile
20200521-191026-1480725-tasmota-TR.binmapfile
20200521-191002-1480725-tasmota-SK.binmapfile
20200521-190937-1480725-tasmota-SE.binmapfile
20200521-190912-1480725-tasmota-RU.binmapfile
20200521-190847-1480725-tasmota-PT.binmapfile
20200521-190823-1480725-tasmota-PL.binmapfile
20200521-190758-1480725-tasmota-NL.binmapfile
20200521-190734-1480725-tasmota-KO.binmapfile
20200521-190709-1480725-tasmota-IT.binmapfile
20200521-190644-1480725-tasmota-HU.binmapfile
20200521-190620-1480725-tasmota-HE.binmapfile
20200521-190556-1480725-tasmota-GR.binmapfile
20200521-190531-1480725-tasmota-FR.binmapfile
20200521-190506-1480725-tasmota-ES.binmapfile
20200521-190442-1480725-tasmota-DE.binmapfile
20200521-190418-1480725-tasmota-CZ.binmapfile
20200521-190353-1480725-tasmota-CN.binmapfile
20200521-190328-1480725-tasmota-BR.binmapfile
20200521-190304-1480725-tasmota-BG.binmapfile
20200521-190239-1480725-tasmota-ir.binmapfile
20200521-190220-1480725-tasmota-display.binmapfile
20200521-190159-1480725-tasmota-sensors.binmapfile
20200521-190131-1480725-tasmota-knx.binmapfile
20200521-190107-1480725-tasmota-lite.binmapfile
20200521-190049-1480725-tasmota-minimal.binmapfile
20200521-190035-1480725-tasmota.binmapfile
20200521-181133-f120538-tasmota-UK.binmapfile
20200521-181108-f120538-tasmota-TW.binmapfile
20200521-181043-f120538-tasmota-TR.binmapfile
20200521-181018-f120538-tasmota-SK.binmapfile
20200521-180953-f120538-tasmota-SE.binmapfile
20200521-180928-f120538-tasmota-RU.binmapfile
20200521-180901-f120538-tasmota-PT.binmapfile
20200521-180836-f120538-tasmota-PL.binmapfile
20200521-180811-f120538-tasmota-NL.binmapfile
20200521-180746-f120538-tasmota-KO.binmapfile
20200521-180721-f120538-tasmota-IT.binmapfile
20200521-180657-f120538-tasmota-HU.binmapfile
20200521-180632-f120538-tasmota-HE.binmapfile
20200521-180607-f120538-tasmota-GR.binmapfile
20200521-180542-f120538-tasmota-FR.binmapfile
20200521-180518-f120538-tasmota-ES.binmapfile
20200521-180453-f120538-tasmota-DE.binmapfile
20200521-180428-f120538-tasmota-CZ.binmapfile
20200521-180403-f120538-tasmota-CN.binmapfile
20200521-180338-f120538-tasmota-BR.binmapfile
20200521-180313-f120538-tasmota-BG.binmapfile
20200521-180248-f120538-tasmota-ir.binmapfile
20200521-180229-f120538-tasmota-display.binmapfile
20200521-180208-f120538-tasmota-sensors.binmapfile
20200521-180140-f120538-tasmota-knx.binmapfile
20200521-180116-f120538-tasmota-lite.binmapfile
20200521-180057-f120538-tasmota-minimal.binmapfile
20200521-180043-f120538-tasmota.binmapfile
20200521-091156-1edc02b-tasmota-UK.binmapfile
20200521-091131-1edc02b-tasmota-TW.binmapfile
20200521-091106-1edc02b-tasmota-TR.binmapfile
20200521-091041-1edc02b-tasmota-SK.binmapfile
20200521-091016-1edc02b-tasmota-SE.binmapfile
20200521-090951-1edc02b-tasmota-RU.binmapfile
20200521-090925-1edc02b-tasmota-PT.binmapfile
20200521-090900-1edc02b-tasmota-PL.binmapfile
20200521-090835-1edc02b-tasmota-NL.binmapfile
20200521-090811-1edc02b-tasmota-KO.binmapfile
20200521-090746-1edc02b-tasmota-IT.binmapfile
20200521-090721-1edc02b-tasmota-HU.binmapfile
20200521-090655-1edc02b-tasmota-HE.binmapfile
20200521-090630-1edc02b-tasmota-GR.binmapfile
20200521-090605-1edc02b-tasmota-FR.binmapfile
20200521-090541-1edc02b-tasmota-ES.binmapfile
20200521-090516-1edc02b-tasmota-DE.binmapfile
20200521-090450-1edc02b-tasmota-CZ.binmapfile
20200521-090425-1edc02b-tasmota-CN.binmapfile
20200521-090400-1edc02b-tasmota-BR.binmapfile
20200521-090335-1edc02b-tasmota-BG.binmapfile
20200521-090310-1edc02b-tasmota-ir.binmapfile
20200521-090251-1edc02b-tasmota-display.binmapfile
20200521-090230-1edc02b-tasmota-sensors.binmapfile
20200521-090202-1edc02b-tasmota-knx.binmapfile
20200521-090138-1edc02b-tasmota-lite.binmapfile
20200521-090119-1edc02b-tasmota-minimal.binmapfile
20200521-090105-1edc02b-tasmota.binmapfile
20200520-221601-7f40acb-tasmota-UK.binmapfile
20200520-221523-7f40acb-tasmota-TW.binmapfile
20200520-221442-7f40acb-tasmota-TR.binmapfile
20200520-221409-7f40acb-tasmota-SK.binmapfile
20200520-221332-7f40acb-tasmota-SE.binmapfile
20200520-221255-7f40acb-tasmota-RU.binmapfile
20200520-221223-7f40acb-tasmota-PT.binmapfile
20200520-221147-7f40acb-tasmota-PL.binmapfile
20200520-221109-7f40acb-tasmota-NL.binmapfile
20200520-221041-7f40acb-tasmota-KO.binmapfile
20200520-220950-7f40acb-tasmota-IT.binmapfile
20200520-220912-7f40acb-tasmota-HU.binmapfile
20200520-220839-7f40acb-tasmota-HE.binmapfile
20200520-220806-7f40acb-tasmota-GR.binmapfile
20200520-220735-7f40acb-tasmota-FR.binmapfile
20200520-220702-7f40acb-tasmota-ES.binmapfile
20200520-220628-7f40acb-tasmota-DE.binmapfile
20200520-220552-7f40acb-tasmota-CZ.binmapfile
20200520-220520-7f40acb-tasmota-CN.binmapfile
20200520-220446-7f40acb-tasmota-BR.binmapfile
20200520-220418-7f40acb-tasmota-BG.binmapfile
20200520-220351-7f40acb-tasmota-ir.binmapfile
20200520-220326-7f40acb-tasmota-display.binmapfile
20200520-220302-7f40acb-tasmota-sensors.binmapfile
20200520-220232-7f40acb-tasmota-knx.binmapfile
20200520-220206-7f40acb-tasmota-lite.binmapfile
20200520-220143-7f40acb-tasmota-minimal.binmapfile
20200520-220122-7f40acb-tasmota.binmapfile
20200519-221130-d3f1677-tasmota-UK.binmapfile
20200519-221105-d3f1677-tasmota-TW.binmapfile
20200519-221040-d3f1677-tasmota-TR.binmapfile
20200519-221015-d3f1677-tasmota-SK.binmapfile
20200519-220950-d3f1677-tasmota-SE.binmapfile
20200519-220925-d3f1677-tasmota-RU.binmapfile
20200519-220900-d3f1677-tasmota-PT.binmapfile
20200519-220834-d3f1677-tasmota-PL.binmapfile
20200519-220809-d3f1677-tasmota-NL.binmapfile
20200519-220744-d3f1677-tasmota-KO.binmapfile
20200519-220719-d3f1677-tasmota-IT.binmapfile
20200519-220654-d3f1677-tasmota-HU.binmapfile
20200519-220629-d3f1677-tasmota-HE.binmapfile
20200519-220603-d3f1677-tasmota-GR.binmapfile
20200519-220538-d3f1677-tasmota-FR.binmapfile
20200519-220513-d3f1677-tasmota-ES.binmapfile
20200519-220448-d3f1677-tasmota-DE.binmapfile
20200519-220423-d3f1677-tasmota-CZ.binmapfile
20200519-220358-d3f1677-tasmota-CN.binmapfile
20200519-220332-d3f1677-tasmota-BR.binmapfile
20200519-220308-d3f1677-tasmota-BG.binmapfile
20200519-220243-d3f1677-tasmota-ir.binmapfile
20200519-220223-d3f1677-tasmota-display.binmapfile
20200519-220203-d3f1677-tasmota-sensors.binmapfile
20200519-220135-d3f1677-tasmota-knx.binmapfile
20200519-220111-d3f1677-tasmota-lite.binmapfile
20200519-220053-d3f1677-tasmota-minimal.binmapfile
20200519-220039-d3f1677-tasmota.binmapfile
20200519-181150-45b7807-tasmota-UK.binmapfile
20200519-181125-45b7807-tasmota-TW.binmapfile
20200519-181100-45b7807-tasmota-TR.binmapfile
20200519-181035-45b7807-tasmota-SK.binmapfile
20200519-181010-45b7807-tasmota-SE.binmapfile
20200519-180940-45b7807-tasmota-RU.binmapfile
20200519-180914-45b7807-tasmota-PT.binmapfile
20200519-180849-45b7807-tasmota-PL.binmapfile
20200519-180825-45b7807-tasmota-NL.binmapfile
20200519-180800-45b7807-tasmota-KO.binmapfile
20200519-180735-45b7807-tasmota-IT.binmapfile
20200519-180711-45b7807-tasmota-HU.binmapfile
20200519-180647-45b7807-tasmota-HE.binmapfile
20200519-180622-45b7807-tasmota-GR.binmapfile
20200519-180557-45b7807-tasmota-FR.binmapfile
20200519-180533-45b7807-tasmota-ES.binmapfile
20200519-180507-45b7807-tasmota-DE.binmapfile
20200519-180443-45b7807-tasmota-CZ.binmapfile
20200519-180418-45b7807-tasmota-CN.binmapfile
20200519-180353-45b7807-tasmota-BR.binmapfile
20200519-180328-45b7807-tasmota-BG.binmapfile
20200519-180304-45b7807-tasmota-ir.binmapfile
20200519-180245-45b7807-tasmota-display.binmapfile
20200519-180224-45b7807-tasmota-sensors.binmapfile
20200519-180156-45b7807-tasmota-knx.binmapfile
20200519-180132-45b7807-tasmota-lite.binmapfile
20200519-180113-45b7807-tasmota-minimal.binmapfile
20200519-180100-45b7807-tasmota.binmapfile
20200519-171114-cd7f719-tasmota-UK.binmapfile
20200519-171048-cd7f719-tasmota-TW.binmapfile
20200519-171023-cd7f719-tasmota-TR.binmapfile
20200519-170958-cd7f719-tasmota-SK.binmapfile
20200519-170933-cd7f719-tasmota-SE.binmapfile
20200519-170909-cd7f719-tasmota-RU.binmapfile
20200519-170845-cd7f719-tasmota-PT.binmapfile
20200519-170820-cd7f719-tasmota-PL.binmapfile
20200519-170756-cd7f719-tasmota-NL.binmapfile
20200519-170731-cd7f719-tasmota-KO.binmapfile
20200519-170706-cd7f719-tasmota-IT.binmapfile
20200519-170642-cd7f719-tasmota-HU.binmapfile
20200519-170618-cd7f719-tasmota-HE.binmapfile
20200519-170553-cd7f719-tasmota-GR.binmapfile
20200519-170528-cd7f719-tasmota-FR.binmapfile
20200519-170504-cd7f719-tasmota-ES.binmapfile
20200519-170440-cd7f719-tasmota-DE.binmapfile
20200519-170414-cd7f719-tasmota-CZ.binmapfile
20200519-170350-cd7f719-tasmota-CN.binmapfile
20200519-170325-cd7f719-tasmota-BR.binmapfile
20200519-170301-cd7f719-tasmota-BG.binmapfile
20200519-170236-cd7f719-tasmota-ir.binmapfile
20200519-170217-cd7f719-tasmota-display.binmapfile
20200519-170157-cd7f719-tasmota-sensors.binmapfile
20200519-170130-cd7f719-tasmota-knx.binmapfile
20200519-170106-cd7f719-tasmota-lite.binmapfile
20200519-170048-cd7f719-tasmota-minimal.binmapfile
20200519-170034-cd7f719-tasmota.binmapfile
20200519-121200-d61345e-tasmota-UK.binmapfile
20200519-121135-d61345e-tasmota-TW.binmapfile
20200519-121110-d61345e-tasmota-TR.binmapfile
20200519-121045-d61345e-tasmota-SK.binmapfile
20200519-121020-d61345e-tasmota-SE.binmapfile
20200519-120955-d61345e-tasmota-RU.binmapfile
20200519-120929-d61345e-tasmota-PT.binmapfile
20200519-120903-d61345e-tasmota-PL.binmapfile
20200519-120839-d61345e-tasmota-NL.binmapfile
20200519-120814-d61345e-tasmota-KO.binmapfile
20200519-120749-d61345e-tasmota-IT.binmapfile
20200519-120724-d61345e-tasmota-HU.binmapfile
20200519-120658-d61345e-tasmota-HE.binmapfile
20200519-120634-d61345e-tasmota-GR.binmapfile
20200519-120609-d61345e-tasmota-FR.binmapfile
20200519-120544-d61345e-tasmota-ES.binmapfile
20200519-120519-d61345e-tasmota-DE.binmapfile
20200519-120454-d61345e-tasmota-CZ.binmapfile
20200519-120429-d61345e-tasmota-CN.binmapfile
20200519-120404-d61345e-tasmota-BR.binmapfile
20200519-120339-d61345e-tasmota-BG.binmapfile
20200519-120314-d61345e-tasmota-ir.binmapfile
20200519-120254-d61345e-tasmota-display.binmapfile
20200519-120233-d61345e-tasmota-sensors.binmapfile
20200519-120205-d61345e-tasmota-knx.binmapfile
20200519-120141-d61345e-tasmota-lite.binmapfile
20200519-120122-d61345e-tasmota-minimal.binmapfile
20200519-120108-d61345e-tasmota.binmapfile
20200519-001132-70f51b7-tasmota-UK.binmapfile
20200519-001103-70f51b7-tasmota-TW.binmapfile
20200519-001035-70f51b7-tasmota-TR.binmapfile
20200519-001011-70f51b7-tasmota-SK.binmapfile
20200519-000946-70f51b7-tasmota-SE.binmapfile
20200519-000921-70f51b7-tasmota-RU.binmapfile
20200519-000855-70f51b7-tasmota-PT.binmapfile
20200519-000831-70f51b7-tasmota-PL.binmapfile
20200519-000807-70f51b7-tasmota-NL.binmapfile
20200519-000743-70f51b7-tasmota-KO.binmapfile
20200519-000718-70f51b7-tasmota-IT.binmapfile
20200519-000654-70f51b7-tasmota-HU.binmapfile
20200519-000629-70f51b7-tasmota-HE.binmapfile
20200519-000605-70f51b7-tasmota-GR.binmapfile
20200519-000541-70f51b7-tasmota-FR.binmapfile
20200519-000516-70f51b7-tasmota-ES.binmapfile
20200519-000451-70f51b7-tasmota-DE.binmapfile
20200519-000427-70f51b7-tasmota-CZ.binmapfile
20200519-000403-70f51b7-tasmota-CN.binmapfile
20200519-000338-70f51b7-tasmota-BR.binmapfile
20200519-000314-70f51b7-tasmota-BG.binmapfile
20200519-000250-70f51b7-tasmota-ir.binmapfile
20200519-000231-70f51b7-tasmota-display.binmapfile
20200519-000210-70f51b7-tasmota-sensors.binmapfile
20200519-000142-70f51b7-tasmota-knx.binmapfile
20200519-000118-70f51b7-tasmota-lite.binmapfile
20200519-000100-70f51b7-tasmota-minimal.binmapfile
20200519-000045-70f51b7-tasmota.binmapfile
20200518-223436-d390899-tasmota-UK.binmapfile
20200518-223304-d390899-tasmota-TW.binmapfile
20200518-223130-d390899-tasmota-TR.binmapfile
20200518-222956-d390899-tasmota-SK.binmapfile
20200518-222832-d390899-tasmota-SE.binmapfile
20200518-222711-d390899-tasmota-RU.binmapfile
20200518-222541-d390899-tasmota-PT.binmapfile
20200518-222412-d390899-tasmota-PL.binmapfile
20200518-222241-d390899-tasmota-NL.binmapfile
20200518-222127-d390899-tasmota-KO.binmapfile
20200518-221955-d390899-tasmota-IT.binmapfile
20200518-221836-d390899-tasmota-HU.binmapfile
20200518-221720-d390899-tasmota-HE.binmapfile
20200518-221556-d390899-tasmota-GR.binmapfile
20200518-221437-d390899-tasmota-FR.binmapfile
20200518-221323-d390899-tasmota-ES.binmapfile
20200518-221208-d390899-tasmota-DE.binmapfile
20200518-221052-d390899-tasmota-CZ.binmapfile
20200518-220945-d390899-tasmota-CN.binmapfile
20200518-220836-d390899-tasmota-BR.binmapfile
20200518-220732-d390899-tasmota-BG.binmapfile
20200518-220627-d390899-tasmota-ir.binmapfile
20200518-220523-d390899-tasmota-display.binmapfile
20200518-220421-d390899-tasmota-sensors.binmapfile
20200518-220325-d390899-tasmota-knx.binmapfile
20200518-220230-d390899-tasmota-lite.binmapfile
20200518-220145-d390899-tasmota-minimal.binmapfile
20200518-220107-d390899-tasmota.binmapfile
20200518-181127-ebbdb28-tasmota-UK.binmapfile
20200518-181058-ebbdb28-tasmota-TW.binmapfile
20200518-181034-ebbdb28-tasmota-TR.binmapfile
20200518-181008-ebbdb28-tasmota-SK.binmapfile
20200518-180943-ebbdb28-tasmota-SE.binmapfile
20200518-180915-ebbdb28-tasmota-RU.binmapfile
20200518-180850-ebbdb28-tasmota-PT.binmapfile
20200518-180826-ebbdb28-tasmota-PL.binmapfile
20200518-180801-ebbdb28-tasmota-NL.binmapfile
20200518-180737-ebbdb28-tasmota-KO.binmapfile
20200518-180712-ebbdb28-tasmota-IT.binmapfile
20200518-180648-ebbdb28-tasmota-HU.binmapfile
20200518-180623-ebbdb28-tasmota-HE.binmapfile
20200518-180559-ebbdb28-tasmota-GR.binmapfile
20200518-180535-ebbdb28-tasmota-FR.binmapfile
20200518-180510-ebbdb28-tasmota-ES.binmapfile
20200518-180446-ebbdb28-tasmota-DE.binmapfile
20200518-180422-ebbdb28-tasmota-CZ.binmapfile
20200518-180358-ebbdb28-tasmota-CN.binmapfile
20200518-180333-ebbdb28-tasmota-BR.binmapfile
20200518-180309-ebbdb28-tasmota-BG.binmapfile
20200518-180245-ebbdb28-tasmota-ir.binmapfile
20200518-180225-ebbdb28-tasmota-display.binmapfile
20200518-180204-ebbdb28-tasmota-sensors.binmapfile
20200518-180136-ebbdb28-tasmota-knx.binmapfile
20200518-180113-ebbdb28-tasmota-lite.binmapfile
20200518-180055-ebbdb28-tasmota-minimal.binmapfile
20200518-180042-ebbdb28-tasmota.binmapfile
20200518-171408-49d3b7d-tasmota-UK.binmapfile
20200518-171342-49d3b7d-tasmota-TW.binmapfile
20200518-171317-49d3b7d-tasmota-TR.binmapfile
20200518-171251-49d3b7d-tasmota-SK.binmapfile
20200518-171225-49d3b7d-tasmota-SE.binmapfile
20200518-171200-49d3b7d-tasmota-RU.binmapfile
20200518-171134-49d3b7d-tasmota-PT.binmapfile
20200518-171108-49d3b7d-tasmota-PL.binmapfile
20200518-171042-49d3b7d-tasmota-NL.binmapfile
20200518-171017-49d3b7d-tasmota-KO.binmapfile
20200518-170952-49d3b7d-tasmota-IT.binmapfile
20200518-170927-49d3b7d-tasmota-HU.binmapfile
20200518-170858-49d3b7d-tasmota-HE.binmapfile
20200518-170833-49d3b7d-tasmota-GR.binmapfile
20200518-170808-49d3b7d-tasmota-FR.binmapfile
20200518-170743-49d3b7d-tasmota-ES.binmapfile
20200518-170717-49d3b7d-tasmota-DE.binmapfile
20200518-170651-49d3b7d-tasmota-CZ.binmapfile
20200518-170626-49d3b7d-tasmota-CN.binmapfile
20200518-170559-49d3b7d-tasmota-BR.binmapfile
20200518-170534-49d3b7d-tasmota-BG.binmapfile
20200518-170508-49d3b7d-tasmota-ir.binmapfile
20200518-170447-49d3b7d-tasmota-display.binmapfile
20200518-170427-49d3b7d-tasmota-sensors.binmapfile
20200518-170357-49d3b7d-tasmota-knx.binmapfile
20200518-170333-49d3b7d-tasmota-lite.binmapfile
20200518-170314-49d3b7d-tasmota-minimal.binmapfile
20200518-170257-49d3b7d-tasmota.binmapfile
20200518-161208-d61c1b0-tasmota-UK.binmapfile
20200518-161139-d61c1b0-tasmota-TW.binmapfile
20200518-161110-d61c1b0-tasmota-TR.binmapfile
20200518-161045-d61c1b0-tasmota-SK.binmapfile
20200518-161017-d61c1b0-tasmota-SE.binmapfile
20200518-160947-d61c1b0-tasmota-RU.binmapfile
20200518-160921-d61c1b0-tasmota-PT.binmapfile
20200518-160856-d61c1b0-tasmota-PL.binmapfile
20200518-160830-d61c1b0-tasmota-NL.binmapfile
20200518-160801-d61c1b0-tasmota-KO.binmapfile
20200518-160736-d61c1b0-tasmota-IT.binmapfile
20200518-160711-d61c1b0-tasmota-HU.binmapfile
20200518-160646-d61c1b0-tasmota-HE.binmapfile
20200518-160620-d61c1b0-tasmota-GR.binmapfile
20200518-160555-d61c1b0-tasmota-FR.binmapfile
20200518-160529-d61c1b0-tasmota-ES.binmapfile
20200518-160504-d61c1b0-tasmota-DE.binmapfile
20200518-160439-d61c1b0-tasmota-CZ.binmapfile
20200518-160413-d61c1b0-tasmota-CN.binmapfile
20200518-160348-d61c1b0-tasmota-BR.binmapfile
20200518-160323-d61c1b0-tasmota-BG.binmapfile
20200518-160257-d61c1b0-tasmota-ir.binmapfile
20200518-160237-d61c1b0-tasmota-display.binmapfile
20200518-160216-d61c1b0-tasmota-sensors.binmapfile
20200518-160147-d61c1b0-tasmota-knx.binmapfile
20200518-160122-d61c1b0-tasmota-lite.binmapfile
20200518-160103-d61c1b0-tasmota-minimal.binmapfile
20200518-160049-d61c1b0-tasmota.binmapfile
20200518-151204-90168bc-tasmota-UK.binmapfile
20200518-151139-90168bc-tasmota-TW.binmapfile
20200518-151113-90168bc-tasmota-TR.binmapfile
20200518-151048-90168bc-tasmota-SK.binmapfile
20200518-151022-90168bc-tasmota-SE.binmapfile
20200518-150957-90168bc-tasmota-RU.binmapfile
20200518-150930-90168bc-tasmota-PT.binmapfile
20200518-150905-90168bc-tasmota-PL.binmapfile
20200518-150840-90168bc-tasmota-NL.binmapfile
20200518-150814-90168bc-tasmota-KO.binmapfile
20200518-150750-90168bc-tasmota-IT.binmapfile
20200518-150725-90168bc-tasmota-HU.binmapfile
20200518-150700-90168bc-tasmota-HE.binmapfile
20200518-150634-90168bc-tasmota-GR.binmapfile
20200518-150609-90168bc-tasmota-FR.binmapfile
20200518-150544-90168bc-tasmota-ES.binmapfile
20200518-150519-90168bc-tasmota-DE.binmapfile
20200518-150453-90168bc-tasmota-CZ.binmapfile
20200518-150429-90168bc-tasmota-CN.binmapfile
20200518-150403-90168bc-tasmota-BR.binmapfile
20200518-150338-90168bc-tasmota-BG.binmapfile
20200518-150313-90168bc-tasmota-ir.binmapfile
20200518-150253-90168bc-tasmota-display.binmapfile
20200518-150233-90168bc-tasmota-sensors.binmapfile
20200518-150205-90168bc-tasmota-knx.binmapfile
20200518-150140-90168bc-tasmota-lite.binmapfile
20200518-150122-90168bc-tasmota-minimal.binmapfile
20200518-150107-90168bc-tasmota.binmapfile
20200517-201319-dcde10e-tasmota-UK.binmapfile
20200517-201250-dcde10e-tasmota-TW.binmapfile
20200517-201223-dcde10e-tasmota-TR.binmapfile
20200517-201157-dcde10e-tasmota-SK.binmapfile
20200517-201131-dcde10e-tasmota-SE.binmapfile
20200517-201103-dcde10e-tasmota-RU.binmapfile
20200517-201036-dcde10e-tasmota-PT.binmapfile
20200517-201007-dcde10e-tasmota-PL.binmapfile
20200517-200941-dcde10e-tasmota-NL.binmapfile
20200517-200915-dcde10e-tasmota-KO.binmapfile
20200517-200850-dcde10e-tasmota-IT.binmapfile
20200517-200824-dcde10e-tasmota-HU.binmapfile
20200517-200758-dcde10e-tasmota-HE.binmapfile
20200517-200733-dcde10e-tasmota-GR.binmapfile
20200517-200707-dcde10e-tasmota-FR.binmapfile
20200517-200641-dcde10e-tasmota-ES.binmapfile
20200517-200615-dcde10e-tasmota-DE.binmapfile
20200517-200549-dcde10e-tasmota-CZ.binmapfile
20200517-200523-dcde10e-tasmota-CN.binmapfile
20200517-200457-dcde10e-tasmota-BR.binmapfile
20200517-200431-dcde10e-tasmota-BG.binmapfile
20200517-200405-dcde10e-tasmota-ir.binmapfile
20200517-200344-dcde10e-tasmota-display.binmapfile
20200517-200324-dcde10e-tasmota-sensors.binmapfile
20200517-200255-dcde10e-tasmota-knx.binmapfile
20200517-200231-dcde10e-tasmota-lite.binmapfile
20200517-200212-dcde10e-tasmota-minimal.binmapfile
20200517-200158-dcde10e-tasmota.binmapfile
20200517-191542-80ad999-tasmota-UK.binmapfile
20200517-191514-80ad999-tasmota-TW.binmapfile
20200517-191443-80ad999-tasmota-TR.binmapfile
20200517-191414-80ad999-tasmota-SK.binmapfile
20200517-191348-80ad999-tasmota-SE.binmapfile
20200517-191318-80ad999-tasmota-RU.binmapfile
20200517-191252-80ad999-tasmota-PT.binmapfile
20200517-191223-80ad999-tasmota-PL.binmapfile
20200517-191156-80ad999-tasmota-NL.binmapfile
20200517-191130-80ad999-tasmota-KO.binmapfile
20200517-191105-80ad999-tasmota-IT.binmapfile
20200517-191036-80ad999-tasmota-HU.binmapfile
20200517-191010-80ad999-tasmota-HE.binmapfile
20200517-190944-80ad999-tasmota-GR.binmapfile
20200517-190919-80ad999-tasmota-FR.binmapfile
20200517-190850-80ad999-tasmota-ES.binmapfile
20200517-190824-80ad999-tasmota-DE.binmapfile
20200517-190758-80ad999-tasmota-CZ.binmapfile
20200517-190733-80ad999-tasmota-CN.binmapfile
20200517-190708-80ad999-tasmota-BR.binmapfile
20200517-190642-80ad999-tasmota-BG.binmapfile
20200517-190616-80ad999-tasmota-ir.binmapfile
20200517-190556-80ad999-tasmota-display.binmapfile
20200517-190535-80ad999-tasmota-sensors.binmapfile
20200517-190504-80ad999-tasmota-knx.binmapfile
20200517-190439-80ad999-tasmota-lite.binmapfile
20200517-190420-80ad999-tasmota-minimal.binmapfile
20200517-190403-80ad999-tasmota.binmapfile
20200517-181644-4e38cb7-tasmota-UK.binmapfile
20200517-181608-4e38cb7-tasmota-TW.binmapfile
20200517-181538-4e38cb7-tasmota-TR.binmapfile
20200517-181501-4e38cb7-tasmota-SK.binmapfile
20200517-181431-4e38cb7-tasmota-SE.binmapfile
20200517-181359-4e38cb7-tasmota-RU.binmapfile
20200517-181328-4e38cb7-tasmota-PT.binmapfile
20200517-181300-4e38cb7-tasmota-PL.binmapfile
20200517-181231-4e38cb7-tasmota-NL.binmapfile
20200517-181204-4e38cb7-tasmota-KO.binmapfile
20200517-181134-4e38cb7-tasmota-IT.binmapfile
20200517-181102-4e38cb7-tasmota-HU.binmapfile
20200517-181030-4e38cb7-tasmota-HE.binmapfile
20200517-181002-4e38cb7-tasmota-GR.binmapfile
20200517-180935-4e38cb7-tasmota-FR.binmapfile
20200517-180859-4e38cb7-tasmota-ES.binmapfile
20200517-180832-4e38cb7-tasmota-DE.binmapfile
20200517-180805-4e38cb7-tasmota-CZ.binmapfile
20200517-180733-4e38cb7-tasmota-CN.binmapfile
20200517-180700-4e38cb7-tasmota-BR.binmapfile
20200517-180631-4e38cb7-tasmota-BG.binmapfile
20200517-180600-4e38cb7-tasmota-ir.binmapfile
20200517-180539-4e38cb7-tasmota-display.binmapfile
20200517-180509-4e38cb7-tasmota-sensors.binmapfile
20200517-180433-4e38cb7-tasmota-knx.binmapfile
20200517-180408-4e38cb7-tasmota-lite.binmapfile
20200517-180348-4e38cb7-tasmota-minimal.binmapfile
20200517-180317-4e38cb7-tasmota.binmapfile
20200517-171117-744927c-tasmota-UK.binmapfile
20200517-171049-744927c-tasmota-TW.binmapfile
20200517-171020-744927c-tasmota-TR.binmapfile
20200517-170952-744927c-tasmota-SK.binmapfile
20200517-170927-744927c-tasmota-SE.binmapfile
20200517-170903-744927c-tasmota-RU.binmapfile
20200517-170838-744927c-tasmota-PT.binmapfile
20200517-170814-744927c-tasmota-PL.binmapfile
20200517-170749-744927c-tasmota-NL.binmapfile
20200517-170725-744927c-tasmota-KO.binmapfile
20200517-170701-744927c-tasmota-IT.binmapfile
20200517-170636-744927c-tasmota-HU.binmapfile
20200517-170612-744927c-tasmota-HE.binmapfile
20200517-170548-744927c-tasmota-GR.binmapfile
20200517-170524-744927c-tasmota-FR.binmapfile
20200517-170459-744927c-tasmota-ES.binmapfile
20200517-170435-744927c-tasmota-DE.binmapfile
20200517-170411-744927c-tasmota-CZ.binmapfile
20200517-170347-744927c-tasmota-CN.binmapfile
20200517-170322-744927c-tasmota-BR.binmapfile
20200517-170258-744927c-tasmota-BG.binmapfile
20200517-170233-744927c-tasmota-ir.binmapfile
20200517-170214-744927c-tasmota-display.binmapfile
20200517-170154-744927c-tasmota-sensors.binmapfile
20200517-170127-744927c-tasmota-knx.binmapfile
20200517-170103-744927c-tasmota-lite.binmapfile
20200517-170045-744927c-tasmota-minimal.binmapfile
20200517-170032-744927c-tasmota.binmapfile
20200517-161112-01ae037-tasmota-UK.binmapfile
20200517-161047-01ae037-tasmota-TW.binmapfile
20200517-161022-01ae037-tasmota-TR.binmapfile
20200517-160953-01ae037-tasmota-SK.binmapfile
20200517-160928-01ae037-tasmota-SE.binmapfile
20200517-160903-01ae037-tasmota-RU.binmapfile
20200517-160839-01ae037-tasmota-PT.binmapfile
20200517-160814-01ae037-tasmota-PL.binmapfile
20200517-160750-01ae037-tasmota-NL.binmapfile
20200517-160726-01ae037-tasmota-KO.binmapfile
20200517-160701-01ae037-tasmota-IT.binmapfile
20200517-160637-01ae037-tasmota-HU.binmapfile
20200517-160612-01ae037-tasmota-HE.binmapfile
20200517-160548-01ae037-tasmota-GR.binmapfile
20200517-160524-01ae037-tasmota-FR.binmapfile
20200517-160459-01ae037-tasmota-ES.binmapfile
20200517-160435-01ae037-tasmota-DE.binmapfile
20200517-160411-01ae037-tasmota-CZ.binmapfile
20200517-160346-01ae037-tasmota-CN.binmapfile
20200517-160322-01ae037-tasmota-BR.binmapfile
20200517-160257-01ae037-tasmota-BG.binmapfile
20200517-160233-01ae037-tasmota-ir.binmapfile
20200517-160214-01ae037-tasmota-display.binmapfile
20200517-160154-01ae037-tasmota-sensors.binmapfile
20200517-160127-01ae037-tasmota-knx.binmapfile
20200517-160103-01ae037-tasmota-lite.binmapfile
20200517-160045-01ae037-tasmota-minimal.binmapfile
20200517-160032-01ae037-tasmota.binmapfile
20200517-131121-1c441f9-tasmota-UK.binmapfile
20200517-131057-1c441f9-tasmota-TW.binmapfile
20200517-131032-1c441f9-tasmota-TR.binmapfile
20200517-131007-1c441f9-tasmota-SK.binmapfile
20200517-130941-1c441f9-tasmota-SE.binmapfile
20200517-130914-1c441f9-tasmota-RU.binmapfile
20200517-130850-1c441f9-tasmota-PT.binmapfile
20200517-130825-1c441f9-tasmota-PL.binmapfile
20200517-130801-1c441f9-tasmota-NL.binmapfile
20200517-130736-1c441f9-tasmota-KO.binmapfile
20200517-130712-1c441f9-tasmota-IT.binmapfile
20200517-130648-1c441f9-tasmota-HU.binmapfile
20200517-130623-1c441f9-tasmota-HE.binmapfile
20200517-130559-1c441f9-tasmota-GR.binmapfile
20200517-130535-1c441f9-tasmota-FR.binmapfile
20200517-130510-1c441f9-tasmota-ES.binmapfile
20200517-130446-1c441f9-tasmota-DE.binmapfile
20200517-130421-1c441f9-tasmota-CZ.binmapfile
20200517-130357-1c441f9-tasmota-CN.binmapfile
20200517-130333-1c441f9-tasmota-BR.binmapfile
20200517-130308-1c441f9-tasmota-BG.binmapfile
20200517-130243-1c441f9-tasmota-ir.binmapfile
20200517-130224-1c441f9-tasmota-display.binmapfile
20200517-130204-1c441f9-tasmota-sensors.binmapfile
20200517-130137-1c441f9-tasmota-knx.binmapfile
20200517-130113-1c441f9-tasmota-lite.binmapfile
20200517-130055-1c441f9-tasmota-minimal.binmapfile
20200517-130042-1c441f9-tasmota.binmapfile
20200517-111200-6ef6a73-tasmota-UK.binmapfile
20200517-111134-6ef6a73-tasmota-TW.binmapfile
20200517-111109-6ef6a73-tasmota-TR.binmapfile
20200517-111044-6ef6a73-tasmota-SK.binmapfile
20200517-111019-6ef6a73-tasmota-SE.binmapfile
20200517-110954-6ef6a73-tasmota-RU.binmapfile
20200517-110928-6ef6a73-tasmota-PT.binmapfile
20200517-110903-6ef6a73-tasmota-PL.binmapfile
20200517-110838-6ef6a73-tasmota-NL.binmapfile
20200517-110813-6ef6a73-tasmota-KO.binmapfile
20200517-110748-6ef6a73-tasmota-IT.binmapfile
20200517-110723-6ef6a73-tasmota-HU.binmapfile
20200517-110657-6ef6a73-tasmota-HE.binmapfile
20200517-110632-6ef6a73-tasmota-GR.binmapfile
20200517-110607-6ef6a73-tasmota-FR.binmapfile
20200517-110542-6ef6a73-tasmota-ES.binmapfile
20200517-110517-6ef6a73-tasmota-DE.binmapfile
20200517-110452-6ef6a73-tasmota-CZ.binmapfile
20200517-110426-6ef6a73-tasmota-CN.binmapfile
20200517-110401-6ef6a73-tasmota-BR.binmapfile
20200517-110336-6ef6a73-tasmota-BG.binmapfile
20200517-110311-6ef6a73-tasmota-ir.binmapfile
20200517-110251-6ef6a73-tasmota-display.binmapfile
20200517-110230-6ef6a73-tasmota-sensors.binmapfile
20200517-110201-6ef6a73-tasmota-knx.binmapfile
20200517-110137-6ef6a73-tasmota-lite.binmapfile
20200517-110118-6ef6a73-tasmota-minimal.binmapfile
20200517-110104-6ef6a73-tasmota.binmapfile
20200516-181126-63d15b6-tasmota-UK.binmapfile
20200516-181101-63d15b6-tasmota-TW.binmapfile
20200516-181036-63d15b6-tasmota-TR.binmapfile
20200516-181012-63d15b6-tasmota-SK.binmapfile
20200516-180947-63d15b6-tasmota-SE.binmapfile
20200516-180922-63d15b6-tasmota-RU.binmapfile
20200516-180857-63d15b6-tasmota-PT.binmapfile
20200516-180832-63d15b6-tasmota-PL.binmapfile
20200516-180807-63d15b6-tasmota-NL.binmapfile
20200516-180743-63d15b6-tasmota-KO.binmapfile
20200516-180718-63d15b6-tasmota-IT.binmapfile
20200516-180653-63d15b6-tasmota-HU.binmapfile
20200516-180628-63d15b6-tasmota-HE.binmapfile
20200516-180604-63d15b6-tasmota-GR.binmapfile
20200516-180539-63d15b6-tasmota-FR.binmapfile
20200516-180514-63d15b6-tasmota-ES.binmapfile
20200516-180449-63d15b6-tasmota-DE.binmapfile
20200516-180424-63d15b6-tasmota-CZ.binmapfile
20200516-180359-63d15b6-tasmota-CN.binmapfile
20200516-180334-63d15b6-tasmota-BR.binmapfile
20200516-180309-63d15b6-tasmota-BG.binmapfile
20200516-180245-63d15b6-tasmota-ir.binmapfile
20200516-180225-63d15b6-tasmota-display.binmapfile
20200516-180205-63d15b6-tasmota-sensors.binmapfile
20200516-180137-63d15b6-tasmota-knx.binmapfile
20200516-180112-63d15b6-tasmota-lite.binmapfile
20200516-180054-63d15b6-tasmota-minimal.binmapfile
20200516-180041-63d15b6-tasmota.binmapfile
20200516-121156-79083a9-tasmota-UK.binmapfile
20200516-121131-79083a9-tasmota-TW.binmapfile
20200516-121106-79083a9-tasmota-TR.binmapfile
20200516-121042-79083a9-tasmota-SK.binmapfile
20200516-121017-79083a9-tasmota-SE.binmapfile
20200516-120952-79083a9-tasmota-RU.binmapfile
20200516-120927-79083a9-tasmota-PT.binmapfile
20200516-120857-79083a9-tasmota-PL.binmapfile
20200516-120833-79083a9-tasmota-NL.binmapfile
20200516-120808-79083a9-tasmota-KO.binmapfile
20200516-120743-79083a9-tasmota-IT.binmapfile
20200516-120718-79083a9-tasmota-HU.binmapfile
20200516-120653-79083a9-tasmota-HE.binmapfile
20200516-120628-79083a9-tasmota-GR.binmapfile
20200516-120604-79083a9-tasmota-FR.binmapfile
20200516-120539-79083a9-tasmota-ES.binmapfile
20200516-120514-79083a9-tasmota-DE.binmapfile
20200516-120449-79083a9-tasmota-CZ.binmapfile
20200516-120424-79083a9-tasmota-CN.binmapfile
20200516-120359-79083a9-tasmota-BR.binmapfile
20200516-120334-79083a9-tasmota-BG.binmapfile
20200516-120309-79083a9-tasmota-ir.binmapfile
20200516-120249-79083a9-tasmota-display.binmapfile
20200516-120228-79083a9-tasmota-sensors.binmapfile
20200516-120200-79083a9-tasmota-knx.binmapfile
20200516-120136-79083a9-tasmota-lite.binmapfile
20200516-120117-79083a9-tasmota-minimal.binmapfile
20200516-120103-79083a9-tasmota.binmapfile
20200515-231152-a9cd30f-tasmota-UK.binmapfile
20200515-231127-a9cd30f-tasmota-TW.binmapfile
20200515-231102-a9cd30f-tasmota-TR.binmapfile
20200515-231037-a9cd30f-tasmota-SK.binmapfile
20200515-231012-a9cd30f-tasmota-SE.binmapfile
20200515-230947-a9cd30f-tasmota-RU.binmapfile
20200515-230922-a9cd30f-tasmota-PT.binmapfile
20200515-230856-a9cd30f-tasmota-PL.binmapfile
20200515-230831-a9cd30f-tasmota-NL.binmapfile
20200515-230806-a9cd30f-tasmota-KO.binmapfile
20200515-230741-a9cd30f-tasmota-IT.binmapfile
20200515-230716-a9cd30f-tasmota-HU.binmapfile
20200515-230651-a9cd30f-tasmota-HE.binmapfile
20200515-230626-a9cd30f-tasmota-GR.binmapfile
20200515-230601-a9cd30f-tasmota-FR.binmapfile
20200515-230535-a9cd30f-tasmota-ES.binmapfile
20200515-230510-a9cd30f-tasmota-DE.binmapfile
20200515-230444-a9cd30f-tasmota-CZ.binmapfile
20200515-230419-a9cd30f-tasmota-CN.binmapfile
20200515-230354-a9cd30f-tasmota-BR.binmapfile
20200515-230329-a9cd30f-tasmota-BG.binmapfile
20200515-230304-a9cd30f-tasmota-ir.binmapfile
20200515-230244-a9cd30f-tasmota-display.binmapfile
20200515-230224-a9cd30f-tasmota-sensors.binmapfile
20200515-230156-a9cd30f-tasmota-knx.binmapfile
20200515-230132-a9cd30f-tasmota-lite.binmapfile
20200515-230113-a9cd30f-tasmota-minimal.binmapfile
20200515-230059-a9cd30f-tasmota.binmapfile
20200515-191201-7ffb4da-tasmota-UK.binmapfile
20200515-191136-7ffb4da-tasmota-TW.binmapfile
20200515-191112-7ffb4da-tasmota-TR.binmapfile
20200515-191046-7ffb4da-tasmota-SK.binmapfile
20200515-191022-7ffb4da-tasmota-SE.binmapfile
20200515-190957-7ffb4da-tasmota-RU.binmapfile
20200515-190932-7ffb4da-tasmota-PT.binmapfile
20200515-190907-7ffb4da-tasmota-PL.binmapfile
20200515-190843-7ffb4da-tasmota-NL.binmapfile
20200515-190818-7ffb4da-tasmota-KO.binmapfile
20200515-190754-7ffb4da-tasmota-IT.binmapfile
20200515-190729-7ffb4da-tasmota-HU.binmapfile
20200515-190704-7ffb4da-tasmota-HE.binmapfile
20200515-190640-7ffb4da-tasmota-GR.binmapfile
20200515-190615-7ffb4da-tasmota-FR.binmapfile
20200515-190551-7ffb4da-tasmota-ES.binmapfile
20200515-190526-7ffb4da-tasmota-DE.binmapfile
20200515-190501-7ffb4da-tasmota-CZ.binmapfile
20200515-190437-7ffb4da-tasmota-CN.binmapfile
20200515-190412-7ffb4da-tasmota-BR.binmapfile
20200515-190348-7ffb4da-tasmota-BG.binmapfile
20200515-190323-7ffb4da-tasmota-ir.binmapfile
20200515-190305-7ffb4da-tasmota-display.binmapfile
20200515-190245-7ffb4da-tasmota-sensors.binmapfile
20200515-190217-7ffb4da-tasmota-knx.binmapfile
20200515-190153-7ffb4da-tasmota-lite.binmapfile
20200515-190135-7ffb4da-tasmota-minimal.binmapfile
20200515-190121-7ffb4da-tasmota.binmapfile
20200515-151138-bafe8a1-tasmota-UK.binmapfile
20200515-151110-bafe8a1-tasmota-TW.binmapfile
20200515-151041-bafe8a1-tasmota-TR.binmapfile
20200515-151016-bafe8a1-tasmota-SK.binmapfile
20200515-150948-bafe8a1-tasmota-SE.binmapfile
20200515-150923-bafe8a1-tasmota-RU.binmapfile
20200515-150856-bafe8a1-tasmota-PT.binmapfile
20200515-150829-bafe8a1-tasmota-PL.binmapfile
20200515-150805-bafe8a1-tasmota-NL.binmapfile
20200515-150740-bafe8a1-tasmota-KO.binmapfile
20200515-150716-bafe8a1-tasmota-IT.binmapfile
20200515-150652-bafe8a1-tasmota-HU.binmapfile
20200515-150627-bafe8a1-tasmota-HE.binmapfile
20200515-150603-bafe8a1-tasmota-GR.binmapfile
20200515-150539-bafe8a1-tasmota-FR.binmapfile
20200515-150515-bafe8a1-tasmota-ES.binmapfile
20200515-150450-bafe8a1-tasmota-DE.binmapfile
20200515-150425-bafe8a1-tasmota-CZ.binmapfile
20200515-150401-bafe8a1-tasmota-CN.binmapfile
20200515-150336-bafe8a1-tasmota-BR.binmapfile
20200515-150312-bafe8a1-tasmota-BG.binmapfile
20200515-150248-bafe8a1-tasmota-ir.binmapfile
20200515-150229-bafe8a1-tasmota-display.binmapfile
20200515-150208-bafe8a1-tasmota-sensors.binmapfile
20200515-150140-bafe8a1-tasmota-knx.binmapfile
20200515-150116-bafe8a1-tasmota-lite.binmapfile
20200515-150058-bafe8a1-tasmota-minimal.binmapfile
20200515-150044-bafe8a1-tasmota.binmapfile
20200515-131200-b9a4e7b-tasmota-UK.binmapfile
20200515-131134-b9a4e7b-tasmota-TW.binmapfile
20200515-131108-b9a4e7b-tasmota-TR.binmapfile
20200515-131043-b9a4e7b-tasmota-SK.binmapfile
20200515-131019-b9a4e7b-tasmota-SE.binmapfile
20200515-130953-b9a4e7b-tasmota-RU.binmapfile
20200515-130928-b9a4e7b-tasmota-PT.binmapfile
20200515-130903-b9a4e7b-tasmota-PL.binmapfile
20200515-130838-b9a4e7b-tasmota-NL.binmapfile
20200515-130813-b9a4e7b-tasmota-KO.binmapfile
20200515-130748-b9a4e7b-tasmota-IT.binmapfile
20200515-130723-b9a4e7b-tasmota-HU.binmapfile
20200515-130657-b9a4e7b-tasmota-HE.binmapfile
20200515-130632-b9a4e7b-tasmota-GR.binmapfile
20200515-130607-b9a4e7b-tasmota-FR.binmapfile
20200515-130542-b9a4e7b-tasmota-ES.binmapfile
20200515-130517-b9a4e7b-tasmota-DE.binmapfile
20200515-130451-b9a4e7b-tasmota-CZ.binmapfile
20200515-130426-b9a4e7b-tasmota-CN.binmapfile
20200515-130402-b9a4e7b-tasmota-BR.binmapfile
20200515-130336-b9a4e7b-tasmota-BG.binmapfile
20200515-130311-b9a4e7b-tasmota-ir.binmapfile
20200515-130252-b9a4e7b-tasmota-display.binmapfile
20200515-130231-b9a4e7b-tasmota-sensors.binmapfile
20200515-130203-b9a4e7b-tasmota-knx.binmapfile
20200515-130139-b9a4e7b-tasmota-lite.binmapfile
20200515-130120-b9a4e7b-tasmota-minimal.binmapfile
20200515-130106-b9a4e7b-tasmota.binmapfile
20200514-171116-7f109b5-tasmota-UK.binmapfile
20200514-171051-7f109b5-tasmota-TW.binmapfile
20200514-171023-7f109b5-tasmota-TR.binmapfile
20200514-170958-7f109b5-tasmota-SK.binmapfile
20200514-170934-7f109b5-tasmota-SE.binmapfile
20200514-170909-7f109b5-tasmota-RU.binmapfile
20200514-170843-7f109b5-tasmota-PT.binmapfile
20200514-170816-7f109b5-tasmota-PL.binmapfile
20200514-170751-7f109b5-tasmota-NL.binmapfile
20200514-170727-7f109b5-tasmota-KO.binmapfile
20200514-170702-7f109b5-tasmota-IT.binmapfile
20200514-170638-7f109b5-tasmota-HU.binmapfile
20200514-170614-7f109b5-tasmota-HE.binmapfile
20200514-170549-7f109b5-tasmota-GR.binmapfile
20200514-170524-7f109b5-tasmota-FR.binmapfile
20200514-170500-7f109b5-tasmota-ES.binmapfile
20200514-170435-7f109b5-tasmota-DE.binmapfile
20200514-170411-7f109b5-tasmota-CZ.binmapfile
20200514-170347-7f109b5-tasmota-CN.binmapfile
20200514-170323-7f109b5-tasmota-BR.binmapfile
20200514-170258-7f109b5-tasmota-BG.binmapfile
20200514-170234-7f109b5-tasmota-ir.binmapfile
20200514-170215-7f109b5-tasmota-display.binmapfile
20200514-170154-7f109b5-tasmota-sensors.binmapfile
20200514-170127-7f109b5-tasmota-knx.binmapfile
20200514-170103-7f109b5-tasmota-lite.binmapfile
20200514-170046-7f109b5-tasmota-minimal.binmapfile
20200514-170033-7f109b5-tasmota.binmapfile
20200514-161121-3fa1cbd-tasmota-UK.binmapfile
20200514-161056-3fa1cbd-tasmota-TW.binmapfile
20200514-161029-3fa1cbd-tasmota-TR.binmapfile
20200514-161004-3fa1cbd-tasmota-SK.binmapfile
20200514-160940-3fa1cbd-tasmota-SE.binmapfile
20200514-160915-3fa1cbd-tasmota-RU.binmapfile
20200514-160847-3fa1cbd-tasmota-PT.binmapfile
20200514-160822-3fa1cbd-tasmota-PL.binmapfile
20200514-160758-3fa1cbd-tasmota-NL.binmapfile
20200514-160733-3fa1cbd-tasmota-KO.binmapfile
20200514-160709-3fa1cbd-tasmota-IT.binmapfile
20200514-160645-3fa1cbd-tasmota-HU.binmapfile
20200514-160620-3fa1cbd-tasmota-HE.binmapfile
20200514-160556-3fa1cbd-tasmota-GR.binmapfile
20200514-160531-3fa1cbd-tasmota-FR.binmapfile
20200514-160507-3fa1cbd-tasmota-ES.binmapfile
20200514-160442-3fa1cbd-tasmota-DE.binmapfile
20200514-160417-3fa1cbd-tasmota-CZ.binmapfile
20200514-160353-3fa1cbd-tasmota-CN.binmapfile
20200514-160329-3fa1cbd-tasmota-BR.binmapfile
20200514-160304-3fa1cbd-tasmota-BG.binmapfile
20200514-160239-3fa1cbd-tasmota-ir.binmapfile
20200514-160220-3fa1cbd-tasmota-display.binmapfile
20200514-160200-3fa1cbd-tasmota-sensors.binmapfile
20200514-160133-3fa1cbd-tasmota-knx.binmapfile
20200514-160108-3fa1cbd-tasmota-lite.binmapfile
20200514-160050-3fa1cbd-tasmota-minimal.binmapfile
20200514-160037-3fa1cbd-tasmota.binmapfile
20200514-141121-ab8a824-tasmota-UK.binmapfile
20200514-141056-ab8a824-tasmota-TW.binmapfile
20200514-141031-ab8a824-tasmota-TR.binmapfile
20200514-141003-ab8a824-tasmota-SK.binmapfile
20200514-140938-ab8a824-tasmota-SE.binmapfile
20200514-140913-ab8a824-tasmota-RU.binmapfile
20200514-140849-ab8a824-tasmota-PT.binmapfile
20200514-140824-ab8a824-tasmota-PL.binmapfile
20200514-140800-ab8a824-tasmota-NL.binmapfile
20200514-140735-ab8a824-tasmota-KO.binmapfile
20200514-140711-ab8a824-tasmota-IT.binmapfile
20200514-140646-ab8a824-tasmota-HU.binmapfile
20200514-140621-ab8a824-tasmota-HE.binmapfile
20200514-140557-ab8a824-tasmota-GR.binmapfile
20200514-140532-ab8a824-tasmota-FR.binmapfile
20200514-140508-ab8a824-tasmota-ES.binmapfile
20200514-140443-ab8a824-tasmota-DE.binmapfile
20200514-140419-ab8a824-tasmota-CZ.binmapfile
20200514-140354-ab8a824-tasmota-CN.binmapfile
20200514-140330-ab8a824-tasmota-BR.binmapfile
20200514-140305-ab8a824-tasmota-BG.binmapfile
20200514-140240-ab8a824-tasmota-ir.binmapfile
20200514-140221-ab8a824-tasmota-display.binmapfile
20200514-140201-ab8a824-tasmota-sensors.binmapfile
20200514-140133-ab8a824-tasmota-knx.binmapfile
20200514-140109-ab8a824-tasmota-lite.binmapfile
20200514-140051-ab8a824-tasmota-minimal.binmapfile
20200514-140037-ab8a824-tasmota.binmapfile
20200514-131242-4e05975-tasmota-wifiman.binmapfile
20200514-131206-4e05975-tasmota-UK.binmapfile
20200514-131137-4e05975-tasmota-TW.binmapfile
20200514-131111-4e05975-tasmota-TR.binmapfile
20200514-131046-4e05975-tasmota-SK.binmapfile
20200514-131021-4e05975-tasmota-SE.binmapfile
20200514-130956-4e05975-tasmota-RU.binmapfile
20200514-130931-4e05975-tasmota-PT.binmapfile
20200514-130906-4e05975-tasmota-PL.binmapfile
20200514-130841-4e05975-tasmota-NL.binmapfile
20200514-130815-4e05975-tasmota-KO.binmapfile
20200514-130750-4e05975-tasmota-IT.binmapfile
20200514-130725-4e05975-tasmota-HU.binmapfile
20200514-130700-4e05975-tasmota-HE.binmapfile
20200514-130635-4e05975-tasmota-GR.binmapfile
20200514-130610-4e05975-tasmota-FR.binmapfile
20200514-130545-4e05975-tasmota-ES.binmapfile
20200514-130519-4e05975-tasmota-DE.binmapfile
20200514-130454-4e05975-tasmota-CZ.binmapfile
20200514-130429-4e05975-tasmota-CN.binmapfile
20200514-130404-4e05975-tasmota-BR.binmapfile
20200514-130339-4e05975-tasmota-BG.binmapfile
20200514-130315-4e05975-tasmota-ir.binmapfile
20200514-130255-4e05975-tasmota-display.binmapfile
20200514-130234-4e05975-tasmota-sensors.binmapfile
20200514-130206-4e05975-tasmota-knx.binmapfile
20200514-130142-4e05975-tasmota-lite.binmapfile
20200514-130123-4e05975-tasmota-minimal.binmapfile
20200514-130109-4e05975-tasmota.binmapfile
20200513-181146-6584fd0-tasmota-wifiman.binmapfile
20200513-181118-6584fd0-tasmota-UK.binmapfile
20200513-181053-6584fd0-tasmota-TW.binmapfile
20200513-181029-6584fd0-tasmota-TR.binmapfile
20200513-181001-6584fd0-tasmota-SK.binmapfile
20200513-180936-6584fd0-tasmota-SE.binmapfile
20200513-180908-6584fd0-tasmota-RU.binmapfile
20200513-180843-6584fd0-tasmota-PT.binmapfile
20200513-180819-6584fd0-tasmota-PL.binmapfile
20200513-180754-6584fd0-tasmota-NL.binmapfile
20200513-180729-6584fd0-tasmota-KO.binmapfile
20200513-180704-6584fd0-tasmota-IT.binmapfile
20200513-180640-6584fd0-tasmota-HU.binmapfile
20200513-180616-6584fd0-tasmota-HE.binmapfile
20200513-180551-6584fd0-tasmota-GR.binmapfile
20200513-180526-6584fd0-tasmota-FR.binmapfile
20200513-180502-6584fd0-tasmota-ES.binmapfile
20200513-180437-6584fd0-tasmota-DE.binmapfile
20200513-180413-6584fd0-tasmota-CZ.binmapfile
20200513-180349-6584fd0-tasmota-CN.binmapfile
20200513-180324-6584fd0-tasmota-BR.binmapfile
20200513-180259-6584fd0-tasmota-BG.binmapfile
20200513-180235-6584fd0-tasmota-ir.binmapfile
20200513-180216-6584fd0-tasmota-display.binmapfile
20200513-180156-6584fd0-tasmota-sensors.binmapfile
20200513-180129-6584fd0-tasmota-knx.binmapfile
20200513-180105-6584fd0-tasmota-lite.binmapfile
20200513-180047-6584fd0-tasmota-minimal.binmapfile
20200513-180034-6584fd0-tasmota.binmapfile
20200513-151151-b37092a-tasmota-wifiman.binmapfile
20200513-151126-b37092a-tasmota-UK.binmapfile
20200513-151059-b37092a-tasmota-TW.binmapfile
20200513-151031-b37092a-tasmota-TR.binmapfile
20200513-151007-b37092a-tasmota-SK.binmapfile
20200513-150942-b37092a-tasmota-SE.binmapfile
20200513-150918-b37092a-tasmota-RU.binmapfile
20200513-150851-b37092a-tasmota-PT.binmapfile
20200513-150825-b37092a-tasmota-PL.binmapfile
20200513-150801-b37092a-tasmota-NL.binmapfile
20200513-150736-b37092a-tasmota-KO.binmapfile
20200513-150712-b37092a-tasmota-IT.binmapfile
20200513-150647-b37092a-tasmota-HU.binmapfile
20200513-150623-b37092a-tasmota-HE.binmapfile
20200513-150559-b37092a-tasmota-GR.binmapfile
20200513-150534-b37092a-tasmota-FR.binmapfile
20200513-150510-b37092a-tasmota-ES.binmapfile
20200513-150445-b37092a-tasmota-DE.binmapfile
20200513-150420-b37092a-tasmota-CZ.binmapfile
20200513-150356-b37092a-tasmota-CN.binmapfile
20200513-150331-b37092a-tasmota-BR.binmapfile
20200513-150307-b37092a-tasmota-BG.binmapfile
20200513-150242-b37092a-tasmota-ir.binmapfile
20200513-150223-b37092a-tasmota-display.binmapfile
20200513-150203-b37092a-tasmota-sensors.binmapfile
20200513-150135-b37092a-tasmota-knx.binmapfile
20200513-150111-b37092a-tasmota-lite.binmapfile
20200513-150052-b37092a-tasmota-minimal.binmapfile
20200513-150038-b37092a-tasmota.binmapfile
20200513-131233-eb35b73-tasmota-wifiman.binmapfile
20200513-131159-eb35b73-tasmota-UK.binmapfile
20200513-131133-eb35b73-tasmota-TW.binmapfile
20200513-131108-eb35b73-tasmota-TR.binmapfile
20200513-131042-eb35b73-tasmota-SK.binmapfile
20200513-131017-eb35b73-tasmota-SE.binmapfile
20200513-130951-eb35b73-tasmota-RU.binmapfile
20200513-130926-eb35b73-tasmota-PT.binmapfile
20200513-130858-eb35b73-tasmota-PL.binmapfile
20200513-130833-eb35b73-tasmota-NL.binmapfile
20200513-130808-eb35b73-tasmota-KO.binmapfile
20200513-130743-eb35b73-tasmota-IT.binmapfile
20200513-130718-eb35b73-tasmota-HU.binmapfile
20200513-130653-eb35b73-tasmota-HE.binmapfile
20200513-130628-eb35b73-tasmota-GR.binmapfile
20200513-130603-eb35b73-tasmota-FR.binmapfile
20200513-130538-eb35b73-tasmota-ES.binmapfile
20200513-130513-eb35b73-tasmota-DE.binmapfile
20200513-130448-eb35b73-tasmota-CZ.binmapfile
20200513-130422-eb35b73-tasmota-CN.binmapfile
20200513-130358-eb35b73-tasmota-BR.binmapfile
20200513-130333-eb35b73-tasmota-BG.binmapfile
20200513-130308-eb35b73-tasmota-ir.binmapfile
20200513-130248-eb35b73-tasmota-display.binmapfile
20200513-130227-eb35b73-tasmota-sensors.binmapfile
20200513-130159-eb35b73-tasmota-knx.binmapfile
20200513-130135-eb35b73-tasmota-lite.binmapfile
20200513-130117-eb35b73-tasmota-minimal.binmapfile
20200513-130103-eb35b73-tasmota.binmapfile
20200513-001150-9b9b9e7-tasmota-wifiman.binmapfile
20200513-001125-9b9b9e7-tasmota-UK.binmapfile
20200513-001101-9b9b9e7-tasmota-TW.binmapfile
20200513-001036-9b9b9e7-tasmota-TR.binmapfile
20200513-001011-9b9b9e7-tasmota-SK.binmapfile
20200513-000946-9b9b9e7-tasmota-SE.binmapfile
20200513-000922-9b9b9e7-tasmota-RU.binmapfile
20200513-000857-9b9b9e7-tasmota-PT.binmapfile
20200513-000832-9b9b9e7-tasmota-PL.binmapfile
20200513-000807-9b9b9e7-tasmota-NL.binmapfile
20200513-000742-9b9b9e7-tasmota-KO.binmapfile
20200513-000718-9b9b9e7-tasmota-IT.binmapfile
20200513-000653-9b9b9e7-tasmota-HU.binmapfile
20200513-000627-9b9b9e7-tasmota-HE.binmapfile
20200513-000602-9b9b9e7-tasmota-GR.binmapfile
20200513-000537-9b9b9e7-tasmota-FR.binmapfile
20200513-000512-9b9b9e7-tasmota-ES.binmapfile
20200513-000446-9b9b9e7-tasmota-DE.binmapfile
20200513-000421-9b9b9e7-tasmota-CZ.binmapfile
20200513-000356-9b9b9e7-tasmota-CN.binmapfile
20200513-000331-9b9b9e7-tasmota-BR.binmapfile
20200513-000307-9b9b9e7-tasmota-BG.binmapfile
20200513-000242-9b9b9e7-tasmota-ir.binmapfile
20200513-000223-9b9b9e7-tasmota-display.binmapfile
20200513-000203-9b9b9e7-tasmota-sensors.binmapfile
20200513-000135-9b9b9e7-tasmota-knx.binmapfile
20200513-000111-9b9b9e7-tasmota-lite.binmapfile
20200513-000053-9b9b9e7-tasmota-minimal.binmapfile
20200513-000039-9b9b9e7-tasmota.binmapfile
20200512-201219-bfb0c34-tasmota-wifiman.binmapfile
20200512-201153-bfb0c34-tasmota-UK.binmapfile
20200512-201128-bfb0c34-tasmota-TW.binmapfile
20200512-201100-bfb0c34-tasmota-TR.binmapfile
20200512-201034-bfb0c34-tasmota-SK.binmapfile
20200512-201010-bfb0c34-tasmota-SE.binmapfile
20200512-200945-bfb0c34-tasmota-RU.binmapfile
20200512-200920-bfb0c34-tasmota-PT.binmapfile
20200512-200856-bfb0c34-tasmota-PL.binmapfile
20200512-200831-bfb0c34-tasmota-NL.binmapfile
20200512-200807-bfb0c34-tasmota-KO.binmapfile
20200512-200743-bfb0c34-tasmota-IT.binmapfile
20200512-200718-bfb0c34-tasmota-HU.binmapfile
20200512-200654-bfb0c34-tasmota-HE.binmapfile
20200512-200629-bfb0c34-tasmota-GR.binmapfile
20200512-200604-bfb0c34-tasmota-FR.binmapfile
20200512-200540-bfb0c34-tasmota-ES.binmapfile
20200512-200515-bfb0c34-tasmota-DE.binmapfile
20200512-200450-bfb0c34-tasmota-CZ.binmapfile
20200512-200426-bfb0c34-tasmota-CN.binmapfile
20200512-200401-bfb0c34-tasmota-BR.binmapfile
20200512-200336-bfb0c34-tasmota-BG.binmapfile
20200512-200311-bfb0c34-tasmota-ir.binmapfile
20200512-200252-bfb0c34-tasmota-display.binmapfile
20200512-200232-bfb0c34-tasmota-sensors.binmapfile
20200512-200204-bfb0c34-tasmota-knx.binmapfile
20200512-200140-bfb0c34-tasmota-lite.binmapfile
20200512-200122-bfb0c34-tasmota-minimal.binmapfile
20200512-200109-bfb0c34-tasmota.binmapfile
20200512-161229-af32b3f-tasmota-wifiman.binmapfile
20200512-161202-af32b3f-tasmota-UK.binmapfile
20200512-161133-af32b3f-tasmota-TW.binmapfile
20200512-161104-af32b3f-tasmota-TR.binmapfile
20200512-161037-af32b3f-tasmota-SK.binmapfile
20200512-161006-af32b3f-tasmota-SE.binmapfile
20200512-160938-af32b3f-tasmota-RU.binmapfile
20200512-160912-af32b3f-tasmota-PT.binmapfile
20200512-160844-af32b3f-tasmota-PL.binmapfile
20200512-160816-af32b3f-tasmota-NL.binmapfile
20200512-160751-af32b3f-tasmota-KO.binmapfile
20200512-160722-af32b3f-tasmota-IT.binmapfile
20200512-160656-af32b3f-tasmota-HU.binmapfile
20200512-160629-af32b3f-tasmota-HE.binmapfile
20200512-160603-af32b3f-tasmota-GR.binmapfile
20200512-160538-af32b3f-tasmota-FR.binmapfile
20200512-160513-af32b3f-tasmota-ES.binmapfile
20200512-160448-af32b3f-tasmota-DE.binmapfile
20200512-160423-af32b3f-tasmota-CZ.binmapfile
20200512-160359-af32b3f-tasmota-CN.binmapfile
20200512-160334-af32b3f-tasmota-BR.binmapfile
20200512-160309-af32b3f-tasmota-BG.binmapfile
20200512-160243-af32b3f-tasmota-ir.binmapfile
20200512-160224-af32b3f-tasmota-display.binmapfile
20200512-160204-af32b3f-tasmota-sensors.binmapfile
20200512-160136-af32b3f-tasmota-knx.binmapfile
20200512-160112-af32b3f-tasmota-lite.binmapfile
20200512-160054-af32b3f-tasmota-minimal.binmapfile
20200512-160038-af32b3f-tasmota.binmapfile
20200512-151151-d0daea1-tasmota-wifiman.binmapfile
20200512-151127-d0daea1-tasmota-UK.binmapfile
20200512-151059-d0daea1-tasmota-TW.binmapfile
20200512-151033-d0daea1-tasmota-TR.binmapfile
20200512-151006-d0daea1-tasmota-SK.binmapfile
20200512-150941-d0daea1-tasmota-SE.binmapfile
20200512-150917-d0daea1-tasmota-RU.binmapfile
20200512-150851-d0daea1-tasmota-PT.binmapfile
20200512-150827-d0daea1-tasmota-PL.binmapfile
20200512-150802-d0daea1-tasmota-NL.binmapfile
20200512-150738-d0daea1-tasmota-KO.binmapfile
20200512-150713-d0daea1-tasmota-IT.binmapfile
20200512-150648-d0daea1-tasmota-HU.binmapfile
20200512-150624-d0daea1-tasmota-HE.binmapfile
20200512-150559-d0daea1-tasmota-GR.binmapfile
20200512-150534-d0daea1-tasmota-FR.binmapfile
20200512-150510-d0daea1-tasmota-ES.binmapfile
20200512-150445-d0daea1-tasmota-DE.binmapfile
20200512-150420-d0daea1-tasmota-CZ.binmapfile
20200512-150355-d0daea1-tasmota-CN.binmapfile
20200512-150330-d0daea1-tasmota-BR.binmapfile
20200512-150305-d0daea1-tasmota-BG.binmapfile
20200512-150240-d0daea1-tasmota-ir.binmapfile
20200512-150221-d0daea1-tasmota-display.binmapfile
20200512-150201-d0daea1-tasmota-sensors.binmapfile
20200512-150133-d0daea1-tasmota-knx.binmapfile
20200512-150109-d0daea1-tasmota-lite.binmapfile
20200512-150051-d0daea1-tasmota-minimal.binmapfile
20200512-150038-d0daea1-tasmota.binmapfile
20200512-101230-ed39212-tasmota-wifiman.binmapfile
20200512-101156-ed39212-tasmota-UK.binmapfile
20200512-101130-ed39212-tasmota-TW.binmapfile
20200512-101105-ed39212-tasmota-TR.binmapfile
20200512-101040-ed39212-tasmota-SK.binmapfile
20200512-101015-ed39212-tasmota-SE.binmapfile
20200512-100950-ed39212-tasmota-RU.binmapfile
20200512-100926-ed39212-tasmota-PT.binmapfile
20200512-100858-ed39212-tasmota-PL.binmapfile
20200512-100833-ed39212-tasmota-NL.binmapfile
20200512-100808-ed39212-tasmota-KO.binmapfile
20200512-100744-ed39212-tasmota-IT.binmapfile
20200512-100719-ed39212-tasmota-HU.binmapfile
20200512-100653-ed39212-tasmota-HE.binmapfile
20200512-100628-ed39212-tasmota-GR.binmapfile
20200512-100603-ed39212-tasmota-FR.binmapfile
20200512-100538-ed39212-tasmota-ES.binmapfile
20200512-100513-ed39212-tasmota-DE.binmapfile
20200512-100448-ed39212-tasmota-CZ.binmapfile
20200512-100423-ed39212-tasmota-CN.binmapfile
20200512-100358-ed39212-tasmota-BR.binmapfile
20200512-100333-ed39212-tasmota-BG.binmapfile
20200512-100308-ed39212-tasmota-ir.binmapfile
20200512-100248-ed39212-tasmota-display.binmapfile
20200512-100227-ed39212-tasmota-sensors.binmapfile
20200512-100159-ed39212-tasmota-knx.binmapfile
20200512-100135-ed39212-tasmota-lite.binmapfile
20200512-100117-ed39212-tasmota-minimal.binmapfile
20200512-100102-ed39212-tasmota.binmapfile
20200511-231232-99b4922-tasmota-wifiman.binmapfile
20200511-231201-99b4922-tasmota-UK.binmapfile
20200511-231135-99b4922-tasmota-TW.binmapfile
20200511-231110-99b4922-tasmota-TR.binmapfile
20200511-231044-99b4922-tasmota-SK.binmapfile
20200511-231019-99b4922-tasmota-SE.binmapfile
20200511-230953-99b4922-tasmota-RU.binmapfile
20200511-230927-99b4922-tasmota-PT.binmapfile
20200511-230901-99b4922-tasmota-PL.binmapfile
20200511-230835-99b4922-tasmota-NL.binmapfile
20200511-230809-99b4922-tasmota-KO.binmapfile
20200511-230744-99b4922-tasmota-IT.binmapfile
20200511-230718-99b4922-tasmota-HU.binmapfile
20200511-230653-99b4922-tasmota-HE.binmapfile
20200511-230627-99b4922-tasmota-GR.binmapfile
20200511-230602-99b4922-tasmota-FR.binmapfile
20200511-230536-99b4922-tasmota-ES.binmapfile
20200511-230511-99b4922-tasmota-DE.binmapfile
20200511-230445-99b4922-tasmota-CZ.binmapfile
20200511-230419-99b4922-tasmota-CN.binmapfile
20200511-230354-99b4922-tasmota-BR.binmapfile
20200511-230329-99b4922-tasmota-BG.binmapfile
20200511-230303-99b4922-tasmota-ir.binmapfile
20200511-230244-99b4922-tasmota-display.binmapfile
20200511-230223-99b4922-tasmota-sensors.binmapfile
20200511-230155-99b4922-tasmota-knx.binmapfile
20200511-230131-99b4922-tasmota-lite.binmapfile
20200511-230113-99b4922-tasmota-minimal.binmapfile
20200511-230059-99b4922-tasmota.binmapfile
20200511-201135-b5aad9b-tasmota-wifiman.binmapfile
20200511-201110-b5aad9b-tasmota-UK.binmapfile
20200511-201044-b5aad9b-tasmota-TW.binmapfile
20200511-201019-b5aad9b-tasmota-TR.binmapfile
20200511-200955-b5aad9b-tasmota-SK.binmapfile
20200511-200931-b5aad9b-tasmota-SE.binmapfile
20200511-200906-b5aad9b-tasmota-RU.binmapfile
20200511-200842-b5aad9b-tasmota-PT.binmapfile
20200511-200817-b5aad9b-tasmota-PL.binmapfile
20200511-200753-b5aad9b-tasmota-NL.binmapfile
20200511-200729-b5aad9b-tasmota-KO.binmapfile
20200511-200704-b5aad9b-tasmota-IT.binmapfile
20200511-200640-b5aad9b-tasmota-HU.binmapfile
20200511-200615-b5aad9b-tasmota-HE.binmapfile
20200511-200552-b5aad9b-tasmota-GR.binmapfile
20200511-200527-b5aad9b-tasmota-FR.binmapfile
20200511-200503-b5aad9b-tasmota-ES.binmapfile
20200511-200438-b5aad9b-tasmota-DE.binmapfile
20200511-200414-b5aad9b-tasmota-CZ.binmapfile
20200511-200349-b5aad9b-tasmota-CN.binmapfile
20200511-200325-b5aad9b-tasmota-BR.binmapfile
20200511-200300-b5aad9b-tasmota-BG.binmapfile
20200511-200236-b5aad9b-tasmota-ir.binmapfile
20200511-200217-b5aad9b-tasmota-display.binmapfile
20200511-200157-b5aad9b-tasmota-sensors.binmapfile
20200511-200130-b5aad9b-tasmota-knx.binmapfile
20200511-200106-b5aad9b-tasmota-lite.binmapfile
20200511-200049-b5aad9b-tasmota-minimal.binmapfile
20200511-200035-b5aad9b-tasmota.binmapfile
20200511-171130-4aa1c18-tasmota-wifiman.binmapfile
20200511-171106-4aa1c18-tasmota-UK.binmapfile
20200511-171042-4aa1c18-tasmota-TW.binmapfile
20200511-171017-4aa1c18-tasmota-TR.binmapfile
20200511-170953-4aa1c18-tasmota-SK.binmapfile
20200511-170924-4aa1c18-tasmota-SE.binmapfile
20200511-170900-4aa1c18-tasmota-RU.binmapfile
20200511-170836-4aa1c18-tasmota-PT.binmapfile
20200511-170812-4aa1c18-tasmota-PL.binmapfile
20200511-170747-4aa1c18-tasmota-NL.binmapfile
20200511-170723-4aa1c18-tasmota-KO.binmapfile
20200511-170659-4aa1c18-tasmota-IT.binmapfile
20200511-170635-4aa1c18-tasmota-HU.binmapfile
20200511-170611-4aa1c18-tasmota-HE.binmapfile
20200511-170546-4aa1c18-tasmota-GR.binmapfile
20200511-170521-4aa1c18-tasmota-FR.binmapfile
20200511-170457-4aa1c18-tasmota-ES.binmapfile
20200511-170432-4aa1c18-tasmota-DE.binmapfile
20200511-170408-4aa1c18-tasmota-CZ.binmapfile
20200511-170344-4aa1c18-tasmota-CN.binmapfile
20200511-170319-4aa1c18-tasmota-BR.binmapfile
20200511-170255-4aa1c18-tasmota-BG.binmapfile
20200511-170231-4aa1c18-tasmota-ir.binmapfile
20200511-170212-4aa1c18-tasmota-display.binmapfile
20200511-170152-4aa1c18-tasmota-sensors.binmapfile
20200511-170125-4aa1c18-tasmota-knx.binmapfile
20200511-170102-4aa1c18-tasmota-lite.binmapfile
20200511-170044-4aa1c18-tasmota-minimal.binmapfile
20200511-170031-4aa1c18-tasmota.binmapfile
20200511-161141-001b6e4-tasmota-wifiman.binmapfile
20200511-161112-001b6e4-tasmota-UK.binmapfile
20200511-161047-001b6e4-tasmota-TW.binmapfile
20200511-161023-001b6e4-tasmota-TR.binmapfile
20200511-160958-001b6e4-tasmota-SK.binmapfile
20200511-160934-001b6e4-tasmota-SE.binmapfile
20200511-160909-001b6e4-tasmota-RU.binmapfile
20200511-160845-001b6e4-tasmota-PT.binmapfile
20200511-160821-001b6e4-tasmota-PL.binmapfile
20200511-160757-001b6e4-tasmota-NL.binmapfile
20200511-160732-001b6e4-tasmota-KO.binmapfile
20200511-160708-001b6e4-tasmota-IT.binmapfile
20200511-160644-001b6e4-tasmota-HU.binmapfile
20200511-160619-001b6e4-tasmota-HE.binmapfile
20200511-160555-001b6e4-tasmota-GR.binmapfile
20200511-160530-001b6e4-tasmota-FR.binmapfile
20200511-160506-001b6e4-tasmota-ES.binmapfile
20200511-160442-001b6e4-tasmota-DE.binmapfile
20200511-160418-001b6e4-tasmota-CZ.binmapfile
20200511-160353-001b6e4-tasmota-CN.binmapfile
20200511-160329-001b6e4-tasmota-BR.binmapfile
20200511-160305-001b6e4-tasmota-BG.binmapfile
20200511-160240-001b6e4-tasmota-ir.binmapfile
20200511-160221-001b6e4-tasmota-display.binmapfile
20200511-160202-001b6e4-tasmota-sensors.binmapfile
20200511-160134-001b6e4-tasmota-knx.binmapfile
20200511-160111-001b6e4-tasmota-lite.binmapfile
20200511-160052-001b6e4-tasmota-minimal.binmapfile
20200511-160039-001b6e4-tasmota.binmapfile
20200511-101205-24e72ad-tasmota-wifiman.binmapfile
20200511-101134-24e72ad-tasmota-UK.binmapfile
20200511-101109-24e72ad-tasmota-TW.binmapfile
20200511-101044-24e72ad-tasmota-TR.binmapfile
20200511-101020-24e72ad-tasmota-SK.binmapfile
20200511-100954-24e72ad-tasmota-SE.binmapfile
20200511-100930-24e72ad-tasmota-RU.binmapfile
20200511-100905-24e72ad-tasmota-PT.binmapfile
20200511-100841-24e72ad-tasmota-PL.binmapfile
20200511-100815-24e72ad-tasmota-NL.binmapfile
20200511-100751-24e72ad-tasmota-KO.binmapfile
20200511-100726-24e72ad-tasmota-IT.binmapfile
20200511-100701-24e72ad-tasmota-HU.binmapfile
20200511-100636-24e72ad-tasmota-HE.binmapfile
20200511-100612-24e72ad-tasmota-GR.binmapfile
20200511-100547-24e72ad-tasmota-FR.binmapfile
20200511-100522-24e72ad-tasmota-ES.binmapfile
20200511-100456-24e72ad-tasmota-DE.binmapfile
20200511-100432-24e72ad-tasmota-CZ.binmapfile
20200511-100407-24e72ad-tasmota-CN.binmapfile
20200511-100342-24e72ad-tasmota-BR.binmapfile
20200511-100318-24e72ad-tasmota-BG.binmapfile
20200511-100252-24e72ad-tasmota-ir.binmapfile
20200511-100233-24e72ad-tasmota-display.binmapfile
20200511-100212-24e72ad-tasmota-sensors.binmapfile
20200511-100143-24e72ad-tasmota-knx.binmapfile
20200511-100119-24e72ad-tasmota-lite.binmapfile
20200511-100101-24e72ad-tasmota-minimal.binmapfile
20200511-100047-24e72ad-tasmota.binmapfile
20200510-211128-9f2f015-tasmota-wifiman.binmapfile
20200510-211104-9f2f015-tasmota-UK.binmapfile
20200510-211040-9f2f015-tasmota-TW.binmapfile
20200510-211015-9f2f015-tasmota-TR.binmapfile
20200510-210950-9f2f015-tasmota-SK.binmapfile
20200510-210926-9f2f015-tasmota-SE.binmapfile
20200510-210901-9f2f015-tasmota-RU.binmapfile
20200510-210836-9f2f015-tasmota-PT.binmapfile
20200510-210812-9f2f015-tasmota-PL.binmapfile
20200510-210748-9f2f015-tasmota-NL.binmapfile
20200510-210724-9f2f015-tasmota-KO.binmapfile
20200510-210700-9f2f015-tasmota-IT.binmapfile
20200510-210636-9f2f015-tasmota-HU.binmapfile
20200510-210610-9f2f015-tasmota-HE.binmapfile
20200510-210546-9f2f015-tasmota-GR.binmapfile
20200510-210522-9f2f015-tasmota-FR.binmapfile
20200510-210458-9f2f015-tasmota-ES.binmapfile
20200510-210433-9f2f015-tasmota-DE.binmapfile
20200510-210409-9f2f015-tasmota-CZ.binmapfile
20200510-210345-9f2f015-tasmota-CN.binmapfile
20200510-210320-9f2f015-tasmota-BR.binmapfile
20200510-210256-9f2f015-tasmota-BG.binmapfile
20200510-210231-9f2f015-tasmota-ir.binmapfile
20200510-210213-9f2f015-tasmota-display.binmapfile
20200510-210153-9f2f015-tasmota-sensors.binmapfile
20200510-210126-9f2f015-tasmota-knx.binmapfile
20200510-210102-9f2f015-tasmota-lite.binmapfile
20200510-210044-9f2f015-tasmota-minimal.binmapfile
20200510-210031-9f2f015-tasmota.binmapfile
20200510-191138-650aca8-tasmota-wifiman.binmapfile
20200510-191114-650aca8-tasmota-UK.binmapfile
20200510-191048-650aca8-tasmota-TW.binmapfile
20200510-191018-650aca8-tasmota-TR.binmapfile
20200510-190954-650aca8-tasmota-SK.binmapfile
20200510-190929-650aca8-tasmota-SE.binmapfile
20200510-190905-650aca8-tasmota-RU.binmapfile
20200510-190840-650aca8-tasmota-PT.binmapfile
20200510-190816-650aca8-tasmota-PL.binmapfile
20200510-190751-650aca8-tasmota-NL.binmapfile
20200510-190727-650aca8-tasmota-KO.binmapfile
20200510-190703-650aca8-tasmota-IT.binmapfile
20200510-190639-650aca8-tasmota-HU.binmapfile
20200510-190614-650aca8-tasmota-HE.binmapfile
20200510-190550-650aca8-tasmota-GR.binmapfile
20200510-190525-650aca8-tasmota-FR.binmapfile
20200510-190501-650aca8-tasmota-ES.binmapfile
20200510-190436-650aca8-tasmota-DE.binmapfile
20200510-190411-650aca8-tasmota-CZ.binmapfile
20200510-190347-650aca8-tasmota-CN.binmapfile
20200510-190322-650aca8-tasmota-BR.binmapfile
20200510-190257-650aca8-tasmota-BG.binmapfile
20200510-190232-650aca8-tasmota-ir.binmapfile
20200510-190214-650aca8-tasmota-display.binmapfile
20200510-190154-650aca8-tasmota-sensors.binmapfile
20200510-190126-650aca8-tasmota-knx.binmapfile
20200510-190103-650aca8-tasmota-lite.binmapfile
20200510-190045-650aca8-tasmota-minimal.binmapfile
20200510-190031-650aca8-tasmota.binmapfile
20200510-181131-4d84a02-tasmota-wifiman.binmapfile
20200510-181107-4d84a02-tasmota-UK.binmapfile
20200510-181043-4d84a02-tasmota-TW.binmapfile
20200510-181019-4d84a02-tasmota-TR.binmapfile
20200510-180955-4d84a02-tasmota-SK.binmapfile
20200510-180930-4d84a02-tasmota-SE.binmapfile
20200510-180905-4d84a02-tasmota-RU.binmapfile
20200510-180841-4d84a02-tasmota-PT.binmapfile
20200510-180816-4d84a02-tasmota-PL.binmapfile
20200510-180752-4d84a02-tasmota-NL.binmapfile
20200510-180728-4d84a02-tasmota-KO.binmapfile
20200510-180704-4d84a02-tasmota-IT.binmapfile
20200510-180640-4d84a02-tasmota-HU.binmapfile
20200510-180615-4d84a02-tasmota-HE.binmapfile
20200510-180551-4d84a02-tasmota-GR.binmapfile
20200510-180526-4d84a02-tasmota-FR.binmapfile
20200510-180502-4d84a02-tasmota-ES.binmapfile
20200510-180437-4d84a02-tasmota-DE.binmapfile
20200510-180413-4d84a02-tasmota-CZ.binmapfile
20200510-180349-4d84a02-tasmota-CN.binmapfile
20200510-180325-4d84a02-tasmota-BR.binmapfile
20200510-180300-4d84a02-tasmota-BG.binmapfile
20200510-180236-4d84a02-tasmota-ir.binmapfile
20200510-180217-4d84a02-tasmota-display.binmapfile
20200510-180157-4d84a02-tasmota-sensors.binmapfile
20200510-180129-4d84a02-tasmota-knx.binmapfile
20200510-180106-4d84a02-tasmota-lite.binmapfile
20200510-180049-4d84a02-tasmota-minimal.binmapfile
20200510-180035-4d84a02-tasmota.binmapfile
20200510-161133-aadfff1-tasmota-wifiman.binmapfile
20200510-161106-aadfff1-tasmota-UK.binmapfile
20200510-161042-aadfff1-tasmota-TW.binmapfile
20200510-161014-aadfff1-tasmota-TR.binmapfile
20200510-160949-aadfff1-tasmota-SK.binmapfile
20200510-160925-aadfff1-tasmota-SE.binmapfile
20200510-160900-aadfff1-tasmota-RU.binmapfile
20200510-160836-aadfff1-tasmota-PT.binmapfile
20200510-160812-aadfff1-tasmota-PL.binmapfile
20200510-160748-aadfff1-tasmota-NL.binmapfile
20200510-160723-aadfff1-tasmota-KO.binmapfile
20200510-160659-aadfff1-tasmota-IT.binmapfile
20200510-160634-aadfff1-tasmota-HU.binmapfile
20200510-160610-aadfff1-tasmota-HE.binmapfile
20200510-160546-aadfff1-tasmota-GR.binmapfile
20200510-160522-aadfff1-tasmota-FR.binmapfile
20200510-160457-aadfff1-tasmota-ES.binmapfile
20200510-160433-aadfff1-tasmota-DE.binmapfile
20200510-160408-aadfff1-tasmota-CZ.binmapfile
20200510-160344-aadfff1-tasmota-CN.binmapfile
20200510-160320-aadfff1-tasmota-BR.binmapfile
20200510-160256-aadfff1-tasmota-BG.binmapfile
20200510-160231-aadfff1-tasmota-ir.binmapfile
20200510-160213-aadfff1-tasmota-display.binmapfile
20200510-160153-aadfff1-tasmota-sensors.binmapfile
20200510-160126-aadfff1-tasmota-knx.binmapfile
20200510-160102-aadfff1-tasmota-lite.binmapfile
20200510-160044-aadfff1-tasmota-minimal.binmapfile
20200510-160031-aadfff1-tasmota.binmapfile
20200510-151131-93a4700-tasmota-wifiman.binmapfile
20200510-151107-93a4700-tasmota-UK.binmapfile
20200510-151043-93a4700-tasmota-TW.binmapfile
20200510-151018-93a4700-tasmota-TR.binmapfile
20200510-150952-93a4700-tasmota-SK.binmapfile
20200510-150927-93a4700-tasmota-SE.binmapfile
20200510-150903-93a4700-tasmota-RU.binmapfile
20200510-150839-93a4700-tasmota-PT.binmapfile
20200510-150814-93a4700-tasmota-PL.binmapfile
20200510-150750-93a4700-tasmota-NL.binmapfile
20200510-150726-93a4700-tasmota-KO.binmapfile
20200510-150701-93a4700-tasmota-IT.binmapfile
20200510-150637-93a4700-tasmota-HU.binmapfile
20200510-150613-93a4700-tasmota-HE.binmapfile
20200510-150548-93a4700-tasmota-GR.binmapfile
20200510-150524-93a4700-tasmota-FR.binmapfile
20200510-150500-93a4700-tasmota-ES.binmapfile
20200510-150436-93a4700-tasmota-DE.binmapfile
20200510-150411-93a4700-tasmota-CZ.binmapfile
20200510-150347-93a4700-tasmota-CN.binmapfile
20200510-150323-93a4700-tasmota-BR.binmapfile
20200510-150259-93a4700-tasmota-BG.binmapfile
20200510-150234-93a4700-tasmota-ir.binmapfile
20200510-150216-93a4700-tasmota-display.binmapfile
20200510-150155-93a4700-tasmota-sensors.binmapfile
20200510-150128-93a4700-tasmota-knx.binmapfile
20200510-150104-93a4700-tasmota-lite.binmapfile
20200510-150046-93a4700-tasmota-minimal.binmapfile
20200510-150033-93a4700-tasmota.binmapfile
20200510-131126-bdc0934-tasmota-wifiman.binmapfile
20200510-131102-bdc0934-tasmota-UK.binmapfile
20200510-131034-bdc0934-tasmota-TW.binmapfile
20200510-131010-bdc0934-tasmota-TR.binmapfile
20200510-130945-bdc0934-tasmota-SK.binmapfile
20200510-130921-bdc0934-tasmota-SE.binmapfile
20200510-130857-bdc0934-tasmota-RU.binmapfile
20200510-130832-bdc0934-tasmota-PT.binmapfile
20200510-130808-bdc0934-tasmota-PL.binmapfile
20200510-130744-bdc0934-tasmota-NL.binmapfile
20200510-130720-bdc0934-tasmota-KO.binmapfile
20200510-130656-bdc0934-tasmota-IT.binmapfile
20200510-130632-bdc0934-tasmota-HU.binmapfile
20200510-130608-bdc0934-tasmota-HE.binmapfile
20200510-130544-bdc0934-tasmota-GR.binmapfile
20200510-130519-bdc0934-tasmota-FR.binmapfile
20200510-130455-bdc0934-tasmota-ES.binmapfile
20200510-130431-bdc0934-tasmota-DE.binmapfile
20200510-130407-bdc0934-tasmota-CZ.binmapfile
20200510-130343-bdc0934-tasmota-CN.binmapfile
20200510-130319-bdc0934-tasmota-BR.binmapfile
20200510-130255-bdc0934-tasmota-BG.binmapfile
20200510-130230-bdc0934-tasmota-ir.binmapfile
20200510-130212-bdc0934-tasmota-display.binmapfile
20200510-130152-bdc0934-tasmota-sensors.binmapfile
20200510-130125-bdc0934-tasmota-knx.binmapfile
20200510-130101-bdc0934-tasmota-lite.binmapfile
20200510-130043-bdc0934-tasmota-minimal.binmapfile
20200510-130030-bdc0934-tasmota.binmapfile
20200510-121130-02f61a5-tasmota-wifiman.binmapfile
20200510-121106-02f61a5-tasmota-UK.binmapfile
20200510-121040-02f61a5-tasmota-TW.binmapfile
20200510-121015-02f61a5-tasmota-TR.binmapfile
20200510-120951-02f61a5-tasmota-SK.binmapfile
20200510-120927-02f61a5-tasmota-SE.binmapfile
20200510-120903-02f61a5-tasmota-RU.binmapfile
20200510-120839-02f61a5-tasmota-PT.binmapfile
20200510-120814-02f61a5-tasmota-PL.binmapfile
20200510-120750-02f61a5-tasmota-NL.binmapfile
20200510-120726-02f61a5-tasmota-KO.binmapfile
20200510-120702-02f61a5-tasmota-IT.binmapfile
20200510-120637-02f61a5-tasmota-HU.binmapfile
20200510-120613-02f61a5-tasmota-HE.binmapfile
20200510-120548-02f61a5-tasmota-GR.binmapfile
20200510-120524-02f61a5-tasmota-FR.binmapfile
20200510-120500-02f61a5-tasmota-ES.binmapfile
20200510-120435-02f61a5-tasmota-DE.binmapfile
20200510-120411-02f61a5-tasmota-CZ.binmapfile
20200510-120347-02f61a5-tasmota-CN.binmapfile
20200510-120322-02f61a5-tasmota-BR.binmapfile
20200510-120258-02f61a5-tasmota-BG.binmapfile
20200510-120233-02f61a5-tasmota-ir.binmapfile
20200510-120215-02f61a5-tasmota-display.binmapfile
20200510-120155-02f61a5-tasmota-sensors.binmapfile
20200510-120128-02f61a5-tasmota-knx.binmapfile
20200510-120104-02f61a5-tasmota-lite.binmapfile
20200510-120046-02f61a5-tasmota-minimal.binmapfile
20200510-120033-02f61a5-tasmota.binmapfile
20200510-111158-2dac283-tasmota-wifiman.binmapfile
20200510-111128-2dac283-tasmota-UK.binmapfile
20200510-111103-2dac283-tasmota-TW.binmapfile
20200510-111038-2dac283-tasmota-TR.binmapfile
20200510-111014-2dac283-tasmota-SK.binmapfile
20200510-110948-2dac283-tasmota-SE.binmapfile
20200510-110924-2dac283-tasmota-RU.binmapfile
20200510-110857-2dac283-tasmota-PT.binmapfile
20200510-110833-2dac283-tasmota-PL.binmapfile
20200510-110808-2dac283-tasmota-NL.binmapfile
20200510-110743-2dac283-tasmota-KO.binmapfile
20200510-110719-2dac283-tasmota-IT.binmapfile
20200510-110654-2dac283-tasmota-HU.binmapfile
20200510-110629-2dac283-tasmota-HE.binmapfile
20200510-110604-2dac283-tasmota-GR.binmapfile
20200510-110540-2dac283-tasmota-FR.binmapfile
20200510-110515-2dac283-tasmota-ES.binmapfile
20200510-110450-2dac283-tasmota-DE.binmapfile
20200510-110425-2dac283-tasmota-CZ.binmapfile
20200510-110401-2dac283-tasmota-CN.binmapfile
20200510-110336-2dac283-tasmota-BR.binmapfile
20200510-110311-2dac283-tasmota-BG.binmapfile
20200510-110246-2dac283-tasmota-ir.binmapfile
20200510-110226-2dac283-tasmota-display.binmapfile
20200510-110205-2dac283-tasmota-sensors.binmapfile
20200510-110137-2dac283-tasmota-knx.binmapfile
20200510-110113-2dac283-tasmota-lite.binmapfile
20200510-110055-2dac283-tasmota-minimal.binmapfile
20200510-110041-2dac283-tasmota.binmapfile
20200509-201144-cc2f7cb-tasmota-wifiman.binmapfile
20200509-201118-cc2f7cb-tasmota-UK.binmapfile
20200509-201043-cc2f7cb-tasmota-TW.binmapfile
20200509-201016-cc2f7cb-tasmota-TR.binmapfile
20200509-200948-cc2f7cb-tasmota-SK.binmapfile
20200509-200924-cc2f7cb-tasmota-SE.binmapfile
20200509-200900-cc2f7cb-tasmota-RU.binmapfile
20200509-200835-cc2f7cb-tasmota-PT.binmapfile
20200509-200811-cc2f7cb-tasmota-PL.binmapfile
20200509-200747-cc2f7cb-tasmota-NL.binmapfile
20200509-200723-cc2f7cb-tasmota-KO.binmapfile
20200509-200658-cc2f7cb-tasmota-IT.binmapfile
20200509-200634-cc2f7cb-tasmota-HU.binmapfile
20200509-200610-cc2f7cb-tasmota-HE.binmapfile
20200509-200546-cc2f7cb-tasmota-GR.binmapfile
20200509-200522-cc2f7cb-tasmota-FR.binmapfile
20200509-200458-cc2f7cb-tasmota-ES.binmapfile
20200509-200433-cc2f7cb-tasmota-DE.binmapfile
20200509-200409-cc2f7cb-tasmota-CZ.binmapfile
20200509-200345-cc2f7cb-tasmota-CN.binmapfile
20200509-200320-cc2f7cb-tasmota-BR.binmapfile
20200509-200256-cc2f7cb-tasmota-BG.binmapfile
20200509-200232-cc2f7cb-tasmota-ir.binmapfile
20200509-200213-cc2f7cb-tasmota-display.binmapfile
20200509-200153-cc2f7cb-tasmota-sensors.binmapfile
20200509-200125-cc2f7cb-tasmota-knx.binmapfile
20200509-200102-cc2f7cb-tasmota-lite.binmapfile
20200509-200044-cc2f7cb-tasmota-minimal.binmapfile
20200509-200031-cc2f7cb-tasmota.binmapfile
20200509-191137-2c4b8d7-tasmota-wifiman.binmapfile
20200509-191113-2c4b8d7-tasmota-UK.binmapfile
20200509-191048-2c4b8d7-tasmota-TW.binmapfile
20200509-191024-2c4b8d7-tasmota-TR.binmapfile
20200509-190959-2c4b8d7-tasmota-SK.binmapfile
20200509-190935-2c4b8d7-tasmota-SE.binmapfile
20200509-190911-2c4b8d7-tasmota-RU.binmapfile
20200509-190847-2c4b8d7-tasmota-PT.binmapfile
20200509-190822-2c4b8d7-tasmota-PL.binmapfile
20200509-190758-2c4b8d7-tasmota-NL.binmapfile
20200509-190734-2c4b8d7-tasmota-KO.binmapfile
20200509-190710-2c4b8d7-tasmota-IT.binmapfile
20200509-190645-2c4b8d7-tasmota-HU.binmapfile
20200509-190621-2c4b8d7-tasmota-HE.binmapfile
20200509-190556-2c4b8d7-tasmota-GR.binmapfile
20200509-190532-2c4b8d7-tasmota-FR.binmapfile
20200509-190507-2c4b8d7-tasmota-ES.binmapfile
20200509-190443-2c4b8d7-tasmota-DE.binmapfile
20200509-190419-2c4b8d7-tasmota-CZ.binmapfile
20200509-190354-2c4b8d7-tasmota-CN.binmapfile
20200509-190330-2c4b8d7-tasmota-BR.binmapfile
20200509-190305-2c4b8d7-tasmota-BG.binmapfile
20200509-190241-2c4b8d7-tasmota-ir.binmapfile
20200509-190222-2c4b8d7-tasmota-display.binmapfile
20200509-190201-2c4b8d7-tasmota-sensors.binmapfile
20200509-190134-2c4b8d7-tasmota-knx.binmapfile
20200509-190109-2c4b8d7-tasmota-lite.binmapfile
20200509-190051-2c4b8d7-tasmota-minimal.binmapfile
20200509-190038-2c4b8d7-tasmota.binmapfile
20200509-171220-860db1b-tasmota-wifiman.binmapfile
20200509-171142-860db1b-tasmota-UK.binmapfile
20200509-171116-860db1b-tasmota-TW.binmapfile
20200509-171051-860db1b-tasmota-TR.binmapfile
20200509-171027-860db1b-tasmota-SK.binmapfile
20200509-170958-860db1b-tasmota-SE.binmapfile
20200509-170934-860db1b-tasmota-RU.binmapfile
20200509-170909-860db1b-tasmota-PT.binmapfile
20200509-170844-860db1b-tasmota-PL.binmapfile
20200509-170819-860db1b-tasmota-NL.binmapfile
20200509-170755-860db1b-tasmota-KO.binmapfile
20200509-170730-860db1b-tasmota-IT.binmapfile
20200509-170705-860db1b-tasmota-HU.binmapfile
20200509-170641-860db1b-tasmota-HE.binmapfile
20200509-170616-860db1b-tasmota-GR.binmapfile
20200509-170551-860db1b-tasmota-FR.binmapfile
20200509-170527-860db1b-tasmota-ES.binmapfile
20200509-170501-860db1b-tasmota-DE.binmapfile
20200509-170437-860db1b-tasmota-CZ.binmapfile
20200509-170412-860db1b-tasmota-CN.binmapfile
20200509-170348-860db1b-tasmota-BR.binmapfile
20200509-170323-860db1b-tasmota-BG.binmapfile
20200509-170259-860db1b-tasmota-ir.binmapfile
20200509-170240-860db1b-tasmota-display.binmapfile
20200509-170220-860db1b-tasmota-sensors.binmapfile
20200509-170152-860db1b-tasmota-knx.binmapfile
20200509-170129-860db1b-tasmota-lite.binmapfile
20200509-170111-860db1b-tasmota-minimal.binmapfile
20200509-170057-860db1b-tasmota.binmapfile
20200508-231134-1d42267-tasmota-wifiman.binmapfile
20200508-231111-1d42267-tasmota-UK.binmapfile
20200508-231046-1d42267-tasmota-TW.binmapfile
20200508-231021-1d42267-tasmota-TR.binmapfile
20200508-230953-1d42267-tasmota-SK.binmapfile
20200508-230925-1d42267-tasmota-SE.binmapfile
20200508-230900-1d42267-tasmota-RU.binmapfile
20200508-230836-1d42267-tasmota-PT.binmapfile
20200508-230812-1d42267-tasmota-PL.binmapfile
20200508-230747-1d42267-tasmota-NL.binmapfile
20200508-230723-1d42267-tasmota-KO.binmapfile
20200508-230659-1d42267-tasmota-IT.binmapfile
20200508-230635-1d42267-tasmota-HU.binmapfile
20200508-230610-1d42267-tasmota-HE.binmapfile
20200508-230546-1d42267-tasmota-GR.binmapfile
20200508-230522-1d42267-tasmota-FR.binmapfile
20200508-230458-1d42267-tasmota-ES.binmapfile
20200508-230433-1d42267-tasmota-DE.binmapfile
20200508-230409-1d42267-tasmota-CZ.binmapfile
20200508-230345-1d42267-tasmota-CN.binmapfile
20200508-230321-1d42267-tasmota-BR.binmapfile
20200508-230256-1d42267-tasmota-BG.binmapfile
20200508-230232-1d42267-tasmota-ir.binmapfile
20200508-230213-1d42267-tasmota-display.binmapfile
20200508-230153-1d42267-tasmota-sensors.binmapfile
20200508-230126-1d42267-tasmota-knx.binmapfile
20200508-230103-1d42267-tasmota-lite.binmapfile
20200508-230045-1d42267-tasmota-minimal.binmapfile
20200508-230032-1d42267-tasmota.binmapfile
20200508-221213-36e03bc-tasmota-wifiman.binmapfile
20200508-221149-36e03bc-tasmota-UK.binmapfile
20200508-221120-36e03bc-tasmota-TW.binmapfile
20200508-221053-36e03bc-tasmota-TR.binmapfile
20200508-221026-36e03bc-tasmota-SK.binmapfile
20200508-220952-36e03bc-tasmota-SE.binmapfile
20200508-220924-36e03bc-tasmota-RU.binmapfile
20200508-220859-36e03bc-tasmota-PT.binmapfile
20200508-220833-36e03bc-tasmota-PL.binmapfile
20200508-220807-36e03bc-tasmota-NL.binmapfile
20200508-220741-36e03bc-tasmota-KO.binmapfile
20200508-220713-36e03bc-tasmota-IT.binmapfile
20200508-220645-36e03bc-tasmota-HU.binmapfile
20200508-220621-36e03bc-tasmota-HE.binmapfile
20200508-220556-36e03bc-tasmota-GR.binmapfile
20200508-220532-36e03bc-tasmota-FR.binmapfile
20200508-220507-36e03bc-tasmota-ES.binmapfile
20200508-220442-36e03bc-tasmota-DE.binmapfile
20200508-220418-36e03bc-tasmota-CZ.binmapfile
20200508-220354-36e03bc-tasmota-CN.binmapfile
20200508-220329-36e03bc-tasmota-BR.binmapfile
20200508-220305-36e03bc-tasmota-BG.binmapfile
20200508-220241-36e03bc-tasmota-ir.binmapfile
20200508-220222-36e03bc-tasmota-display.binmapfile
20200508-220202-36e03bc-tasmota-sensors.binmapfile
20200508-220133-36e03bc-tasmota-knx.binmapfile
20200508-220110-36e03bc-tasmota-lite.binmapfile
20200508-220052-36e03bc-tasmota-minimal.binmapfile
20200508-220037-36e03bc-tasmota.binmapfile
20200508-191214-cd6a60d-tasmota-wifiman.binmapfile
20200508-191148-cd6a60d-tasmota-UK.binmapfile
20200508-191101-cd6a60d-tasmota-TW.binmapfile
20200508-191031-cd6a60d-tasmota-TR.binmapfile
20200508-191003-cd6a60d-tasmota-SK.binmapfile
20200508-190935-cd6a60d-tasmota-SE.binmapfile
20200508-190911-cd6a60d-tasmota-RU.binmapfile
20200508-190846-cd6a60d-tasmota-PT.binmapfile
20200508-190818-cd6a60d-tasmota-PL.binmapfile
20200508-190753-cd6a60d-tasmota-NL.binmapfile
20200508-190724-cd6a60d-tasmota-KO.binmapfile
20200508-190700-cd6a60d-tasmota-IT.binmapfile
20200508-190635-cd6a60d-tasmota-HU.binmapfile
20200508-190611-cd6a60d-tasmota-HE.binmapfile
20200508-190547-cd6a60d-tasmota-GR.binmapfile
20200508-190522-cd6a60d-tasmota-FR.binmapfile
20200508-190458-cd6a60d-tasmota-ES.binmapfile
20200508-190434-cd6a60d-tasmota-DE.binmapfile
20200508-190409-cd6a60d-tasmota-CZ.binmapfile
20200508-190345-cd6a60d-tasmota-CN.binmapfile
20200508-190321-cd6a60d-tasmota-BR.binmapfile
20200508-190256-cd6a60d-tasmota-BG.binmapfile
20200508-190232-cd6a60d-tasmota-ir.binmapfile
20200508-190213-cd6a60d-tasmota-display.binmapfile
20200508-190153-cd6a60d-tasmota-sensors.binmapfile
20200508-190125-cd6a60d-tasmota-knx.binmapfile
20200508-190102-cd6a60d-tasmota-lite.binmapfile
20200508-190044-cd6a60d-tasmota-minimal.binmapfile
20200508-190031-cd6a60d-tasmota.binmapfile
20200508-181133-f66a0ee-tasmota-wifiman.binmapfile
20200508-181109-f66a0ee-tasmota-UK.binmapfile
20200508-181044-f66a0ee-tasmota-TW.binmapfile
20200508-181019-f66a0ee-tasmota-TR.binmapfile
20200508-180955-f66a0ee-tasmota-SK.binmapfile
20200508-180927-f66a0ee-tasmota-SE.binmapfile
20200508-180902-f66a0ee-tasmota-RU.binmapfile
20200508-180837-f66a0ee-tasmota-PT.binmapfile
20200508-180812-f66a0ee-tasmota-PL.binmapfile
20200508-180744-f66a0ee-tasmota-NL.binmapfile
20200508-180720-f66a0ee-tasmota-KO.binmapfile
20200508-180656-f66a0ee-tasmota-IT.binmapfile
20200508-180632-f66a0ee-tasmota-HU.binmapfile
20200508-180608-f66a0ee-tasmota-HE.binmapfile
20200508-180544-f66a0ee-tasmota-GR.binmapfile
20200508-180519-f66a0ee-tasmota-FR.binmapfile
20200508-180455-f66a0ee-tasmota-ES.binmapfile
20200508-180432-f66a0ee-tasmota-DE.binmapfile
20200508-180407-f66a0ee-tasmota-CZ.binmapfile
20200508-180343-f66a0ee-tasmota-CN.binmapfile
20200508-180319-f66a0ee-tasmota-BR.binmapfile
20200508-180254-f66a0ee-tasmota-BG.binmapfile
20200508-180230-f66a0ee-tasmota-ir.binmapfile
20200508-180212-f66a0ee-tasmota-display.binmapfile
20200508-180152-f66a0ee-tasmota-sensors.binmapfile
20200508-180125-f66a0ee-tasmota-knx.binmapfile
20200508-180102-f66a0ee-tasmota-lite.binmapfile
20200508-180044-f66a0ee-tasmota-minimal.binmapfile
20200508-180031-f66a0ee-tasmota.binmapfile
20200508-171144-0572644-tasmota-wifiman.binmapfile
20200508-171121-0572644-tasmota-UK.binmapfile
20200508-171053-0572644-tasmota-TW.binmapfile
20200508-171024-0572644-tasmota-TR.binmapfile
20200508-170956-0572644-tasmota-SK.binmapfile
20200508-170931-0572644-tasmota-SE.binmapfile
20200508-170906-0572644-tasmota-RU.binmapfile
20200508-170841-0572644-tasmota-PT.binmapfile
20200508-170812-0572644-tasmota-PL.binmapfile
20200508-170748-0572644-tasmota-NL.binmapfile
20200508-170723-0572644-tasmota-KO.binmapfile
20200508-170658-0572644-tasmota-IT.binmapfile
20200508-170634-0572644-tasmota-HU.binmapfile
20200508-170610-0572644-tasmota-HE.binmapfile
20200508-170546-0572644-tasmota-GR.binmapfile
20200508-170522-0572644-tasmota-FR.binmapfile
20200508-170458-0572644-tasmota-ES.binmapfile
20200508-170434-0572644-tasmota-DE.binmapfile
20200508-170410-0572644-tasmota-CZ.binmapfile
20200508-170345-0572644-tasmota-CN.binmapfile
20200508-170321-0572644-tasmota-BR.binmapfile
20200508-170257-0572644-tasmota-BG.binmapfile
20200508-170232-0572644-tasmota-ir.binmapfile
20200508-170214-0572644-tasmota-display.binmapfile
20200508-170154-0572644-tasmota-sensors.binmapfile
20200508-170127-0572644-tasmota-knx.binmapfile
20200508-170104-0572644-tasmota-lite.binmapfile
20200508-170046-0572644-tasmota-minimal.binmapfile
20200508-170033-0572644-tasmota.binmapfile
20200508-161148-8c153c9-tasmota-wifiman.binmapfile
20200508-161124-8c153c9-tasmota-UK.binmapfile
20200508-161059-8c153c9-tasmota-TW.binmapfile
20200508-161032-8c153c9-tasmota-TR.binmapfile
20200508-161007-8c153c9-tasmota-SK.binmapfile
20200508-160941-8c153c9-tasmota-SE.binmapfile
20200508-160914-8c153c9-tasmota-RU.binmapfile
20200508-160849-8c153c9-tasmota-PT.binmapfile
20200508-160823-8c153c9-tasmota-PL.binmapfile
20200508-160755-8c153c9-tasmota-NL.binmapfile
20200508-160727-8c153c9-tasmota-KO.binmapfile
20200508-160703-8c153c9-tasmota-IT.binmapfile
20200508-160638-8c153c9-tasmota-HU.binmapfile
20200508-160614-8c153c9-tasmota-HE.binmapfile
20200508-160550-8c153c9-tasmota-GR.binmapfile
20200508-160526-8c153c9-tasmota-FR.binmapfile
20200508-160501-8c153c9-tasmota-ES.binmapfile
20200508-160437-8c153c9-tasmota-DE.binmapfile
20200508-160413-8c153c9-tasmota-CZ.binmapfile
20200508-160349-8c153c9-tasmota-CN.binmapfile
20200508-160325-8c153c9-tasmota-BR.binmapfile
20200508-160301-8c153c9-tasmota-BG.binmapfile
20200508-160237-8c153c9-tasmota-ir.binmapfile
20200508-160218-8c153c9-tasmota-display.binmapfile
20200508-160158-8c153c9-tasmota-sensors.binmapfile
20200508-160131-8c153c9-tasmota-knx.binmapfile
20200508-160108-8c153c9-tasmota-lite.binmapfile
20200508-160050-8c153c9-tasmota-minimal.binmapfile
20200508-160037-8c153c9-tasmota.binmapfile
20200508-131139-257fa8a-tasmota-wifiman.binmapfile
20200508-131115-257fa8a-tasmota-UK.binmapfile
20200508-131046-257fa8a-tasmota-TW.binmapfile
20200508-131020-257fa8a-tasmota-TR.binmapfile
20200508-130952-257fa8a-tasmota-SK.binmapfile
20200508-130928-257fa8a-tasmota-SE.binmapfile
20200508-130903-257fa8a-tasmota-RU.binmapfile
20200508-130838-257fa8a-tasmota-PT.binmapfile
20200508-130813-257fa8a-tasmota-PL.binmapfile
20200508-130749-257fa8a-tasmota-NL.binmapfile
20200508-130725-257fa8a-tasmota-KO.binmapfile
20200508-130701-257fa8a-tasmota-IT.binmapfile
20200508-130637-257fa8a-tasmota-HU.binmapfile
20200508-130613-257fa8a-tasmota-HE.binmapfile
20200508-130549-257fa8a-tasmota-GR.binmapfile
20200508-130524-257fa8a-tasmota-FR.binmapfile
20200508-130457-257fa8a-tasmota-ES.binmapfile
20200508-130432-257fa8a-tasmota-DE.binmapfile
20200508-130408-257fa8a-tasmota-CZ.binmapfile
20200508-130344-257fa8a-tasmota-CN.binmapfile
20200508-130320-257fa8a-tasmota-BR.binmapfile
20200508-130256-257fa8a-tasmota-BG.binmapfile
20200508-130231-257fa8a-tasmota-ir.binmapfile
20200508-130212-257fa8a-tasmota-display.binmapfile
20200508-130152-257fa8a-tasmota-sensors.binmapfile
20200508-130125-257fa8a-tasmota-knx.binmapfile
20200508-130102-257fa8a-tasmota-lite.binmapfile
20200508-130044-257fa8a-tasmota-minimal.binmapfile
20200508-130031-257fa8a-tasmota.binmapfile
20200508-121201-82ccd7e-tasmota-wifiman.binmapfile
20200508-121137-82ccd7e-tasmota-UK.binmapfile
20200508-121113-82ccd7e-tasmota-TW.binmapfile
20200508-121044-82ccd7e-tasmota-TR.binmapfile
20200508-121020-82ccd7e-tasmota-SK.binmapfile
20200508-120951-82ccd7e-tasmota-SE.binmapfile
20200508-120918-82ccd7e-tasmota-RU.binmapfile
20200508-120852-82ccd7e-tasmota-PT.binmapfile
20200508-120821-82ccd7e-tasmota-PL.binmapfile
20200508-120753-82ccd7e-tasmota-NL.binmapfile
20200508-120727-82ccd7e-tasmota-KO.binmapfile
20200508-120700-82ccd7e-tasmota-IT.binmapfile
20200508-120636-82ccd7e-tasmota-HU.binmapfile
20200508-120612-82ccd7e-tasmota-HE.binmapfile
20200508-120548-82ccd7e-tasmota-GR.binmapfile
20200508-120520-82ccd7e-tasmota-FR.binmapfile
20200508-120456-82ccd7e-tasmota-ES.binmapfile
20200508-120432-82ccd7e-tasmota-DE.binmapfile
20200508-120408-82ccd7e-tasmota-CZ.binmapfile
20200508-120344-82ccd7e-tasmota-CN.binmapfile
20200508-120320-82ccd7e-tasmota-BR.binmapfile
20200508-120256-82ccd7e-tasmota-BG.binmapfile
20200508-120232-82ccd7e-tasmota-ir.binmapfile
20200508-120213-82ccd7e-tasmota-display.binmapfile
20200508-120153-82ccd7e-tasmota-sensors.binmapfile
20200508-120126-82ccd7e-tasmota-knx.binmapfile
20200508-120103-82ccd7e-tasmota-lite.binmapfile
20200508-120045-82ccd7e-tasmota-minimal.binmapfile
20200508-120032-82ccd7e-tasmota.binmapfile
20200508-113749-4fcc8ec-tasmota-UK.binmapfile
20200508-113611-4fcc8ec-tasmota-TW.binmapfile
20200508-113433-4fcc8ec-tasmota-TR.binmapfile
20200508-113300-4fcc8ec-tasmota-SK.binmapfile
20200508-113122-4fcc8ec-tasmota-SE.binmapfile
20200508-112947-4fcc8ec-tasmota-RU.binmapfile
20200508-112817-4fcc8ec-tasmota-PT.binmapfile
20200508-112641-4fcc8ec-tasmota-PL.binmapfile
20200508-112500-4fcc8ec-tasmota-NL.binmapfile
20200508-112337-4fcc8ec-tasmota-KO.binmapfile
20200508-112202-4fcc8ec-tasmota-IT.binmapfile
20200508-112026-4fcc8ec-tasmota-HU.binmapfile
20200508-111902-4fcc8ec-tasmota-HE.binmapfile
20200508-111732-4fcc8ec-tasmota-GR.binmapfile
20200508-111606-4fcc8ec-tasmota-FR.binmapfile
20200508-111440-4fcc8ec-tasmota-ES.binmapfile
20200508-111312-4fcc8ec-tasmota-DE.binmapfile
20200508-111146-4fcc8ec-tasmota-CZ.binmapfile
20200508-111027-4fcc8ec-tasmota-CN.binmapfile
20200508-110907-4fcc8ec-tasmota-BR.binmapfile
20200508-110754-4fcc8ec-tasmota-BG.binmapfile
20200508-103124-4fcc8ec-tasmota-wifiman.binmapfile
20200508-100621-4fcc8ec-tasmota-ir.binmapfile
20200508-100532-4fcc8ec-tasmota-display.binmapfile
20200508-100444-4fcc8ec-tasmota-sensors.binmapfile
20200508-100348-4fcc8ec-tasmota-knx.binmapfile
20200508-100301-4fcc8ec-tasmota-lite.binmapfile
20200508-100224-4fcc8ec-tasmota-minimal.binmapfile
20200508-100150-4fcc8ec-tasmota.binmapfile
20200508-051122-3a10ae5-tasmota-wifiman.binmapfile
20200508-051059-3a10ae5-tasmota-UK.binmapfile
20200508-051034-3a10ae5-tasmota-TW.binmapfile
20200508-051010-3a10ae5-tasmota-TR.binmapfile
20200508-050946-3a10ae5-tasmota-SK.binmapfile
20200508-050922-3a10ae5-tasmota-SE.binmapfile
20200508-050857-3a10ae5-tasmota-RU.binmapfile
20200508-050833-3a10ae5-tasmota-PT.binmapfile
20200508-050809-3a10ae5-tasmota-PL.binmapfile
20200508-050745-3a10ae5-tasmota-NL.binmapfile
20200508-050721-3a10ae5-tasmota-KO.binmapfile
20200508-050657-3a10ae5-tasmota-IT.binmapfile
20200508-050632-3a10ae5-tasmota-HU.binmapfile
20200508-050608-3a10ae5-tasmota-HE.binmapfile
20200508-050544-3a10ae5-tasmota-GR.binmapfile
20200508-050520-3a10ae5-tasmota-FR.binmapfile
20200508-050456-3a10ae5-tasmota-ES.binmapfile
20200508-050432-3a10ae5-tasmota-DE.binmapfile
20200508-050408-3a10ae5-tasmota-CZ.binmapfile
20200508-050343-3a10ae5-tasmota-CN.binmapfile
20200508-050319-3a10ae5-tasmota-BR.binmapfile
20200508-050255-3a10ae5-tasmota-BG.binmapfile
20200508-050231-3a10ae5-tasmota-ir.binmapfile
20200508-050212-3a10ae5-tasmota-display.binmapfile
20200508-050153-3a10ae5-tasmota-sensors.binmapfile
20200508-050125-3a10ae5-tasmota-knx.binmapfile
20200508-050102-3a10ae5-tasmota-lite.binmapfile
20200508-050044-3a10ae5-tasmota-minimal.binmapfile
20200508-050031-3a10ae5-tasmota.binmapfile
20200507-231126-9eb2f0f-tasmota-wifiman.binmapfile
20200507-231102-9eb2f0f-tasmota-UK.binmapfile
20200507-231038-9eb2f0f-tasmota-TW.binmapfile
20200507-231014-9eb2f0f-tasmota-TR.binmapfile
20200507-230950-9eb2f0f-tasmota-SK.binmapfile
20200507-230926-9eb2f0f-tasmota-SE.binmapfile
20200507-230902-9eb2f0f-tasmota-RU.binmapfile
20200507-230838-9eb2f0f-tasmota-PT.binmapfile
20200507-230814-9eb2f0f-tasmota-PL.binmapfile
20200507-230750-9eb2f0f-tasmota-NL.binmapfile
20200507-230725-9eb2f0f-tasmota-KO.binmapfile
20200507-230701-9eb2f0f-tasmota-IT.binmapfile
20200507-230637-9eb2f0f-tasmota-HU.binmapfile
20200507-230612-9eb2f0f-tasmota-HE.binmapfile
20200507-230548-9eb2f0f-tasmota-GR.binmapfile
20200507-230524-9eb2f0f-tasmota-FR.binmapfile
20200507-230500-9eb2f0f-tasmota-ES.binmapfile
20200507-230436-9eb2f0f-tasmota-DE.binmapfile
20200507-230412-9eb2f0f-tasmota-CZ.binmapfile
20200507-230347-9eb2f0f-tasmota-CN.binmapfile
20200507-230323-9eb2f0f-tasmota-BR.binmapfile
20200507-230259-9eb2f0f-tasmota-BG.binmapfile
20200507-230235-9eb2f0f-tasmota-ir.binmapfile
20200507-230216-9eb2f0f-tasmota-display.binmapfile
20200507-230156-9eb2f0f-tasmota-sensors.binmapfile
20200507-230128-9eb2f0f-tasmota-knx.binmapfile
20200507-230104-9eb2f0f-tasmota-lite.binmapfile
20200507-230046-9eb2f0f-tasmota-minimal.binmapfile
20200507-230032-9eb2f0f-tasmota.binmapfile
20200507-191140-2a6de09-tasmota-wifiman.binmapfile
20200507-191115-2a6de09-tasmota-UK.binmapfile
20200507-191047-2a6de09-tasmota-TW.binmapfile
20200507-191019-2a6de09-tasmota-TR.binmapfile
20200507-190951-2a6de09-tasmota-SK.binmapfile
20200507-190926-2a6de09-tasmota-SE.binmapfile
20200507-190901-2a6de09-tasmota-RU.binmapfile
20200507-190837-2a6de09-tasmota-PT.binmapfile
20200507-190813-2a6de09-tasmota-PL.binmapfile
20200507-190749-2a6de09-tasmota-NL.binmapfile
20200507-190725-2a6de09-tasmota-KO.binmapfile
20200507-190700-2a6de09-tasmota-IT.binmapfile
20200507-190636-2a6de09-tasmota-HU.binmapfile
20200507-190612-2a6de09-tasmota-HE.binmapfile
20200507-190548-2a6de09-tasmota-GR.binmapfile
20200507-190524-2a6de09-tasmota-FR.binmapfile
20200507-190500-2a6de09-tasmota-ES.binmapfile
20200507-190436-2a6de09-tasmota-DE.binmapfile
20200507-190411-2a6de09-tasmota-CZ.binmapfile
20200507-190347-2a6de09-tasmota-CN.binmapfile
20200507-190323-2a6de09-tasmota-BR.binmapfile
20200507-190258-2a6de09-tasmota-BG.binmapfile
20200507-190234-2a6de09-tasmota-ir.binmapfile
20200507-190215-2a6de09-tasmota-display.binmapfile
20200507-190155-2a6de09-tasmota-sensors.binmapfile
20200507-190128-2a6de09-tasmota-knx.binmapfile
20200507-190104-2a6de09-tasmota-lite.binmapfile
20200507-190046-2a6de09-tasmota-minimal.binmapfile
20200507-190033-2a6de09-tasmota.binmapfile
20200507-181346-900c212-tasmota-wifiman.binmapfile
20200507-181319-900c212-tasmota-UK.binmapfile
20200507-181244-900c212-tasmota-TW.binmapfile
20200507-181156-900c212-tasmota-TR.binmapfile
20200507-181111-900c212-tasmota-SK.binmapfile
20200507-181046-900c212-tasmota-SE.binmapfile
20200507-181021-900c212-tasmota-RU.binmapfile
20200507-180957-900c212-tasmota-PT.binmapfile
20200507-180912-900c212-tasmota-PL.binmapfile
20200507-180832-900c212-tasmota-NL.binmapfile
20200507-180807-900c212-tasmota-KO.binmapfile
20200507-180742-900c212-tasmota-IT.binmapfile
20200507-180718-900c212-tasmota-HU.binmapfile
20200507-180653-900c212-tasmota-HE.binmapfile
20200507-180615-900c212-tasmota-GR.binmapfile
20200507-180528-900c212-tasmota-FR.binmapfile
20200507-180503-900c212-tasmota-ES.binmapfile
20200507-180439-900c212-tasmota-DE.binmapfile
20200507-180414-900c212-tasmota-CZ.binmapfile
20200507-180350-900c212-tasmota-CN.binmapfile
20200507-180326-900c212-tasmota-BR.binmapfile
20200507-180301-900c212-tasmota-BG.binmapfile
20200507-180236-900c212-tasmota-ir.binmapfile
20200507-180217-900c212-tasmota-display.binmapfile
20200507-180157-900c212-tasmota-sensors.binmapfile
20200507-180130-900c212-tasmota-knx.binmapfile
20200507-180106-900c212-tasmota-lite.binmapfile
20200507-180048-900c212-tasmota-minimal.binmapfile
20200507-180033-900c212-tasmota.binmapfile
20200507-171313-dbd0020-tasmota-wifiman.binmapfile
20200507-171245-dbd0020-tasmota-UK.binmapfile
20200507-171219-dbd0020-tasmota-TW.binmapfile
20200507-171143-dbd0020-tasmota-TR.binmapfile
20200507-171107-dbd0020-tasmota-SK.binmapfile
20200507-171039-dbd0020-tasmota-SE.binmapfile
20200507-171010-dbd0020-tasmota-RU.binmapfile
20200507-170942-dbd0020-tasmota-PT.binmapfile
20200507-170910-dbd0020-tasmota-PL.binmapfile
20200507-170841-dbd0020-tasmota-NL.binmapfile
20200507-170807-dbd0020-tasmota-KO.binmapfile
20200507-170738-dbd0020-tasmota-IT.binmapfile
20200507-170708-dbd0020-tasmota-HU.binmapfile
20200507-170639-dbd0020-tasmota-HE.binmapfile
20200507-170609-dbd0020-tasmota-GR.binmapfile
20200507-170543-dbd0020-tasmota-FR.binmapfile
20200507-170519-dbd0020-tasmota-ES.binmapfile
20200507-170454-dbd0020-tasmota-DE.binmapfile
20200507-170429-dbd0020-tasmota-CZ.binmapfile
20200507-170357-dbd0020-tasmota-CN.binmapfile
20200507-170241-dbd0020-tasmota-ir.binmapfile
20200507-170222-dbd0020-tasmota-display.binmapfile
20200507-170201-dbd0020-tasmota-sensors.binmapfile
20200507-170134-dbd0020-tasmota-knx.binmapfile
20200507-170110-dbd0020-tasmota-lite.binmapfile
20200507-170052-dbd0020-tasmota-minimal.binmapfile
20200507-170036-dbd0020-tasmota.binmapfile
20200507-161156-40d71e7-tasmota-wifiman.binmapfile
20200507-161131-40d71e7-tasmota-UK.binmapfile
20200507-161107-40d71e7-tasmota-TW.binmapfile
20200507-161041-40d71e7-tasmota-TR.binmapfile
20200507-161013-40d71e7-tasmota-SK.binmapfile
20200507-160944-40d71e7-tasmota-SE.binmapfile
20200507-160911-40d71e7-tasmota-RU.binmapfile
20200507-160846-40d71e7-tasmota-PT.binmapfile
20200507-160822-40d71e7-tasmota-PL.binmapfile
20200507-160758-40d71e7-tasmota-NL.binmapfile
20200507-160730-40d71e7-tasmota-KO.binmapfile
20200507-160705-40d71e7-tasmota-IT.binmapfile
20200507-160640-40d71e7-tasmota-HU.binmapfile
20200507-160616-40d71e7-tasmota-HE.binmapfile
20200507-160552-40d71e7-tasmota-GR.binmapfile
20200507-160528-40d71e7-tasmota-FR.binmapfile
20200507-160503-40d71e7-tasmota-ES.binmapfile
20200507-160438-40d71e7-tasmota-DE.binmapfile
20200507-160413-40d71e7-tasmota-CZ.binmapfile
20200507-160349-40d71e7-tasmota-CN.binmapfile
20200507-160325-40d71e7-tasmota-BR.binmapfile
20200507-160301-40d71e7-tasmota-BG.binmapfile
20200507-160237-40d71e7-tasmota-ir.binmapfile
20200507-160218-40d71e7-tasmota-display.binmapfile
20200507-160159-40d71e7-tasmota-sensors.binmapfile
20200507-160132-40d71e7-tasmota-knx.binmapfile
20200507-160108-40d71e7-tasmota-lite.binmapfile
20200507-160051-40d71e7-tasmota-minimal.binmapfile
20200507-160037-40d71e7-tasmota.binmapfile
20200507-151229-27be030-tasmota-wifiman.binmapfile
20200507-151159-27be030-tasmota-UK.binmapfile
20200507-151130-27be030-tasmota-TW.binmapfile
20200507-151104-27be030-tasmota-TR.binmapfile
20200507-151030-27be030-tasmota-SK.binmapfile
20200507-151005-27be030-tasmota-SE.binmapfile
20200507-150937-27be030-tasmota-RU.binmapfile
20200507-150905-27be030-tasmota-PT.binmapfile
20200507-150840-27be030-tasmota-PL.binmapfile
20200507-150811-27be030-tasmota-NL.binmapfile
20200507-150743-27be030-tasmota-KO.binmapfile
20200507-150715-27be030-tasmota-IT.binmapfile
20200507-150647-27be030-tasmota-HU.binmapfile
20200507-150622-27be030-tasmota-HE.binmapfile
20200507-150557-27be030-tasmota-GR.binmapfile
20200507-150532-27be030-tasmota-FR.binmapfile
20200507-150508-27be030-tasmota-ES.binmapfile
20200507-150443-27be030-tasmota-DE.binmapfile
20200507-150418-27be030-tasmota-CZ.binmapfile
20200507-150354-27be030-tasmota-CN.binmapfile
20200507-150329-27be030-tasmota-BR.binmapfile
20200507-150305-27be030-tasmota-BG.binmapfile
20200507-150241-27be030-tasmota-ir.binmapfile
20200507-150222-27be030-tasmota-display.binmapfile
20200507-150202-27be030-tasmota-sensors.binmapfile
20200507-150134-27be030-tasmota-knx.binmapfile
20200507-150111-27be030-tasmota-lite.binmapfile
20200507-150053-27be030-tasmota-minimal.binmapfile
20200507-150038-27be030-tasmota.binmapfile
20200507-101141-88dbc8f-tasmota-wifiman.binmapfile
20200507-101115-88dbc8f-tasmota-UK.binmapfile
20200507-101051-88dbc8f-tasmota-TW.binmapfile
20200507-101026-88dbc8f-tasmota-TR.binmapfile
20200507-101001-88dbc8f-tasmota-SK.binmapfile
20200507-100937-88dbc8f-tasmota-SE.binmapfile
20200507-100912-88dbc8f-tasmota-RU.binmapfile
20200507-100847-88dbc8f-tasmota-PT.binmapfile
20200507-100822-88dbc8f-tasmota-PL.binmapfile
20200507-100758-88dbc8f-tasmota-NL.binmapfile
20200507-100733-88dbc8f-tasmota-KO.binmapfile
20200507-100709-88dbc8f-tasmota-IT.binmapfile
20200507-100644-88dbc8f-tasmota-HU.binmapfile
20200507-100619-88dbc8f-tasmota-HE.binmapfile
20200507-100555-88dbc8f-tasmota-GR.binmapfile
20200507-100531-88dbc8f-tasmota-FR.binmapfile
20200507-100506-88dbc8f-tasmota-ES.binmapfile
20200507-100442-88dbc8f-tasmota-DE.binmapfile
20200507-100418-88dbc8f-tasmota-CZ.binmapfile
20200507-100354-88dbc8f-tasmota-CN.binmapfile
20200507-100329-88dbc8f-tasmota-BR.binmapfile
20200507-100305-88dbc8f-tasmota-BG.binmapfile
20200507-100240-88dbc8f-tasmota-ir.binmapfile
20200507-100222-88dbc8f-tasmota-display.binmapfile
20200507-100202-88dbc8f-tasmota-sensors.binmapfile
20200507-100135-88dbc8f-tasmota-knx.binmapfile
20200507-100111-88dbc8f-tasmota-lite.binmapfile
20200507-100052-88dbc8f-tasmota-minimal.binmapfile
20200507-100038-88dbc8f-tasmota.binmapfile
20200506-201132-f2c445b-tasmota-wifiman.binmapfile
20200506-201109-f2c445b-tasmota-UK.binmapfile
20200506-201041-f2c445b-tasmota-TW.binmapfile
20200506-201017-f2c445b-tasmota-TR.binmapfile
20200506-200953-f2c445b-tasmota-SK.binmapfile
20200506-200928-f2c445b-tasmota-SE.binmapfile
20200506-200900-f2c445b-tasmota-RU.binmapfile
20200506-200836-f2c445b-tasmota-PT.binmapfile
20200506-200807-f2c445b-tasmota-PL.binmapfile
20200506-200743-f2c445b-tasmota-NL.binmapfile
20200506-200719-f2c445b-tasmota-KO.binmapfile
20200506-200655-f2c445b-tasmota-IT.binmapfile
20200506-200630-f2c445b-tasmota-HU.binmapfile
20200506-200606-f2c445b-tasmota-HE.binmapfile
20200506-200543-f2c445b-tasmota-GR.binmapfile
20200506-200519-f2c445b-tasmota-FR.binmapfile
20200506-200455-f2c445b-tasmota-ES.binmapfile
20200506-200431-f2c445b-tasmota-DE.binmapfile
20200506-200407-f2c445b-tasmota-CZ.binmapfile
20200506-200343-f2c445b-tasmota-CN.binmapfile
20200506-200319-f2c445b-tasmota-BR.binmapfile
20200506-200255-f2c445b-tasmota-BG.binmapfile
20200506-200231-f2c445b-tasmota-ir.binmapfile
20200506-200212-f2c445b-tasmota-display.binmapfile
20200506-200152-f2c445b-tasmota-sensors.binmapfile
20200506-200125-f2c445b-tasmota-knx.binmapfile
20200506-200102-f2c445b-tasmota-lite.binmapfile
20200506-200044-f2c445b-tasmota-minimal.binmapfile
20200506-200031-f2c445b-tasmota.binmapfile
20200506-181224-87f89f0-tasmota-wifiman.binmapfile
20200506-181201-87f89f0-tasmota-UK.binmapfile
20200506-181130-87f89f0-tasmota-TW.binmapfile
20200506-181101-87f89f0-tasmota-TR.binmapfile
20200506-181036-87f89f0-tasmota-SK.binmapfile
20200506-181012-87f89f0-tasmota-SE.binmapfile
20200506-180948-87f89f0-tasmota-RU.binmapfile
20200506-180916-87f89f0-tasmota-PT.binmapfile
20200506-180829-87f89f0-tasmota-PL.binmapfile
20200506-180800-87f89f0-tasmota-NL.binmapfile
20200506-180732-87f89f0-tasmota-KO.binmapfile
20200506-180707-87f89f0-tasmota-IT.binmapfile
20200506-180639-87f89f0-tasmota-HU.binmapfile
20200506-180611-87f89f0-tasmota-HE.binmapfile
20200506-180547-87f89f0-tasmota-GR.binmapfile
20200506-180519-87f89f0-tasmota-FR.binmapfile
20200506-180455-87f89f0-tasmota-ES.binmapfile
20200506-180431-87f89f0-tasmota-DE.binmapfile
20200506-180407-87f89f0-tasmota-CZ.binmapfile
20200506-180343-87f89f0-tasmota-CN.binmapfile
20200506-180319-87f89f0-tasmota-BR.binmapfile
20200506-180255-87f89f0-tasmota-BG.binmapfile
20200506-180231-87f89f0-tasmota-ir.binmapfile
20200506-180213-87f89f0-tasmota-display.binmapfile
20200506-180153-87f89f0-tasmota-sensors.binmapfile
20200506-180126-87f89f0-tasmota-knx.binmapfile
20200506-180102-87f89f0-tasmota-lite.binmapfile
20200506-180045-87f89f0-tasmota-minimal.binmapfile
20200506-180031-87f89f0-tasmota.binmapfile
20200506-111151-4abf498-tasmota-wifiman.binmapfile
20200506-111124-4abf498-tasmota-UK.binmapfile
20200506-111053-4abf498-tasmota-TW.binmapfile
20200506-111024-4abf498-tasmota-TR.binmapfile
20200506-111001-4abf498-tasmota-SK.binmapfile
20200506-110932-4abf498-tasmota-SE.binmapfile
20200506-110906-4abf498-tasmota-RU.binmapfile
20200506-110842-4abf498-tasmota-PT.binmapfile
20200506-110818-4abf498-tasmota-PL.binmapfile
20200506-110753-4abf498-tasmota-NL.binmapfile
20200506-110726-4abf498-tasmota-KO.binmapfile
20200506-110702-4abf498-tasmota-IT.binmapfile
20200506-110638-4abf498-tasmota-HU.binmapfile
20200506-110610-4abf498-tasmota-HE.binmapfile
20200506-110546-4abf498-tasmota-GR.binmapfile
20200506-110522-4abf498-tasmota-FR.binmapfile
20200506-110458-4abf498-tasmota-ES.binmapfile
20200506-110434-4abf498-tasmota-DE.binmapfile
20200506-110410-4abf498-tasmota-CZ.binmapfile
20200506-110346-4abf498-tasmota-CN.binmapfile
20200506-110322-4abf498-tasmota-BR.binmapfile
20200506-110258-4abf498-tasmota-BG.binmapfile
20200506-110234-4abf498-tasmota-ir.binmapfile
20200506-110216-4abf498-tasmota-display.binmapfile
20200506-110156-4abf498-tasmota-sensors.binmapfile
20200506-110129-4abf498-tasmota-knx.binmapfile
20200506-110106-4abf498-tasmota-lite.binmapfile
20200506-110048-4abf498-tasmota-minimal.binmapfile
20200506-110035-4abf498-tasmota.binmapfile
20200505-191156-93ac75a-tasmota-wifiman.binmapfile
20200505-191132-93ac75a-tasmota-UK.binmapfile
20200505-191105-93ac75a-tasmota-TW.binmapfile
20200505-191040-93ac75a-tasmota-TR.binmapfile
20200505-191012-93ac75a-tasmota-SK.binmapfile
20200505-190944-93ac75a-tasmota-SE.binmapfile
20200505-190916-93ac75a-tasmota-RU.binmapfile
20200505-190851-93ac75a-tasmota-PT.binmapfile
20200505-190826-93ac75a-tasmota-PL.binmapfile
20200505-190759-93ac75a-tasmota-NL.binmapfile
20200505-190735-93ac75a-tasmota-KO.binmapfile
20200505-190707-93ac75a-tasmota-IT.binmapfile
20200505-190639-93ac75a-tasmota-HU.binmapfile
20200505-190614-93ac75a-tasmota-HE.binmapfile
20200505-190546-93ac75a-tasmota-GR.binmapfile
20200505-190522-93ac75a-tasmota-FR.binmapfile
20200505-190458-93ac75a-tasmota-ES.binmapfile
20200505-190434-93ac75a-tasmota-DE.binmapfile
20200505-190410-93ac75a-tasmota-CZ.binmapfile
20200505-190346-93ac75a-tasmota-CN.binmapfile
20200505-190322-93ac75a-tasmota-BR.binmapfile
20200505-190258-93ac75a-tasmota-BG.binmapfile
20200505-190235-93ac75a-tasmota-ir.binmapfile
20200505-190216-93ac75a-tasmota-display.binmapfile
20200505-190156-93ac75a-tasmota-sensors.binmapfile
20200505-190129-93ac75a-tasmota-knx.binmapfile
20200505-190105-93ac75a-tasmota-lite.binmapfile
20200505-190047-93ac75a-tasmota-minimal.binmapfile
20200505-190034-93ac75a-tasmota.binmapfile
20200505-171254-368d197-tasmota-wifiman.binmapfile
20200505-171231-368d197-tasmota-UK.binmapfile
20200505-171159-368d197-tasmota-TW.binmapfile
20200505-171131-368d197-tasmota-TR.binmapfile
20200505-171102-368d197-tasmota-SK.binmapfile
20200505-171034-368d197-tasmota-SE.binmapfile
20200505-171009-368d197-tasmota-RU.binmapfile
20200505-170937-368d197-tasmota-PT.binmapfile
20200505-170905-368d197-tasmota-PL.binmapfile
20200505-170829-368d197-tasmota-NL.binmapfile
20200505-170757-368d197-tasmota-KO.binmapfile
20200505-170724-368d197-tasmota-IT.binmapfile
20200505-170659-368d197-tasmota-HU.binmapfile
20200505-170632-368d197-tasmota-HE.binmapfile
20200505-170604-368d197-tasmota-GR.binmapfile
20200505-170531-368d197-tasmota-FR.binmapfile
20200505-170455-368d197-tasmota-ES.binmapfile
20200505-170430-368d197-tasmota-DE.binmapfile
20200505-170406-368d197-tasmota-CZ.binmapfile
20200505-170342-368d197-tasmota-CN.binmapfile
20200505-170318-368d197-tasmota-BR.binmapfile
20200505-170254-368d197-tasmota-BG.binmapfile
20200505-170230-368d197-tasmota-ir.binmapfile
20200505-170211-368d197-tasmota-display.binmapfile
20200505-170151-368d197-tasmota-sensors.binmapfile
20200505-170124-368d197-tasmota-knx.binmapfile
20200505-170101-368d197-tasmota-lite.binmapfile
20200505-170043-368d197-tasmota-minimal.binmapfile
20200505-170030-368d197-tasmota.binmapfile
20200505-161135-139d32a-tasmota-wifiman.binmapfile
20200505-161104-139d32a-tasmota-UK.binmapfile
20200505-161040-139d32a-tasmota-TW.binmapfile
20200505-161014-139d32a-tasmota-TR.binmapfile
20200505-160947-139d32a-tasmota-SK.binmapfile
20200505-160923-139d32a-tasmota-SE.binmapfile
20200505-160858-139d32a-tasmota-RU.binmapfile
20200505-160831-139d32a-tasmota-PT.binmapfile
20200505-160806-139d32a-tasmota-PL.binmapfile
20200505-160742-139d32a-tasmota-NL.binmapfile
20200505-160718-139d32a-tasmota-KO.binmapfile
20200505-160654-139d32a-tasmota-IT.binmapfile
20200505-160630-139d32a-tasmota-HU.binmapfile
20200505-160606-139d32a-tasmota-HE.binmapfile
20200505-160542-139d32a-tasmota-GR.binmapfile
20200505-160518-139d32a-tasmota-FR.binmapfile
20200505-160454-139d32a-tasmota-ES.binmapfile
20200505-160430-139d32a-tasmota-DE.binmapfile
20200505-160406-139d32a-tasmota-CZ.binmapfile
20200505-160342-139d32a-tasmota-CN.binmapfile
20200505-160318-139d32a-tasmota-BR.binmapfile
20200505-160253-139d32a-tasmota-BG.binmapfile
20200505-160229-139d32a-tasmota-ir.binmapfile
20200505-160211-139d32a-tasmota-display.binmapfile
20200505-160151-139d32a-tasmota-sensors.binmapfile
20200505-160124-139d32a-tasmota-knx.binmapfile
20200505-160101-139d32a-tasmota-lite.binmapfile
20200505-160043-139d32a-tasmota-minimal.binmapfile
20200505-160030-139d32a-tasmota.binmapfile
20200505-151154-89e1475-tasmota-wifiman.binmapfile
20200505-151129-89e1475-tasmota-UK.binmapfile
20200505-151059-89e1475-tasmota-TW.binmapfile
20200505-151035-89e1475-tasmota-TR.binmapfile
20200505-151011-89e1475-tasmota-SK.binmapfile
20200505-150947-89e1475-tasmota-SE.binmapfile
20200505-150923-89e1475-tasmota-RU.binmapfile
20200505-150859-89e1475-tasmota-PT.binmapfile
20200505-150829-89e1475-tasmota-PL.binmapfile
20200505-150805-89e1475-tasmota-NL.binmapfile
20200505-150741-89e1475-tasmota-KO.binmapfile
20200505-150713-89e1475-tasmota-IT.binmapfile
20200505-150649-89e1475-tasmota-HU.binmapfile
20200505-150625-89e1475-tasmota-HE.binmapfile
20200505-150601-89e1475-tasmota-GR.binmapfile
20200505-150537-89e1475-tasmota-FR.binmapfile
20200505-150513-89e1475-tasmota-ES.binmapfile
20200505-150449-89e1475-tasmota-DE.binmapfile
20200505-150425-89e1475-tasmota-CZ.binmapfile
20200505-150401-89e1475-tasmota-CN.binmapfile
20200505-150337-89e1475-tasmota-BR.binmapfile
20200505-150313-89e1475-tasmota-BG.binmapfile
20200505-150249-89e1475-tasmota-ir.binmapfile
20200505-150230-89e1475-tasmota-display.binmapfile
20200505-150211-89e1475-tasmota-sensors.binmapfile
20200505-150143-89e1475-tasmota-knx.binmapfile
20200505-150120-89e1475-tasmota-lite.binmapfile
20200505-150103-89e1475-tasmota-minimal.binmapfile
20200505-150050-89e1475-tasmota.binmapfile
20200505-121129-0f11b28-tasmota-wifiman.binmapfile
20200505-121106-0f11b28-tasmota-UK.binmapfile
20200505-121041-0f11b28-tasmota-TW.binmapfile
20200505-121013-0f11b28-tasmota-TR.binmapfile
20200505-120948-0f11b28-tasmota-SK.binmapfile
20200505-120919-0f11b28-tasmota-SE.binmapfile
20200505-120855-0f11b28-tasmota-RU.binmapfile
20200505-120830-0f11b28-tasmota-PT.binmapfile
20200505-120807-0f11b28-tasmota-PL.binmapfile
20200505-120743-0f11b28-tasmota-NL.binmapfile
20200505-120719-0f11b28-tasmota-KO.binmapfile
20200505-120655-0f11b28-tasmota-IT.binmapfile
20200505-120631-0f11b28-tasmota-HU.binmapfile
20200505-120607-0f11b28-tasmota-HE.binmapfile
20200505-120542-0f11b28-tasmota-GR.binmapfile
20200505-120518-0f11b28-tasmota-FR.binmapfile
20200505-120454-0f11b28-tasmota-ES.binmapfile
20200505-120430-0f11b28-tasmota-DE.binmapfile
20200505-120406-0f11b28-tasmota-CZ.binmapfile
20200505-120342-0f11b28-tasmota-CN.binmapfile
20200505-120318-0f11b28-tasmota-BR.binmapfile
20200505-120254-0f11b28-tasmota-BG.binmapfile
20200505-120229-0f11b28-tasmota-ir.binmapfile
20200505-120211-0f11b28-tasmota-display.binmapfile
20200505-120151-0f11b28-tasmota-sensors.binmapfile
20200505-120124-0f11b28-tasmota-knx.binmapfile
20200505-120101-0f11b28-tasmota-lite.binmapfile
20200505-120043-0f11b28-tasmota-minimal.binmapfile
20200505-120030-0f11b28-tasmota.binmapfile
20200505-111126-a92b377-tasmota-wifiman.binmapfile
20200505-111103-a92b377-tasmota-UK.binmapfile
20200505-111039-a92b377-tasmota-TW.binmapfile
20200505-111015-a92b377-tasmota-TR.binmapfile
20200505-110950-a92b377-tasmota-SK.binmapfile
20200505-110925-a92b377-tasmota-SE.binmapfile
20200505-110859-a92b377-tasmota-RU.binmapfile
20200505-110835-a92b377-tasmota-PT.binmapfile
20200505-110812-a92b377-tasmota-PL.binmapfile
20200505-110747-a92b377-tasmota-NL.binmapfile
20200505-110723-a92b377-tasmota-KO.binmapfile
20200505-110659-a92b377-tasmota-IT.binmapfile
20200505-110634-a92b377-tasmota-HU.binmapfile
20200505-110609-a92b377-tasmota-HE.binmapfile
20200505-110545-a92b377-tasmota-GR.binmapfile
20200505-110521-a92b377-tasmota-FR.binmapfile
20200505-110458-a92b377-tasmota-ES.binmapfile
20200505-110433-a92b377-tasmota-DE.binmapfile
20200505-110410-a92b377-tasmota-CZ.binmapfile
20200505-110346-a92b377-tasmota-CN.binmapfile
20200505-110322-a92b377-tasmota-BR.binmapfile
20200505-110258-a92b377-tasmota-BG.binmapfile
20200505-110234-a92b377-tasmota-ir.binmapfile
20200505-110215-a92b377-tasmota-display.binmapfile
20200505-110155-a92b377-tasmota-sensors.binmapfile
20200505-110127-a92b377-tasmota-knx.binmapfile
20200505-110104-a92b377-tasmota-lite.binmapfile
20200505-110046-a92b377-tasmota-minimal.binmapfile
20200505-110033-a92b377-tasmota.binmapfile
20200505-101314-fb2b29e-tasmota-wifiman.binmapfile
20200505-101242-fb2b29e-tasmota-UK.binmapfile
20200505-101217-fb2b29e-tasmota-TW.binmapfile
20200505-101146-fb2b29e-tasmota-TR.binmapfile
20200505-101118-fb2b29e-tasmota-SK.binmapfile
20200505-101053-fb2b29e-tasmota-SE.binmapfile
20200505-101029-fb2b29e-tasmota-RU.binmapfile
20200505-101004-fb2b29e-tasmota-PT.binmapfile
20200505-100937-fb2b29e-tasmota-PL.binmapfile
20200505-100908-fb2b29e-tasmota-NL.binmapfile
20200505-100843-fb2b29e-tasmota-KO.binmapfile
20200505-100818-fb2b29e-tasmota-IT.binmapfile
20200505-100751-fb2b29e-tasmota-HU.binmapfile
20200505-100726-fb2b29e-tasmota-HE.binmapfile
20200505-100702-fb2b29e-tasmota-GR.binmapfile
20200505-100637-fb2b29e-tasmota-FR.binmapfile
20200505-100612-fb2b29e-tasmota-ES.binmapfile
20200505-100547-fb2b29e-tasmota-DE.binmapfile
20200505-100523-fb2b29e-tasmota-CZ.binmapfile
20200505-100458-fb2b29e-tasmota-CN.binmapfile
20200505-100434-fb2b29e-tasmota-BR.binmapfile
20200505-100409-fb2b29e-tasmota-BG.binmapfile
20200505-100345-fb2b29e-tasmota-ir.binmapfile
20200505-100326-fb2b29e-tasmota-display.binmapfile
20200505-100306-fb2b29e-tasmota-sensors.binmapfile
20200505-100238-fb2b29e-tasmota-knx.binmapfile
20200505-100215-fb2b29e-tasmota-lite.binmapfile
20200505-100157-fb2b29e-tasmota-minimal.binmapfile
20200505-100141-fb2b29e-tasmota.binmapfile
20200504-231120-f5bc8d1-tasmota-wifiman.binmapfile
20200504-231057-f5bc8d1-tasmota-UK.binmapfile
20200504-231033-f5bc8d1-tasmota-TW.binmapfile
20200504-231009-f5bc8d1-tasmota-TR.binmapfile
20200504-230941-f5bc8d1-tasmota-SK.binmapfile
20200504-230917-f5bc8d1-tasmota-SE.binmapfile
20200504-230853-f5bc8d1-tasmota-RU.binmapfile
20200504-230829-f5bc8d1-tasmota-PT.binmapfile
20200504-230805-f5bc8d1-tasmota-PL.binmapfile
20200504-230741-f5bc8d1-tasmota-NL.binmapfile
20200504-230717-f5bc8d1-tasmota-KO.binmapfile
20200504-230653-f5bc8d1-tasmota-IT.binmapfile
20200504-230629-f5bc8d1-tasmota-HU.binmapfile
20200504-230605-f5bc8d1-tasmota-HE.binmapfile
20200504-230541-f5bc8d1-tasmota-GR.binmapfile
20200504-230518-f5bc8d1-tasmota-FR.binmapfile
20200504-230454-f5bc8d1-tasmota-ES.binmapfile
20200504-230430-f5bc8d1-tasmota-DE.binmapfile
20200504-230406-f5bc8d1-tasmota-CZ.binmapfile
20200504-230342-f5bc8d1-tasmota-CN.binmapfile
20200504-230318-f5bc8d1-tasmota-BR.binmapfile
20200504-230254-f5bc8d1-tasmota-BG.binmapfile
20200504-230230-f5bc8d1-tasmota-ir.binmapfile
20200504-230212-f5bc8d1-tasmota-display.binmapfile
20200504-230152-f5bc8d1-tasmota-sensors.binmapfile
20200504-230125-f5bc8d1-tasmota-knx.binmapfile
20200504-230101-f5bc8d1-tasmota-lite.binmapfile
20200504-230044-f5bc8d1-tasmota-minimal.binmapfile
20200504-230030-f5bc8d1-tasmota.binmapfile
20200504-221122-25263ae-tasmota-wifiman.binmapfile
20200504-221059-25263ae-tasmota-UK.binmapfile
20200504-221035-25263ae-tasmota-TW.binmapfile
20200504-221010-25263ae-tasmota-TR.binmapfile
20200504-220946-25263ae-tasmota-SK.binmapfile
20200504-220921-25263ae-tasmota-SE.binmapfile
20200504-220857-25263ae-tasmota-RU.binmapfile
20200504-220833-25263ae-tasmota-PT.binmapfile
20200504-220810-25263ae-tasmota-PL.binmapfile
20200504-220746-25263ae-tasmota-NL.binmapfile
20200504-220722-25263ae-tasmota-KO.binmapfile
20200504-220658-25263ae-tasmota-IT.binmapfile
20200504-220634-25263ae-tasmota-HU.binmapfile
20200504-220610-25263ae-tasmota-HE.binmapfile
20200504-220546-25263ae-tasmota-GR.binmapfile
20200504-220522-25263ae-tasmota-FR.binmapfile
20200504-220458-25263ae-tasmota-ES.binmapfile
20200504-220434-25263ae-tasmota-DE.binmapfile
20200504-220410-25263ae-tasmota-CZ.binmapfile
20200504-220346-25263ae-tasmota-CN.binmapfile
20200504-220322-25263ae-tasmota-BR.binmapfile
20200504-220257-25263ae-tasmota-BG.binmapfile
20200504-220233-25263ae-tasmota-ir.binmapfile
20200504-220214-25263ae-tasmota-display.binmapfile
20200504-220155-25263ae-tasmota-sensors.binmapfile
20200504-220128-25263ae-tasmota-knx.binmapfile
20200504-220104-25263ae-tasmota-lite.binmapfile
20200504-220047-25263ae-tasmota-minimal.binmapfile
20200504-220033-25263ae-tasmota.binmapfile
20200504-181139-ce45201-tasmota-wifiman.binmapfile
20200504-181114-ce45201-tasmota-UK.binmapfile
20200504-181042-ce45201-tasmota-TW.binmapfile
20200504-181015-ce45201-tasmota-TR.binmapfile
20200504-180950-ce45201-tasmota-SK.binmapfile
20200504-180922-ce45201-tasmota-SE.binmapfile
20200504-180858-ce45201-tasmota-RU.binmapfile
20200504-180834-ce45201-tasmota-PT.binmapfile
20200504-180810-ce45201-tasmota-PL.binmapfile
20200504-180742-ce45201-tasmota-NL.binmapfile
20200504-180718-ce45201-tasmota-KO.binmapfile
20200504-180655-ce45201-tasmota-IT.binmapfile
20200504-180631-ce45201-tasmota-HU.binmapfile
20200504-180607-ce45201-tasmota-HE.binmapfile
20200504-180543-ce45201-tasmota-GR.binmapfile
20200504-180519-ce45201-tasmota-FR.binmapfile
20200504-180455-ce45201-tasmota-ES.binmapfile
20200504-180431-ce45201-tasmota-DE.binmapfile
20200504-180406-ce45201-tasmota-CZ.binmapfile
20200504-180342-ce45201-tasmota-CN.binmapfile
20200504-180318-ce45201-tasmota-BR.binmapfile
20200504-180254-ce45201-tasmota-BG.binmapfile
20200504-180230-ce45201-tasmota-ir.binmapfile
20200504-180211-ce45201-tasmota-display.binmapfile
20200504-180151-ce45201-tasmota-sensors.binmapfile
20200504-180125-ce45201-tasmota-knx.binmapfile
20200504-180102-ce45201-tasmota-lite.binmapfile
20200504-180044-ce45201-tasmota-minimal.binmapfile
20200504-180031-ce45201-tasmota.binmapfile
20200504-171832-a32682b-tasmota-wifiman.binmapfile
20200504-171751-a32682b-tasmota-UK.binmapfile
20200504-171658-a32682b-tasmota-TW.binmapfile
20200504-171620-a32682b-tasmota-TR.binmapfile
20200504-171540-a32682b-tasmota-SK.binmapfile
20200504-171449-a32682b-tasmota-SE.binmapfile
20200504-171408-a32682b-tasmota-RU.binmapfile
20200504-171329-a32682b-tasmota-PT.binmapfile
20200504-171249-a32682b-tasmota-PL.binmapfile
20200504-171211-a32682b-tasmota-NL.binmapfile
20200504-171132-a32682b-tasmota-KO.binmapfile
20200504-171043-a32682b-tasmota-IT.binmapfile
20200504-171006-a32682b-tasmota-HU.binmapfile
20200504-170927-a32682b-tasmota-HE.binmapfile
20200504-170853-a32682b-tasmota-GR.binmapfile
20200504-170815-a32682b-tasmota-FR.binmapfile
20200504-170736-a32682b-tasmota-ES.binmapfile
20200504-170703-a32682b-tasmota-DE.binmapfile
20200504-170628-a32682b-tasmota-CZ.binmapfile
20200504-170552-a32682b-tasmota-CN.binmapfile
20200504-170525-a32682b-tasmota-BR.binmapfile
20200504-170435-a32682b-tasmota-BG.binmapfile
20200504-170344-a32682b-tasmota-ir.binmapfile
20200504-170321-a32682b-tasmota-display.binmapfile
20200504-170257-a32682b-tasmota-sensors.binmapfile
20200504-170227-a32682b-tasmota-knx.binmapfile
20200504-170201-a32682b-tasmota-lite.binmapfile
20200504-170138-a32682b-tasmota-minimal.binmapfile
20200504-170117-a32682b-tasmota.binmapfile
20200504-151125-c66f14b-tasmota-wifiman.binmapfile
20200504-151102-c66f14b-tasmota-UK.binmapfile
20200504-151037-c66f14b-tasmota-TW.binmapfile
20200504-151009-c66f14b-tasmota-TR.binmapfile
20200504-150943-c66f14b-tasmota-SK.binmapfile
20200504-150919-c66f14b-tasmota-SE.binmapfile
20200504-150855-c66f14b-tasmota-RU.binmapfile
20200504-150831-c66f14b-tasmota-PT.binmapfile
20200504-150807-c66f14b-tasmota-PL.binmapfile
20200504-150743-c66f14b-tasmota-NL.binmapfile
20200504-150718-c66f14b-tasmota-KO.binmapfile
20200504-150654-c66f14b-tasmota-IT.binmapfile
20200504-150630-c66f14b-tasmota-HU.binmapfile
20200504-150606-c66f14b-tasmota-HE.binmapfile
20200504-150542-c66f14b-tasmota-GR.binmapfile
20200504-150518-c66f14b-tasmota-FR.binmapfile
20200504-150454-c66f14b-tasmota-ES.binmapfile
20200504-150430-c66f14b-tasmota-DE.binmapfile
20200504-150406-c66f14b-tasmota-CZ.binmapfile
20200504-150342-c66f14b-tasmota-CN.binmapfile
20200504-150318-c66f14b-tasmota-BR.binmapfile
20200504-150254-c66f14b-tasmota-BG.binmapfile
20200504-150230-c66f14b-tasmota-ir.binmapfile
20200504-150212-c66f14b-tasmota-display.binmapfile
20200504-150152-c66f14b-tasmota-sensors.binmapfile
20200504-150125-c66f14b-tasmota-knx.binmapfile
20200504-150102-c66f14b-tasmota-lite.binmapfile
20200504-150044-c66f14b-tasmota-minimal.binmapfile
20200504-150031-c66f14b-tasmota.binmapfile
20200504-131139-8f9bc1e-tasmota-wifiman.binmapfile
20200504-131113-8f9bc1e-tasmota-UK.binmapfile
20200504-131048-8f9bc1e-tasmota-TW.binmapfile
20200504-131023-8f9bc1e-tasmota-TR.binmapfile
20200504-130952-8f9bc1e-tasmota-SK.binmapfile
20200504-130927-8f9bc1e-tasmota-SE.binmapfile
20200504-130900-8f9bc1e-tasmota-RU.binmapfile
20200504-130833-8f9bc1e-tasmota-PT.binmapfile
20200504-130808-8f9bc1e-tasmota-PL.binmapfile
20200504-130741-8f9bc1e-tasmota-NL.binmapfile
20200504-130716-8f9bc1e-tasmota-KO.binmapfile
20200504-130652-8f9bc1e-tasmota-IT.binmapfile
20200504-130628-8f9bc1e-tasmota-HU.binmapfile
20200504-130604-8f9bc1e-tasmota-HE.binmapfile
20200504-130540-8f9bc1e-tasmota-GR.binmapfile
20200504-130516-8f9bc1e-tasmota-FR.binmapfile
20200504-130452-8f9bc1e-tasmota-ES.binmapfile
20200504-130428-8f9bc1e-tasmota-DE.binmapfile
20200504-130405-8f9bc1e-tasmota-CZ.binmapfile
20200504-130341-8f9bc1e-tasmota-CN.binmapfile
20200504-130317-8f9bc1e-tasmota-BR.binmapfile
20200504-130253-8f9bc1e-tasmota-BG.binmapfile
20200504-130229-8f9bc1e-tasmota-ir.binmapfile
20200504-130210-8f9bc1e-tasmota-display.binmapfile
20200504-130151-8f9bc1e-tasmota-sensors.binmapfile
20200504-130124-8f9bc1e-tasmota-knx.binmapfile
20200504-130101-8f9bc1e-tasmota-lite.binmapfile
20200504-130043-8f9bc1e-tasmota-minimal.binmapfile
20200504-130030-8f9bc1e-tasmota.binmapfile
20200504-121131-a53c935-tasmota-wifiman.binmapfile
20200504-121108-a53c935-tasmota-UK.binmapfile
20200504-121044-a53c935-tasmota-TW.binmapfile
20200504-121020-a53c935-tasmota-TR.binmapfile
20200504-120956-a53c935-tasmota-SK.binmapfile
20200504-120928-a53c935-tasmota-SE.binmapfile
20200504-120900-a53c935-tasmota-RU.binmapfile
20200504-120831-a53c935-tasmota-PT.binmapfile
20200504-120806-a53c935-tasmota-PL.binmapfile
20200504-120742-a53c935-tasmota-NL.binmapfile
20200504-120718-a53c935-tasmota-KO.binmapfile
20200504-120654-a53c935-tasmota-IT.binmapfile
20200504-120630-a53c935-tasmota-HU.binmapfile
20200504-120606-a53c935-tasmota-HE.binmapfile
20200504-120542-a53c935-tasmota-GR.binmapfile
20200504-120518-a53c935-tasmota-FR.binmapfile
20200504-120453-a53c935-tasmota-ES.binmapfile
20200504-120429-a53c935-tasmota-DE.binmapfile
20200504-120405-a53c935-tasmota-CZ.binmapfile
20200504-120341-a53c935-tasmota-CN.binmapfile
20200504-120317-a53c935-tasmota-BR.binmapfile
20200504-120253-a53c935-tasmota-BG.binmapfile
20200504-120229-a53c935-tasmota-ir.binmapfile
20200504-120211-a53c935-tasmota-display.binmapfile
20200504-120151-a53c935-tasmota-sensors.binmapfile
20200504-120124-a53c935-tasmota-knx.binmapfile
20200504-120101-a53c935-tasmota-lite.binmapfile
20200504-120043-a53c935-tasmota-minimal.binmapfile
20200504-120031-a53c935-tasmota.binmapfile
20200504-111128-7e1b040-tasmota-wifiman.binmapfile
20200504-111105-7e1b040-tasmota-UK.binmapfile
20200504-111039-7e1b040-tasmota-TW.binmapfile
20200504-111012-7e1b040-tasmota-TR.binmapfile
20200504-110944-7e1b040-tasmota-SK.binmapfile
20200504-110919-7e1b040-tasmota-SE.binmapfile
20200504-110856-7e1b040-tasmota-RU.binmapfile
20200504-110832-7e1b040-tasmota-PT.binmapfile
20200504-110808-7e1b040-tasmota-PL.binmapfile
20200504-110744-7e1b040-tasmota-NL.binmapfile
20200504-110720-7e1b040-tasmota-KO.binmapfile
20200504-110656-7e1b040-tasmota-IT.binmapfile
20200504-110632-7e1b040-tasmota-HU.binmapfile
20200504-110608-7e1b040-tasmota-HE.binmapfile
20200504-110544-7e1b040-tasmota-GR.binmapfile
20200504-110520-7e1b040-tasmota-FR.binmapfile
20200504-110456-7e1b040-tasmota-ES.binmapfile
20200504-110431-7e1b040-tasmota-DE.binmapfile
20200504-110407-7e1b040-tasmota-CZ.binmapfile
20200504-110343-7e1b040-tasmota-CN.binmapfile
20200504-110319-7e1b040-tasmota-BR.binmapfile
20200504-110255-7e1b040-tasmota-BG.binmapfile
20200504-110230-7e1b040-tasmota-ir.binmapfile
20200504-110212-7e1b040-tasmota-display.binmapfile
20200504-110152-7e1b040-tasmota-sensors.binmapfile
20200504-110125-7e1b040-tasmota-knx.binmapfile
20200504-110102-7e1b040-tasmota-lite.binmapfile
20200504-110044-7e1b040-tasmota-minimal.binmapfile
20200504-110031-7e1b040-tasmota.binmapfile
20200504-101212-066f674-tasmota-wifiman.binmapfile
20200504-101142-066f674-tasmota-UK.binmapfile
20200504-101117-066f674-tasmota-TW.binmapfile
20200504-101053-066f674-tasmota-TR.binmapfile
20200504-101028-066f674-tasmota-SK.binmapfile
20200504-101004-066f674-tasmota-SE.binmapfile
20200504-100939-066f674-tasmota-RU.binmapfile
20200504-100914-066f674-tasmota-PT.binmapfile
20200504-100849-066f674-tasmota-PL.binmapfile
20200504-100825-066f674-tasmota-NL.binmapfile
20200504-100800-066f674-tasmota-KO.binmapfile
20200504-100735-066f674-tasmota-IT.binmapfile
20200504-100711-066f674-tasmota-HU.binmapfile
20200504-100647-066f674-tasmota-HE.binmapfile
20200504-100622-066f674-tasmota-GR.binmapfile
20200504-100558-066f674-tasmota-FR.binmapfile
20200504-100533-066f674-tasmota-ES.binmapfile
20200504-100508-066f674-tasmota-DE.binmapfile
20200504-100443-066f674-tasmota-CZ.binmapfile
20200504-100418-066f674-tasmota-CN.binmapfile
20200504-100353-066f674-tasmota-BR.binmapfile
20200504-100329-066f674-tasmota-BG.binmapfile
20200504-100303-066f674-tasmota-ir.binmapfile
20200504-100244-066f674-tasmota-display.binmapfile
20200504-100223-066f674-tasmota-sensors.binmapfile
20200504-100154-066f674-tasmota-knx.binmapfile
20200504-100130-066f674-tasmota-lite.binmapfile
20200504-100112-066f674-tasmota-minimal.binmapfile
20200504-100058-066f674-tasmota.binmapfile
20200503-191125-d410420-tasmota-wifiman.binmapfile
20200503-191101-d410420-tasmota-UK.binmapfile
20200503-191036-d410420-tasmota-TW.binmapfile
20200503-191012-d410420-tasmota-TR.binmapfile
20200503-190948-d410420-tasmota-SK.binmapfile
20200503-190924-d410420-tasmota-SE.binmapfile
20200503-190900-d410420-tasmota-RU.binmapfile
20200503-190836-d410420-tasmota-PT.binmapfile
20200503-190812-d410420-tasmota-PL.binmapfile
20200503-190748-d410420-tasmota-NL.binmapfile
20200503-190723-d410420-tasmota-KO.binmapfile
20200503-190659-d410420-tasmota-IT.binmapfile
20200503-190635-d410420-tasmota-HU.binmapfile
20200503-190611-d410420-tasmota-HE.binmapfile
20200503-190546-d410420-tasmota-GR.binmapfile
20200503-190522-d410420-tasmota-FR.binmapfile
20200503-190458-d410420-tasmota-ES.binmapfile
20200503-190434-d410420-tasmota-DE.binmapfile
20200503-190410-d410420-tasmota-CZ.binmapfile
20200503-190345-d410420-tasmota-CN.binmapfile
20200503-190321-d410420-tasmota-BR.binmapfile
20200503-190257-d410420-tasmota-BG.binmapfile
20200503-190233-d410420-tasmota-ir.binmapfile
20200503-190214-d410420-tasmota-display.binmapfile
20200503-190155-d410420-tasmota-sensors.binmapfile
20200503-190128-d410420-tasmota-knx.binmapfile
20200503-190104-d410420-tasmota-lite.binmapfile
20200503-190047-d410420-tasmota-minimal.binmapfile
20200503-190034-d410420-tasmota.binmapfile
20200503-121143-5c744b5-tasmota-wifiman.binmapfile
20200503-121120-5c744b5-tasmota-UK.binmapfile
20200503-121054-5c744b5-tasmota-TW.binmapfile
20200503-121027-5c744b5-tasmota-TR.binmapfile
20200503-121003-5c744b5-tasmota-SK.binmapfile
20200503-120939-5c744b5-tasmota-SE.binmapfile
20200503-120915-5c744b5-tasmota-RU.binmapfile
20200503-120847-5c744b5-tasmota-PT.binmapfile
20200503-120818-5c744b5-tasmota-PL.binmapfile
20200503-120753-5c744b5-tasmota-NL.binmapfile
20200503-120729-5c744b5-tasmota-KO.binmapfile
20200503-120705-5c744b5-tasmota-IT.binmapfile
20200503-120635-5c744b5-tasmota-HU.binmapfile
20200503-120610-5c744b5-tasmota-HE.binmapfile
20200503-120546-5c744b5-tasmota-GR.binmapfile
20200503-120522-5c744b5-tasmota-FR.binmapfile
20200503-120459-5c744b5-tasmota-ES.binmapfile
20200503-120435-5c744b5-tasmota-DE.binmapfile
20200503-120411-5c744b5-tasmota-CZ.binmapfile
20200503-120347-5c744b5-tasmota-CN.binmapfile
20200503-120323-5c744b5-tasmota-BR.binmapfile
20200503-120259-5c744b5-tasmota-BG.binmapfile
20200503-120235-5c744b5-tasmota-ir.binmapfile
20200503-120216-5c744b5-tasmota-display.binmapfile
20200503-120157-5c744b5-tasmota-sensors.binmapfile
20200503-120129-5c744b5-tasmota-knx.binmapfile
20200503-120106-5c744b5-tasmota-lite.binmapfile
20200503-120048-5c744b5-tasmota-minimal.binmapfile
20200503-120035-5c744b5-tasmota.binmapfile
20200503-111213-315744b-tasmota-wifiman.binmapfile
20200503-111141-315744b-tasmota-UK.binmapfile
20200503-111116-315744b-tasmota-TW.binmapfile
20200503-111052-315744b-tasmota-TR.binmapfile
20200503-111027-315744b-tasmota-SK.binmapfile
20200503-111002-315744b-tasmota-SE.binmapfile
20200503-110937-315744b-tasmota-RU.binmapfile
20200503-110913-315744b-tasmota-PT.binmapfile
20200503-110848-315744b-tasmota-PL.binmapfile
20200503-110823-315744b-tasmota-NL.binmapfile
20200503-110758-315744b-tasmota-KO.binmapfile
20200503-110733-315744b-tasmota-IT.binmapfile
20200503-110709-315744b-tasmota-HU.binmapfile
20200503-110644-315744b-tasmota-HE.binmapfile
20200503-110619-315744b-tasmota-GR.binmapfile
20200503-110555-315744b-tasmota-FR.binmapfile
20200503-110530-315744b-tasmota-ES.binmapfile
20200503-110505-315744b-tasmota-DE.binmapfile
20200503-110441-315744b-tasmota-CZ.binmapfile
20200503-110416-315744b-tasmota-CN.binmapfile
20200503-110352-315744b-tasmota-BR.binmapfile
20200503-110327-315744b-tasmota-BG.binmapfile
20200503-110302-315744b-tasmota-ir.binmapfile
20200503-110243-315744b-tasmota-display.binmapfile
20200503-110222-315744b-tasmota-sensors.binmapfile
20200503-110154-315744b-tasmota-knx.binmapfile
20200503-110130-315744b-tasmota-lite.binmapfile
20200503-110112-315744b-tasmota-minimal.binmapfile
20200503-110058-315744b-tasmota.binmapfile
20200502-181227-ec19133-tasmota-wifiman.binmapfile
20200502-181155-ec19133-tasmota-UK.binmapfile
20200502-181130-ec19133-tasmota-TW.binmapfile
20200502-181105-ec19133-tasmota-TR.binmapfile
20200502-181040-ec19133-tasmota-SK.binmapfile
20200502-181015-ec19133-tasmota-SE.binmapfile
20200502-180950-ec19133-tasmota-RU.binmapfile
20200502-180925-ec19133-tasmota-PT.binmapfile
20200502-180900-ec19133-tasmota-PL.binmapfile
20200502-180835-ec19133-tasmota-NL.binmapfile
20200502-180810-ec19133-tasmota-KO.binmapfile
20200502-180745-ec19133-tasmota-IT.binmapfile
20200502-180720-ec19133-tasmota-HU.binmapfile
20200502-180655-ec19133-tasmota-HE.binmapfile
20200502-180630-ec19133-tasmota-GR.binmapfile
20200502-180605-ec19133-tasmota-FR.binmapfile
20200502-180540-ec19133-tasmota-ES.binmapfile
20200502-180515-ec19133-tasmota-DE.binmapfile
20200502-180450-ec19133-tasmota-CZ.binmapfile
20200502-180425-ec19133-tasmota-CN.binmapfile
20200502-180400-ec19133-tasmota-BR.binmapfile
20200502-180335-ec19133-tasmota-BG.binmapfile
20200502-180310-ec19133-tasmota-ir.binmapfile
20200502-180250-ec19133-tasmota-display.binmapfile
20200502-180229-ec19133-tasmota-sensors.binmapfile
20200502-180201-ec19133-tasmota-knx.binmapfile
20200502-180136-ec19133-tasmota-lite.binmapfile
20200502-180118-ec19133-tasmota-minimal.binmapfile
20200502-180103-ec19133-tasmota.binmapfile
20200502-161131-5d7ed42-tasmota-wifiman.binmapfile
20200502-161108-5d7ed42-tasmota-UK.binmapfile
20200502-161044-5d7ed42-tasmota-TW.binmapfile
20200502-161019-5d7ed42-tasmota-TR.binmapfile
20200502-160952-5d7ed42-tasmota-SK.binmapfile
20200502-160927-5d7ed42-tasmota-SE.binmapfile
20200502-160903-5d7ed42-tasmota-RU.binmapfile
20200502-160839-5d7ed42-tasmota-PT.binmapfile
20200502-160813-5d7ed42-tasmota-PL.binmapfile
20200502-160745-5d7ed42-tasmota-NL.binmapfile
20200502-160721-5d7ed42-tasmota-KO.binmapfile
20200502-160657-5d7ed42-tasmota-IT.binmapfile
20200502-160634-5d7ed42-tasmota-HU.binmapfile
20200502-160610-5d7ed42-tasmota-HE.binmapfile
20200502-160546-5d7ed42-tasmota-GR.binmapfile
20200502-160522-5d7ed42-tasmota-FR.binmapfile
20200502-160458-5d7ed42-tasmota-ES.binmapfile
20200502-160434-5d7ed42-tasmota-DE.binmapfile
20200502-160410-5d7ed42-tasmota-CZ.binmapfile
20200502-160346-5d7ed42-tasmota-CN.binmapfile
20200502-160322-5d7ed42-tasmota-BR.binmapfile
20200502-160258-5d7ed42-tasmota-BG.binmapfile
20200502-160234-5d7ed42-tasmota-ir.binmapfile
20200502-160215-5d7ed42-tasmota-display.binmapfile
20200502-160155-5d7ed42-tasmota-sensors.binmapfile
20200502-160128-5d7ed42-tasmota-knx.binmapfile
20200502-160105-5d7ed42-tasmota-lite.binmapfile
20200502-160048-5d7ed42-tasmota-minimal.binmapfile
20200502-160035-5d7ed42-tasmota.binmapfile
20200502-111131-7169925-tasmota-wifiman.binmapfile
20200502-111100-7169925-tasmota-UK.binmapfile
20200502-111036-7169925-tasmota-TW.binmapfile
20200502-111012-7169925-tasmota-TR.binmapfile
20200502-110948-7169925-tasmota-SK.binmapfile
20200502-110924-7169925-tasmota-SE.binmapfile
20200502-110859-7169925-tasmota-RU.binmapfile
20200502-110835-7169925-tasmota-PT.binmapfile
20200502-110811-7169925-tasmota-PL.binmapfile
20200502-110747-7169925-tasmota-NL.binmapfile
20200502-110723-7169925-tasmota-KO.binmapfile
20200502-110700-7169925-tasmota-IT.binmapfile
20200502-110636-7169925-tasmota-HU.binmapfile
20200502-110612-7169925-tasmota-HE.binmapfile
20200502-110548-7169925-tasmota-GR.binmapfile
20200502-110524-7169925-tasmota-FR.binmapfile
20200502-110500-7169925-tasmota-ES.binmapfile
20200502-110436-7169925-tasmota-DE.binmapfile
20200502-110412-7169925-tasmota-CZ.binmapfile
20200502-110348-7169925-tasmota-CN.binmapfile
20200502-110324-7169925-tasmota-BR.binmapfile
20200502-110300-7169925-tasmota-BG.binmapfile
20200502-110236-7169925-tasmota-ir.binmapfile
20200502-110218-7169925-tasmota-display.binmapfile
20200502-110158-7169925-tasmota-sensors.binmapfile
20200502-110131-7169925-tasmota-knx.binmapfile
20200502-110108-7169925-tasmota-lite.binmapfile
20200502-110050-7169925-tasmota-minimal.binmapfile
20200502-110036-7169925-tasmota.binmapfile
20200502-093046-621cc63-tasmota-wifiman.binmapfile
20200502-092935-621cc63-tasmota-UK.binmapfile
20200502-092818-621cc63-tasmota-TW.binmapfile
20200502-092708-621cc63-tasmota-TR.binmapfile
20200502-092547-621cc63-tasmota-SK.binmapfile
20200502-092427-621cc63-tasmota-SE.binmapfile
20200502-092321-621cc63-tasmota-RU.binmapfile
20200502-092205-621cc63-tasmota-PT.binmapfile
20200502-092054-621cc63-tasmota-PL.binmapfile
20200502-091946-621cc63-tasmota-NL.binmapfile
20200502-091833-621cc63-tasmota-KO.binmapfile
20200502-091730-621cc63-tasmota-IT.binmapfile
20200502-091621-621cc63-tasmota-HU.binmapfile
20200502-091514-621cc63-tasmota-HE.binmapfile
20200502-091412-621cc63-tasmota-GR.binmapfile
20200502-091306-621cc63-tasmota-FR.binmapfile
20200502-091206-621cc63-tasmota-ES.binmapfile
20200502-091059-621cc63-tasmota-DE.binmapfile
20200502-091002-621cc63-tasmota-CZ.binmapfile
20200502-090905-621cc63-tasmota-CN.binmapfile
20200502-090800-621cc63-tasmota-BR.binmapfile
20200502-090706-621cc63-tasmota-BG.binmapfile
20200502-090610-621cc63-tasmota-ir.binmapfile
20200502-090518-621cc63-tasmota-display.binmapfile
20200502-090431-621cc63-tasmota-sensors.binmapfile
20200502-090341-621cc63-tasmota-knx.binmapfile
20200502-090253-621cc63-tasmota-lite.binmapfile
20200502-090218-621cc63-tasmota-minimal.binmapfile
20200502-090145-621cc63-tasmota.binmapfile
20200501-191123-99178c2-tasmota-wifiman.binmapfile
20200501-191056-99178c2-tasmota-UK.binmapfile
20200501-191028-99178c2-tasmota-TW.binmapfile
20200501-191003-99178c2-tasmota-TR.binmapfile
20200501-190939-99178c2-tasmota-SK.binmapfile
20200501-190915-99178c2-tasmota-SE.binmapfile
20200501-190851-99178c2-tasmota-RU.binmapfile
20200501-190827-99178c2-tasmota-PT.binmapfile
20200501-190804-99178c2-tasmota-PL.binmapfile
20200501-190740-99178c2-tasmota-NL.binmapfile
20200501-190716-99178c2-tasmota-KO.binmapfile
20200501-190652-99178c2-tasmota-IT.binmapfile
20200501-190628-99178c2-tasmota-HU.binmapfile
20200501-190604-99178c2-tasmota-HE.binmapfile
20200501-190540-99178c2-tasmota-GR.binmapfile
20200501-190516-99178c2-tasmota-FR.binmapfile
20200501-190452-99178c2-tasmota-ES.binmapfile
20200501-190429-99178c2-tasmota-DE.binmapfile
20200501-190405-99178c2-tasmota-CZ.binmapfile
20200501-190341-99178c2-tasmota-CN.binmapfile
20200501-190317-99178c2-tasmota-BR.binmapfile
20200501-190253-99178c2-tasmota-BG.binmapfile
20200501-190229-99178c2-tasmota-ir.binmapfile
20200501-190211-99178c2-tasmota-display.binmapfile
20200501-190152-99178c2-tasmota-sensors.binmapfile
20200501-190125-99178c2-tasmota-knx.binmapfile
20200501-190102-99178c2-tasmota-lite.binmapfile
20200501-190044-99178c2-tasmota-minimal.binmapfile
20200501-190031-99178c2-tasmota.binmapfile
20200501-181217-5df4b7b-tasmota-wifiman.binmapfile
20200501-181154-5df4b7b-tasmota-UK.binmapfile
20200501-181129-5df4b7b-tasmota-TW.binmapfile
20200501-181057-5df4b7b-tasmota-TR.binmapfile
20200501-181027-5df4b7b-tasmota-SK.binmapfile
20200501-181000-5df4b7b-tasmota-SE.binmapfile
20200501-180931-5df4b7b-tasmota-RU.binmapfile
20200501-180905-5df4b7b-tasmota-PT.binmapfile
20200501-180839-5df4b7b-tasmota-PL.binmapfile
20200501-180815-5df4b7b-tasmota-NL.binmapfile
20200501-180744-5df4b7b-tasmota-KO.binmapfile
20200501-180715-5df4b7b-tasmota-IT.binmapfile
20200501-180650-5df4b7b-tasmota-HU.binmapfile
20200501-180625-5df4b7b-tasmota-HE.binmapfile
20200501-180600-5df4b7b-tasmota-GR.binmapfile
20200501-180535-5df4b7b-tasmota-FR.binmapfile
20200501-180511-5df4b7b-tasmota-ES.binmapfile
20200501-180446-5df4b7b-tasmota-DE.binmapfile
20200501-180421-5df4b7b-tasmota-CZ.binmapfile
20200501-180357-5df4b7b-tasmota-CN.binmapfile
20200501-180331-5df4b7b-tasmota-BR.binmapfile
20200501-180307-5df4b7b-tasmota-BG.binmapfile
20200501-180242-5df4b7b-tasmota-ir.binmapfile
20200501-180223-5df4b7b-tasmota-display.binmapfile
20200501-180202-5df4b7b-tasmota-sensors.binmapfile
20200501-180134-5df4b7b-tasmota-knx.binmapfile
20200501-180111-5df4b7b-tasmota-lite.binmapfile
20200501-180053-5df4b7b-tasmota-minimal.binmapfile
20200501-180038-5df4b7b-tasmota.binmapfile
20200501-171129-7177c7d-tasmota-wifiman.binmapfile
20200501-171105-7177c7d-tasmota-UK.binmapfile
20200501-171040-7177c7d-tasmota-TW.binmapfile
20200501-171015-7177c7d-tasmota-TR.binmapfile
20200501-170951-7177c7d-tasmota-SK.binmapfile
20200501-170923-7177c7d-tasmota-SE.binmapfile
20200501-170855-7177c7d-tasmota-RU.binmapfile
20200501-170831-7177c7d-tasmota-PT.binmapfile
20200501-170807-7177c7d-tasmota-PL.binmapfile
20200501-170743-7177c7d-tasmota-NL.binmapfile
20200501-170719-7177c7d-tasmota-KO.binmapfile
20200501-170655-7177c7d-tasmota-IT.binmapfile
20200501-170631-7177c7d-tasmota-HU.binmapfile
20200501-170607-7177c7d-tasmota-HE.binmapfile
20200501-170543-7177c7d-tasmota-GR.binmapfile
20200501-170519-7177c7d-tasmota-FR.binmapfile
20200501-170455-7177c7d-tasmota-ES.binmapfile
20200501-170431-7177c7d-tasmota-DE.binmapfile
20200501-170407-7177c7d-tasmota-CZ.binmapfile
20200501-170343-7177c7d-tasmota-CN.binmapfile
20200501-170319-7177c7d-tasmota-BR.binmapfile
20200501-170255-7177c7d-tasmota-BG.binmapfile
20200501-170231-7177c7d-tasmota-ir.binmapfile
20200501-170212-7177c7d-tasmota-display.binmapfile
20200501-170153-7177c7d-tasmota-sensors.binmapfile
20200501-170126-7177c7d-tasmota-knx.binmapfile
20200501-170102-7177c7d-tasmota-lite.binmapfile
20200501-170045-7177c7d-tasmota-minimal.binmapfile
20200501-170032-7177c7d-tasmota.binmapfile
20200501-151150-91df6c5-tasmota-wifiman.binmapfile
20200501-151123-91df6c5-tasmota-UK.binmapfile
20200501-151053-91df6c5-tasmota-TW.binmapfile
20200501-151028-91df6c5-tasmota-TR.binmapfile
20200501-150957-91df6c5-tasmota-SK.binmapfile
20200501-150928-91df6c5-tasmota-SE.binmapfile
20200501-150903-91df6c5-tasmota-RU.binmapfile
20200501-150834-91df6c5-tasmota-PT.binmapfile
20200501-150809-91df6c5-tasmota-PL.binmapfile
20200501-150744-91df6c5-tasmota-NL.binmapfile
20200501-150720-91df6c5-tasmota-KO.binmapfile
20200501-150656-91df6c5-tasmota-IT.binmapfile
20200501-150631-91df6c5-tasmota-HU.binmapfile
20200501-150608-91df6c5-tasmota-HE.binmapfile
20200501-150544-91df6c5-tasmota-GR.binmapfile
20200501-150519-91df6c5-tasmota-FR.binmapfile
20200501-150455-91df6c5-tasmota-ES.binmapfile
20200501-150431-91df6c5-tasmota-DE.binmapfile
20200501-150407-91df6c5-tasmota-CZ.binmapfile
20200501-150343-91df6c5-tasmota-CN.binmapfile
20200501-150319-91df6c5-tasmota-BR.binmapfile
20200501-150255-91df6c5-tasmota-BG.binmapfile
20200501-150231-91df6c5-tasmota-ir.binmapfile
20200501-150213-91df6c5-tasmota-display.binmapfile
20200501-150153-91df6c5-tasmota-sensors.binmapfile
20200501-150125-91df6c5-tasmota-knx.binmapfile
20200501-150102-91df6c5-tasmota-lite.binmapfile
20200501-150044-91df6c5-tasmota-minimal.binmapfile
20200501-150031-91df6c5-tasmota.binmapfile
20200501-141143-3837637-tasmota-wifiman.binmapfile
20200501-141119-3837637-tasmota-UK.binmapfile
20200501-141053-3837637-tasmota-TW.binmapfile
20200501-141026-3837637-tasmota-TR.binmapfile
20200501-141001-3837637-tasmota-SK.binmapfile
20200501-140934-3837637-tasmota-SE.binmapfile
20200501-140908-3837637-tasmota-RU.binmapfile
20200501-140844-3837637-tasmota-PT.binmapfile
20200501-140820-3837637-tasmota-PL.binmapfile
20200501-140756-3837637-tasmota-NL.binmapfile
20200501-140732-3837637-tasmota-KO.binmapfile
20200501-140708-3837637-tasmota-IT.binmapfile
20200501-140644-3837637-tasmota-HU.binmapfile
20200501-140620-3837637-tasmota-HE.binmapfile
20200501-140555-3837637-tasmota-GR.binmapfile
20200501-140531-3837637-tasmota-FR.binmapfile
20200501-140507-3837637-tasmota-ES.binmapfile
20200501-140443-3837637-tasmota-DE.binmapfile
20200501-140419-3837637-tasmota-CZ.binmapfile
20200501-140355-3837637-tasmota-CN.binmapfile
20200501-140331-3837637-tasmota-BR.binmapfile
20200501-140307-3837637-tasmota-BG.binmapfile
20200501-140243-3837637-tasmota-ir.binmapfile
20200501-140224-3837637-tasmota-display.binmapfile
20200501-140204-3837637-tasmota-sensors.binmapfile
20200501-140136-3837637-tasmota-knx.binmapfile
20200501-140113-3837637-tasmota-lite.binmapfile
20200501-140056-3837637-tasmota-minimal.binmapfile
20200501-140042-3837637-tasmota.binmapfile
20200501-121212-5b1df71-tasmota-wifiman.binmapfile
20200501-121136-5b1df71-tasmota-UK.binmapfile
20200501-121112-5b1df71-tasmota-TW.binmapfile
20200501-121047-5b1df71-tasmota-TR.binmapfile
20200501-121022-5b1df71-tasmota-SK.binmapfile
20200501-120957-5b1df71-tasmota-SE.binmapfile
20200501-120932-5b1df71-tasmota-RU.binmapfile
20200501-120908-5b1df71-tasmota-PT.binmapfile
20200501-120843-5b1df71-tasmota-PL.binmapfile
20200501-120819-5b1df71-tasmota-NL.binmapfile
20200501-120754-5b1df71-tasmota-KO.binmapfile
20200501-120730-5b1df71-tasmota-IT.binmapfile
20200501-120705-5b1df71-tasmota-HU.binmapfile
20200501-120641-5b1df71-tasmota-HE.binmapfile
20200501-120616-5b1df71-tasmota-GR.binmapfile
20200501-120552-5b1df71-tasmota-FR.binmapfile
20200501-120527-5b1df71-tasmota-ES.binmapfile
20200501-120502-5b1df71-tasmota-DE.binmapfile
20200501-120438-5b1df71-tasmota-CZ.binmapfile
20200501-120414-5b1df71-tasmota-CN.binmapfile
20200501-120349-5b1df71-tasmota-BR.binmapfile
20200501-120325-5b1df71-tasmota-BG.binmapfile
20200501-120300-5b1df71-tasmota-ir.binmapfile
20200501-120241-5b1df71-tasmota-display.binmapfile
20200501-120221-5b1df71-tasmota-sensors.binmapfile
20200501-120154-5b1df71-tasmota-knx.binmapfile
20200501-120130-5b1df71-tasmota-lite.binmapfile
20200501-120112-5b1df71-tasmota-minimal.binmapfile
20200501-120059-5b1df71-tasmota.binmapfile
20200430-191128-c0a05e9-tasmota-wifiman.binmapfile
20200430-191104-c0a05e9-tasmota-UK.binmapfile
20200430-191040-c0a05e9-tasmota-TW.binmapfile
20200430-191016-c0a05e9-tasmota-TR.binmapfile
20200430-190952-c0a05e9-tasmota-SK.binmapfile
20200430-190928-c0a05e9-tasmota-SE.binmapfile
20200430-190904-c0a05e9-tasmota-RU.binmapfile
20200430-190840-c0a05e9-tasmota-PT.binmapfile
20200430-190816-c0a05e9-tasmota-PL.binmapfile
20200430-190752-c0a05e9-tasmota-NL.binmapfile
20200430-190728-c0a05e9-tasmota-KO.binmapfile
20200430-190703-c0a05e9-tasmota-IT.binmapfile
20200430-190639-c0a05e9-tasmota-HU.binmapfile
20200430-190615-c0a05e9-tasmota-HE.binmapfile
20200430-190551-c0a05e9-tasmota-GR.binmapfile
20200430-190527-c0a05e9-tasmota-FR.binmapfile
20200430-190503-c0a05e9-tasmota-ES.binmapfile
20200430-190439-c0a05e9-tasmota-DE.binmapfile
20200430-190415-c0a05e9-tasmota-CZ.binmapfile
20200430-190350-c0a05e9-tasmota-CN.binmapfile
20200430-190326-c0a05e9-tasmota-BR.binmapfile
20200430-190302-c0a05e9-tasmota-BG.binmapfile
20200430-190238-c0a05e9-tasmota-ir.binmapfile
20200430-190219-c0a05e9-tasmota-display.binmapfile
20200430-190159-c0a05e9-tasmota-sensors.binmapfile
20200430-190132-c0a05e9-tasmota-knx.binmapfile
20200430-190108-c0a05e9-tasmota-lite.binmapfile
20200430-190050-c0a05e9-tasmota-minimal.binmapfile
20200430-190037-c0a05e9-tasmota.binmapfile
20200430-151213-17999b2-tasmota-wifiman.binmapfile
20200430-151141-17999b2-tasmota-UK.binmapfile
20200430-151117-17999b2-tasmota-TW.binmapfile
20200430-151052-17999b2-tasmota-TR.binmapfile
20200430-151028-17999b2-tasmota-SK.binmapfile
20200430-151003-17999b2-tasmota-SE.binmapfile
20200430-150937-17999b2-tasmota-RU.binmapfile
20200430-150912-17999b2-tasmota-PT.binmapfile
20200430-150847-17999b2-tasmota-PL.binmapfile
20200430-150822-17999b2-tasmota-NL.binmapfile
20200430-150758-17999b2-tasmota-KO.binmapfile
20200430-150733-17999b2-tasmota-IT.binmapfile
20200430-150708-17999b2-tasmota-HU.binmapfile
20200430-150644-17999b2-tasmota-HE.binmapfile
20200430-150620-17999b2-tasmota-GR.binmapfile
20200430-150555-17999b2-tasmota-FR.binmapfile
20200430-150531-17999b2-tasmota-ES.binmapfile
20200430-150506-17999b2-tasmota-DE.binmapfile
20200430-150442-17999b2-tasmota-CZ.binmapfile
20200430-150418-17999b2-tasmota-CN.binmapfile
20200430-150353-17999b2-tasmota-BR.binmapfile
20200430-150328-17999b2-tasmota-BG.binmapfile
20200430-150304-17999b2-tasmota-ir.binmapfile
20200430-150244-17999b2-tasmota-display.binmapfile
20200430-150224-17999b2-tasmota-sensors.binmapfile
20200430-150156-17999b2-tasmota-knx.binmapfile
20200430-150133-17999b2-tasmota-lite.binmapfile
20200430-150114-17999b2-tasmota-minimal.binmapfile
20200430-150101-17999b2-tasmota.binmapfile
20200429-211121-2e725b7-tasmota-wifiman.binmapfile
20200429-211058-2e725b7-tasmota-UK.binmapfile
20200429-211034-2e725b7-tasmota-TW.binmapfile
20200429-211010-2e725b7-tasmota-TR.binmapfile
20200429-210946-2e725b7-tasmota-SK.binmapfile
20200429-210922-2e725b7-tasmota-SE.binmapfile
20200429-210857-2e725b7-tasmota-RU.binmapfile
20200429-210833-2e725b7-tasmota-PT.binmapfile
20200429-210810-2e725b7-tasmota-PL.binmapfile
20200429-210745-2e725b7-tasmota-NL.binmapfile
20200429-210721-2e725b7-tasmota-KO.binmapfile
20200429-210657-2e725b7-tasmota-IT.binmapfile
20200429-210634-2e725b7-tasmota-HU.binmapfile
20200429-210610-2e725b7-tasmota-HE.binmapfile
20200429-210546-2e725b7-tasmota-GR.binmapfile
20200429-210521-2e725b7-tasmota-FR.binmapfile
20200429-210457-2e725b7-tasmota-ES.binmapfile
20200429-210433-2e725b7-tasmota-DE.binmapfile
20200429-210409-2e725b7-tasmota-CZ.binmapfile
20200429-210345-2e725b7-tasmota-CN.binmapfile
20200429-210321-2e725b7-tasmota-BR.binmapfile
20200429-210257-2e725b7-tasmota-BG.binmapfile
20200429-210233-2e725b7-tasmota-ir.binmapfile
20200429-210214-2e725b7-tasmota-display.binmapfile
20200429-210155-2e725b7-tasmota-sensors.binmapfile
20200429-210127-2e725b7-tasmota-knx.binmapfile
20200429-210104-2e725b7-tasmota-lite.binmapfile
20200429-210047-2e725b7-tasmota-minimal.binmapfile
20200429-210033-2e725b7-tasmota.binmapfile
20200429-181131-ef61668-tasmota-wifiman.binmapfile
20200429-181107-ef61668-tasmota-UK.binmapfile
20200429-181043-ef61668-tasmota-TW.binmapfile
20200429-181019-ef61668-tasmota-TR.binmapfile
20200429-180955-ef61668-tasmota-SK.binmapfile
20200429-180930-ef61668-tasmota-SE.binmapfile
20200429-180906-ef61668-tasmota-RU.binmapfile
20200429-180842-ef61668-tasmota-PT.binmapfile
20200429-180818-ef61668-tasmota-PL.binmapfile
20200429-180753-ef61668-tasmota-NL.binmapfile
20200429-180729-ef61668-tasmota-KO.binmapfile
20200429-180705-ef61668-tasmota-IT.binmapfile
20200429-180640-ef61668-tasmota-HU.binmapfile
20200429-180616-ef61668-tasmota-HE.binmapfile
20200429-180551-ef61668-tasmota-GR.binmapfile
20200429-180527-ef61668-tasmota-FR.binmapfile
20200429-180503-ef61668-tasmota-ES.binmapfile
20200429-180439-ef61668-tasmota-DE.binmapfile
20200429-180415-ef61668-tasmota-CZ.binmapfile
20200429-180350-ef61668-tasmota-CN.binmapfile
20200429-180326-ef61668-tasmota-BR.binmapfile
20200429-180302-ef61668-tasmota-BG.binmapfile
20200429-180238-ef61668-tasmota-ir.binmapfile
20200429-180219-ef61668-tasmota-display.binmapfile
20200429-180159-ef61668-tasmota-sensors.binmapfile
20200429-180132-ef61668-tasmota-knx.binmapfile
20200429-180108-ef61668-tasmota-lite.binmapfile
20200429-180050-ef61668-tasmota-minimal.binmapfile
20200429-180037-ef61668-tasmota.binmapfile
20200429-151216-7dc7b63-tasmota-wifiman.binmapfile
20200429-151143-7dc7b63-tasmota-UK.binmapfile
20200429-151118-7dc7b63-tasmota-TW.binmapfile
20200429-151053-7dc7b63-tasmota-TR.binmapfile
20200429-151029-7dc7b63-tasmota-SK.binmapfile
20200429-151004-7dc7b63-tasmota-SE.binmapfile
20200429-150939-7dc7b63-tasmota-RU.binmapfile
20200429-150915-7dc7b63-tasmota-PT.binmapfile
20200429-150850-7dc7b63-tasmota-PL.binmapfile
20200429-150825-7dc7b63-tasmota-NL.binmapfile
20200429-150800-7dc7b63-tasmota-KO.binmapfile
20200429-150735-7dc7b63-tasmota-IT.binmapfile
20200429-150710-7dc7b63-tasmota-HU.binmapfile
20200429-150645-7dc7b63-tasmota-HE.binmapfile
20200429-150621-7dc7b63-tasmota-GR.binmapfile
20200429-150556-7dc7b63-tasmota-FR.binmapfile
20200429-150532-7dc7b63-tasmota-ES.binmapfile
20200429-150507-7dc7b63-tasmota-DE.binmapfile
20200429-150443-7dc7b63-tasmota-CZ.binmapfile
20200429-150418-7dc7b63-tasmota-CN.binmapfile
20200429-150354-7dc7b63-tasmota-BR.binmapfile
20200429-150330-7dc7b63-tasmota-BG.binmapfile
20200429-150305-7dc7b63-tasmota-ir.binmapfile
20200429-150246-7dc7b63-tasmota-display.binmapfile
20200429-150226-7dc7b63-tasmota-sensors.binmapfile
20200429-150158-7dc7b63-tasmota-knx.binmapfile
20200429-150134-7dc7b63-tasmota-lite.binmapfile
20200429-150116-7dc7b63-tasmota-minimal.binmapfile
20200429-150102-7dc7b63-tasmota.binmapfile
20200428-191210-c24de18-tasmota-wifiman.binmapfile
20200428-191137-c24de18-tasmota-UK.binmapfile
20200428-191111-c24de18-tasmota-TW.binmapfile
20200428-191043-c24de18-tasmota-TR.binmapfile
20200428-191014-c24de18-tasmota-SK.binmapfile
20200428-190945-c24de18-tasmota-SE.binmapfile
20200428-190920-c24de18-tasmota-RU.binmapfile
20200428-190855-c24de18-tasmota-PT.binmapfile
20200428-190831-c24de18-tasmota-PL.binmapfile
20200428-190806-c24de18-tasmota-NL.binmapfile
20200428-190741-c24de18-tasmota-KO.binmapfile
20200428-190717-c24de18-tasmota-IT.binmapfile
20200428-190652-c24de18-tasmota-HU.binmapfile
20200428-190628-c24de18-tasmota-HE.binmapfile
20200428-190604-c24de18-tasmota-GR.binmapfile
20200428-190539-c24de18-tasmota-FR.binmapfile
20200428-190515-c24de18-tasmota-ES.binmapfile
20200428-190449-c24de18-tasmota-DE.binmapfile
20200428-190425-c24de18-tasmota-CZ.binmapfile
20200428-190400-c24de18-tasmota-CN.binmapfile
20200428-190335-c24de18-tasmota-BR.binmapfile
20200428-190311-c24de18-tasmota-BG.binmapfile
20200428-190246-c24de18-tasmota-ir.binmapfile
20200428-190228-c24de18-tasmota-display.binmapfile
20200428-190207-c24de18-tasmota-sensors.binmapfile
20200428-190140-c24de18-tasmota-knx.binmapfile
20200428-190116-c24de18-tasmota-lite.binmapfile
20200428-190058-c24de18-tasmota-minimal.binmapfile
20200428-190043-c24de18-tasmota.binmapfile
20200428-151145-60e7a73-tasmota-wifiman.binmapfile
20200428-151121-60e7a73-tasmota-UK.binmapfile
20200428-151056-60e7a73-tasmota-TW.binmapfile
20200428-151032-60e7a73-tasmota-TR.binmapfile
20200428-151008-60e7a73-tasmota-SK.binmapfile
20200428-150943-60e7a73-tasmota-SE.binmapfile
20200428-150919-60e7a73-tasmota-RU.binmapfile
20200428-150854-60e7a73-tasmota-PT.binmapfile
20200428-150829-60e7a73-tasmota-PL.binmapfile
20200428-150805-60e7a73-tasmota-NL.binmapfile
20200428-150741-60e7a73-tasmota-KO.binmapfile
20200428-150716-60e7a73-tasmota-IT.binmapfile
20200428-150651-60e7a73-tasmota-HU.binmapfile
20200428-150626-60e7a73-tasmota-HE.binmapfile
20200428-150602-60e7a73-tasmota-GR.binmapfile
20200428-150537-60e7a73-tasmota-FR.binmapfile
20200428-150513-60e7a73-tasmota-ES.binmapfile
20200428-150448-60e7a73-tasmota-DE.binmapfile
20200428-150423-60e7a73-tasmota-CZ.binmapfile
20200428-150359-60e7a73-tasmota-CN.binmapfile
20200428-150334-60e7a73-tasmota-BR.binmapfile
20200428-150310-60e7a73-tasmota-BG.binmapfile
20200428-150245-60e7a73-tasmota-ir.binmapfile
20200428-150226-60e7a73-tasmota-display.binmapfile
20200428-150206-60e7a73-tasmota-sensors.binmapfile
20200428-150138-60e7a73-tasmota-knx.binmapfile
20200428-150114-60e7a73-tasmota-lite.binmapfile
20200428-150056-60e7a73-tasmota-minimal.binmapfile
20200428-150042-60e7a73-tasmota.binmapfile
20200428-121123-4536746-tasmota-wifiman.binmapfile
20200428-121100-4536746-tasmota-UK.binmapfile
20200428-121036-4536746-tasmota-TW.binmapfile
20200428-121012-4536746-tasmota-TR.binmapfile
20200428-120947-4536746-tasmota-SK.binmapfile
20200428-120923-4536746-tasmota-SE.binmapfile
20200428-120859-4536746-tasmota-RU.binmapfile
20200428-120835-4536746-tasmota-PT.binmapfile
20200428-120811-4536746-tasmota-PL.binmapfile
20200428-120747-4536746-tasmota-NL.binmapfile
20200428-120723-4536746-tasmota-KO.binmapfile
20200428-120659-4536746-tasmota-IT.binmapfile
20200428-120635-4536746-tasmota-HU.binmapfile
20200428-120611-4536746-tasmota-HE.binmapfile
20200428-120547-4536746-tasmota-GR.binmapfile
20200428-120523-4536746-tasmota-FR.binmapfile
20200428-120459-4536746-tasmota-ES.binmapfile
20200428-120435-4536746-tasmota-DE.binmapfile
20200428-120411-4536746-tasmota-CZ.binmapfile
20200428-120347-4536746-tasmota-CN.binmapfile
20200428-120323-4536746-tasmota-BR.binmapfile
20200428-120259-4536746-tasmota-BG.binmapfile
20200428-120235-4536746-tasmota-ir.binmapfile
20200428-120217-4536746-tasmota-display.binmapfile
20200428-120157-4536746-tasmota-sensors.binmapfile
20200428-120129-4536746-tasmota-knx.binmapfile
20200428-120106-4536746-tasmota-lite.binmapfile
20200428-120048-4536746-tasmota-minimal.binmapfile
20200428-120035-4536746-tasmota.binmapfile
20200428-101215-53991be-tasmota-wifiman.binmapfile
20200428-101142-53991be-tasmota-UK.binmapfile
20200428-101117-53991be-tasmota-TW.binmapfile
20200428-101053-53991be-tasmota-TR.binmapfile
20200428-101029-53991be-tasmota-SK.binmapfile
20200428-101004-53991be-tasmota-SE.binmapfile
20200428-100939-53991be-tasmota-RU.binmapfile
20200428-100914-53991be-tasmota-PT.binmapfile
20200428-100849-53991be-tasmota-PL.binmapfile
20200428-100824-53991be-tasmota-NL.binmapfile
20200428-100800-53991be-tasmota-KO.binmapfile
20200428-100735-53991be-tasmota-IT.binmapfile
20200428-100710-53991be-tasmota-HU.binmapfile
20200428-100646-53991be-tasmota-HE.binmapfile
20200428-100621-53991be-tasmota-GR.binmapfile
20200428-100557-53991be-tasmota-FR.binmapfile
20200428-100533-53991be-tasmota-ES.binmapfile
20200428-100508-53991be-tasmota-DE.binmapfile
20200428-100443-53991be-tasmota-CZ.binmapfile
20200428-100419-53991be-tasmota-CN.binmapfile
20200428-100354-53991be-tasmota-BR.binmapfile
20200428-100330-53991be-tasmota-BG.binmapfile
20200428-100305-53991be-tasmota-ir.binmapfile
20200428-100246-53991be-tasmota-display.binmapfile
20200428-100225-53991be-tasmota-sensors.binmapfile
20200428-100157-53991be-tasmota-knx.binmapfile
20200428-100134-53991be-tasmota-lite.binmapfile
20200428-100116-53991be-tasmota-minimal.binmapfile
20200428-100102-53991be-tasmota.binmapfile
20200427-181134-3fef91d-tasmota-wifiman.binmapfile
20200427-181111-3fef91d-tasmota-UK.binmapfile
20200427-181046-3fef91d-tasmota-TW.binmapfile
20200427-181022-3fef91d-tasmota-TR.binmapfile
20200427-180954-3fef91d-tasmota-SK.binmapfile
20200427-180930-3fef91d-tasmota-SE.binmapfile
20200427-180906-3fef91d-tasmota-RU.binmapfile
20200427-180842-3fef91d-tasmota-PT.binmapfile
20200427-180817-3fef91d-tasmota-PL.binmapfile
20200427-180753-3fef91d-tasmota-NL.binmapfile
20200427-180729-3fef91d-tasmota-KO.binmapfile
20200427-180705-3fef91d-tasmota-IT.binmapfile
20200427-180641-3fef91d-tasmota-HU.binmapfile
20200427-180617-3fef91d-tasmota-HE.binmapfile
20200427-180552-3fef91d-tasmota-GR.binmapfile
20200427-180528-3fef91d-tasmota-FR.binmapfile
20200427-180504-3fef91d-tasmota-ES.binmapfile
20200427-180440-3fef91d-tasmota-DE.binmapfile
20200427-180416-3fef91d-tasmota-CZ.binmapfile
20200427-180351-3fef91d-tasmota-CN.binmapfile
20200427-180327-3fef91d-tasmota-BR.binmapfile
20200427-180303-3fef91d-tasmota-BG.binmapfile
20200427-180239-3fef91d-tasmota-ir.binmapfile
20200427-180220-3fef91d-tasmota-display.binmapfile
20200427-180200-3fef91d-tasmota-sensors.binmapfile
20200427-180133-3fef91d-tasmota-knx.binmapfile
20200427-180109-3fef91d-tasmota-lite.binmapfile
20200427-180051-3fef91d-tasmota-minimal.binmapfile
20200427-180038-3fef91d-tasmota.binmapfile
20200427-171240-1dda2ac-tasmota-wifiman.binmapfile
20200427-171209-1dda2ac-tasmota-UK.binmapfile
20200427-171144-1dda2ac-tasmota-TW.binmapfile
20200427-171114-1dda2ac-tasmota-TR.binmapfile
20200427-171043-1dda2ac-tasmota-SK.binmapfile
20200427-171017-1dda2ac-tasmota-SE.binmapfile
20200427-170951-1dda2ac-tasmota-RU.binmapfile
20200427-170925-1dda2ac-tasmota-PT.binmapfile
20200427-170859-1dda2ac-tasmota-PL.binmapfile
20200427-170833-1dda2ac-tasmota-NL.binmapfile
20200427-170807-1dda2ac-tasmota-KO.binmapfile
20200427-170741-1dda2ac-tasmota-IT.binmapfile
20200427-170716-1dda2ac-tasmota-HU.binmapfile
20200427-170651-1dda2ac-tasmota-HE.binmapfile
20200427-170626-1dda2ac-tasmota-GR.binmapfile
20200427-170600-1dda2ac-tasmota-FR.binmapfile
20200427-170535-1dda2ac-tasmota-ES.binmapfile
20200427-170510-1dda2ac-tasmota-DE.binmapfile
20200427-170444-1dda2ac-tasmota-CZ.binmapfile
20200427-170418-1dda2ac-tasmota-CN.binmapfile
20200427-170353-1dda2ac-tasmota-BR.binmapfile
20200427-170328-1dda2ac-tasmota-BG.binmapfile
20200427-170302-1dda2ac-tasmota-ir.binmapfile
20200427-170242-1dda2ac-tasmota-display.binmapfile
20200427-170220-1dda2ac-tasmota-sensors.binmapfile
20200427-170149-1dda2ac-tasmota-knx.binmapfile
20200427-170124-1dda2ac-tasmota-lite.binmapfile
20200427-170105-1dda2ac-tasmota-minimal.binmapfile
20200427-170051-1dda2ac-tasmota.binmapfile
20200427-131118-c939077-tasmota-wifiman.binmapfile
20200427-131055-c939077-tasmota-UK.binmapfile
20200427-131031-c939077-tasmota-TW.binmapfile
20200427-131007-c939077-tasmota-TR.binmapfile
20200427-130943-c939077-tasmota-SK.binmapfile
20200427-130919-c939077-tasmota-SE.binmapfile
20200427-130855-c939077-tasmota-RU.binmapfile
20200427-130832-c939077-tasmota-PT.binmapfile
20200427-130807-c939077-tasmota-PL.binmapfile
20200427-130743-c939077-tasmota-NL.binmapfile
20200427-130719-c939077-tasmota-KO.binmapfile
20200427-130656-c939077-tasmota-IT.binmapfile
20200427-130632-c939077-tasmota-HU.binmapfile
20200427-130608-c939077-tasmota-HE.binmapfile
20200427-130544-c939077-tasmota-GR.binmapfile
20200427-130520-c939077-tasmota-FR.binmapfile
20200427-130456-c939077-tasmota-ES.binmapfile
20200427-130432-c939077-tasmota-DE.binmapfile
20200427-130408-c939077-tasmota-CZ.binmapfile
20200427-130344-c939077-tasmota-CN.binmapfile
20200427-130320-c939077-tasmota-BR.binmapfile
20200427-130256-c939077-tasmota-BG.binmapfile
20200427-130233-c939077-tasmota-ir.binmapfile
20200427-130214-c939077-tasmota-display.binmapfile
20200427-130154-c939077-tasmota-sensors.binmapfile
20200427-130127-c939077-tasmota-knx.binmapfile
20200427-130104-c939077-tasmota-lite.binmapfile
20200427-130046-c939077-tasmota-minimal.binmapfile
20200427-130034-c939077-tasmota.binmapfile
20200427-121122-24280bc-tasmota-wifiman.binmapfile
20200427-121058-24280bc-tasmota-UK.binmapfile
20200427-121032-24280bc-tasmota-TW.binmapfile
20200427-121008-24280bc-tasmota-TR.binmapfile
20200427-120944-24280bc-tasmota-SK.binmapfile
20200427-120920-24280bc-tasmota-SE.binmapfile
20200427-120856-24280bc-tasmota-RU.binmapfile
20200427-120832-24280bc-tasmota-PT.binmapfile
20200427-120808-24280bc-tasmota-PL.binmapfile
20200427-120744-24280bc-tasmota-NL.binmapfile
20200427-120720-24280bc-tasmota-KO.binmapfile
20200427-120656-24280bc-tasmota-IT.binmapfile
20200427-120632-24280bc-tasmota-HU.binmapfile
20200427-120608-24280bc-tasmota-HE.binmapfile
20200427-120544-24280bc-tasmota-GR.binmapfile
20200427-120520-24280bc-tasmota-FR.binmapfile
20200427-120456-24280bc-tasmota-ES.binmapfile
20200427-120432-24280bc-tasmota-DE.binmapfile
20200427-120408-24280bc-tasmota-CZ.binmapfile
20200427-120344-24280bc-tasmota-CN.binmapfile
20200427-120320-24280bc-tasmota-BR.binmapfile
20200427-120256-24280bc-tasmota-BG.binmapfile
20200427-120232-24280bc-tasmota-ir.binmapfile
20200427-120213-24280bc-tasmota-display.binmapfile
20200427-120153-24280bc-tasmota-sensors.binmapfile
20200427-120126-24280bc-tasmota-knx.binmapfile
20200427-120103-24280bc-tasmota-lite.binmapfile
20200427-120045-24280bc-tasmota-minimal.binmapfile
20200427-120032-24280bc-tasmota.binmapfile
20200427-111114-5d9be9a-tasmota-wifiman.binmapfile
20200427-111050-5d9be9a-tasmota-UK.binmapfile
20200427-111026-5d9be9a-tasmota-TW.binmapfile
20200427-111003-5d9be9a-tasmota-TR.binmapfile
20200427-110939-5d9be9a-tasmota-SK.binmapfile
20200427-110915-5d9be9a-tasmota-SE.binmapfile
20200427-110851-5d9be9a-tasmota-RU.binmapfile
20200427-110827-5d9be9a-tasmota-PT.binmapfile
20200427-110803-5d9be9a-tasmota-PL.binmapfile
20200427-110739-5d9be9a-tasmota-NL.binmapfile
20200427-110715-5d9be9a-tasmota-KO.binmapfile
20200427-110651-5d9be9a-tasmota-IT.binmapfile
20200427-110628-5d9be9a-tasmota-HU.binmapfile
20200427-110604-5d9be9a-tasmota-HE.binmapfile
20200427-110540-5d9be9a-tasmota-GR.binmapfile
20200427-110516-5d9be9a-tasmota-FR.binmapfile
20200427-110453-5d9be9a-tasmota-ES.binmapfile
20200427-110429-5d9be9a-tasmota-DE.binmapfile
20200427-110405-5d9be9a-tasmota-CZ.binmapfile
20200427-110341-5d9be9a-tasmota-CN.binmapfile
20200427-110318-5d9be9a-tasmota-BR.binmapfile
20200427-110254-5d9be9a-tasmota-BG.binmapfile
20200427-110230-5d9be9a-tasmota-ir.binmapfile
20200427-110211-5d9be9a-tasmota-display.binmapfile
20200427-110152-5d9be9a-tasmota-sensors.binmapfile
20200427-110125-5d9be9a-tasmota-knx.binmapfile
20200427-110102-5d9be9a-tasmota-lite.binmapfile
20200427-110045-5d9be9a-tasmota-minimal.binmapfile
20200427-110032-5d9be9a-tasmota.binmapfile
20200427-101200-c54dc6c-tasmota-wifiman.binmapfile
20200427-101127-c54dc6c-tasmota-UK.binmapfile
20200427-101103-c54dc6c-tasmota-TW.binmapfile
20200427-101039-c54dc6c-tasmota-TR.binmapfile
20200427-101015-c54dc6c-tasmota-SK.binmapfile
20200427-100950-c54dc6c-tasmota-SE.binmapfile
20200427-100925-c54dc6c-tasmota-RU.binmapfile
20200427-100901-c54dc6c-tasmota-PT.binmapfile
20200427-100837-c54dc6c-tasmota-PL.binmapfile
20200427-100813-c54dc6c-tasmota-NL.binmapfile
20200427-100749-c54dc6c-tasmota-KO.binmapfile
20200427-100725-c54dc6c-tasmota-IT.binmapfile
20200427-100700-c54dc6c-tasmota-HU.binmapfile
20200427-100636-c54dc6c-tasmota-HE.binmapfile
20200427-100611-c54dc6c-tasmota-GR.binmapfile
20200427-100547-c54dc6c-tasmota-FR.binmapfile
20200427-100523-c54dc6c-tasmota-ES.binmapfile
20200427-100458-c54dc6c-tasmota-DE.binmapfile
20200427-100434-c54dc6c-tasmota-CZ.binmapfile
20200427-100410-c54dc6c-tasmota-CN.binmapfile
20200427-100346-c54dc6c-tasmota-BR.binmapfile
20200427-100322-c54dc6c-tasmota-BG.binmapfile
20200427-100258-c54dc6c-tasmota-ir.binmapfile
20200427-100239-c54dc6c-tasmota-display.binmapfile
20200427-100219-c54dc6c-tasmota-sensors.binmapfile
20200427-100151-c54dc6c-tasmota-knx.binmapfile
20200427-100128-c54dc6c-tasmota-lite.binmapfile
20200427-100110-c54dc6c-tasmota-minimal.binmapfile
20200427-100057-c54dc6c-tasmota.binmapfile
20200427-021157-a417df1-tasmota-wifiman.binmapfile
20200427-021128-a417df1-tasmota-UK.binmapfile
20200427-021103-a417df1-tasmota-TW.binmapfile
20200427-021038-a417df1-tasmota-TR.binmapfile
20200427-021014-a417df1-tasmota-SK.binmapfile
20200427-020948-a417df1-tasmota-SE.binmapfile
20200427-020924-a417df1-tasmota-RU.binmapfile
20200427-020859-a417df1-tasmota-PT.binmapfile
20200427-020835-a417df1-tasmota-PL.binmapfile
20200427-020811-a417df1-tasmota-NL.binmapfile
20200427-020746-a417df1-tasmota-KO.binmapfile
20200427-020722-a417df1-tasmota-IT.binmapfile
20200427-020657-a417df1-tasmota-HU.binmapfile
20200427-020633-a417df1-tasmota-HE.binmapfile
20200427-020608-a417df1-tasmota-GR.binmapfile
20200427-020543-a417df1-tasmota-FR.binmapfile
20200427-020519-a417df1-tasmota-ES.binmapfile
20200427-020454-a417df1-tasmota-DE.binmapfile
20200427-020429-a417df1-tasmota-CZ.binmapfile
20200427-020405-a417df1-tasmota-CN.binmapfile
20200427-020340-a417df1-tasmota-BR.binmapfile
20200427-020316-a417df1-tasmota-BG.binmapfile
20200427-020252-a417df1-tasmota-ir.binmapfile
20200427-020233-a417df1-tasmota-display.binmapfile
20200427-020212-a417df1-tasmota-sensors.binmapfile
20200427-020144-a417df1-tasmota-knx.binmapfile
20200427-020121-a417df1-tasmota-lite.binmapfile
20200427-020103-a417df1-tasmota-minimal.binmapfile
20200427-020049-a417df1-tasmota.binmapfile
20200426-181127-c9149b5-tasmota-wifiman.binmapfile
20200426-181104-c9149b5-tasmota-UK.binmapfile
20200426-181036-c9149b5-tasmota-TW.binmapfile
20200426-181011-c9149b5-tasmota-TR.binmapfile
20200426-180944-c9149b5-tasmota-SK.binmapfile
20200426-180919-c9149b5-tasmota-SE.binmapfile
20200426-180855-c9149b5-tasmota-RU.binmapfile
20200426-180830-c9149b5-tasmota-PT.binmapfile
20200426-180806-c9149b5-tasmota-PL.binmapfile
20200426-180742-c9149b5-tasmota-NL.binmapfile
20200426-180718-c9149b5-tasmota-KO.binmapfile
20200426-180655-c9149b5-tasmota-IT.binmapfile
20200426-180631-c9149b5-tasmota-HU.binmapfile
20200426-180607-c9149b5-tasmota-HE.binmapfile
20200426-180543-c9149b5-tasmota-GR.binmapfile
20200426-180519-c9149b5-tasmota-FR.binmapfile
20200426-180456-c9149b5-tasmota-ES.binmapfile
20200426-180432-c9149b5-tasmota-DE.binmapfile
20200426-180408-c9149b5-tasmota-CZ.binmapfile
20200426-180344-c9149b5-tasmota-CN.binmapfile
20200426-180320-c9149b5-tasmota-BR.binmapfile
20200426-180256-c9149b5-tasmota-BG.binmapfile
20200426-180232-c9149b5-tasmota-ir.binmapfile
20200426-180214-c9149b5-tasmota-display.binmapfile
20200426-180154-c9149b5-tasmota-sensors.binmapfile
20200426-180128-c9149b5-tasmota-knx.binmapfile
20200426-180104-c9149b5-tasmota-lite.binmapfile
20200426-180047-c9149b5-tasmota-minimal.binmapfile
20200426-180034-c9149b5-tasmota.binmapfile
20200426-131131-f09d0a5-tasmota-wifiman.binmapfile
20200426-131107-f09d0a5-tasmota-UK.binmapfile
20200426-131043-f09d0a5-tasmota-TW.binmapfile
20200426-131014-f09d0a5-tasmota-TR.binmapfile
20200426-130950-f09d0a5-tasmota-SK.binmapfile
20200426-130926-f09d0a5-tasmota-SE.binmapfile
20200426-130902-f09d0a5-tasmota-RU.binmapfile
20200426-130837-f09d0a5-tasmota-PT.binmapfile
20200426-130812-f09d0a5-tasmota-PL.binmapfile
20200426-130747-f09d0a5-tasmota-NL.binmapfile
20200426-130723-f09d0a5-tasmota-KO.binmapfile
20200426-130656-f09d0a5-tasmota-IT.binmapfile
20200426-130631-f09d0a5-tasmota-HU.binmapfile
20200426-130607-f09d0a5-tasmota-HE.binmapfile
20200426-130543-f09d0a5-tasmota-GR.binmapfile
20200426-130519-f09d0a5-tasmota-FR.binmapfile
20200426-130455-f09d0a5-tasmota-ES.binmapfile
20200426-130432-f09d0a5-tasmota-DE.binmapfile
20200426-130408-f09d0a5-tasmota-CZ.binmapfile
20200426-130344-f09d0a5-tasmota-CN.binmapfile
20200426-130320-f09d0a5-tasmota-BR.binmapfile
20200426-130256-f09d0a5-tasmota-BG.binmapfile
20200426-130232-f09d0a5-tasmota-ir.binmapfile
20200426-130214-f09d0a5-tasmota-display.binmapfile
20200426-130154-f09d0a5-tasmota-sensors.binmapfile
20200426-130128-f09d0a5-tasmota-knx.binmapfile
20200426-130104-f09d0a5-tasmota-lite.binmapfile
20200426-130047-f09d0a5-tasmota-minimal.binmapfile
20200426-130033-f09d0a5-tasmota.binmapfile
20200426-111629-cc19cc5-tasmota-wifiman.binmapfile
20200426-111600-cc19cc5-tasmota-UK.binmapfile
20200426-111522-cc19cc5-tasmota-TW.binmapfile
20200426-111441-cc19cc5-tasmota-TR.binmapfile
20200426-111402-cc19cc5-tasmota-SK.binmapfile
20200426-111322-cc19cc5-tasmota-SE.binmapfile
20200426-111242-cc19cc5-tasmota-RU.binmapfile
20200426-111200-cc19cc5-tasmota-PT.binmapfile
20200426-111125-cc19cc5-tasmota-PL.binmapfile
20200426-111046-cc19cc5-tasmota-NL.binmapfile
20200426-111011-cc19cc5-tasmota-KO.binmapfile
20200426-110933-cc19cc5-tasmota-IT.binmapfile
20200426-110852-cc19cc5-tasmota-HU.binmapfile
20200426-110815-cc19cc5-tasmota-HE.binmapfile
20200426-110744-cc19cc5-tasmota-GR.binmapfile
20200426-110706-cc19cc5-tasmota-FR.binmapfile
20200426-110633-cc19cc5-tasmota-ES.binmapfile
20200426-110606-cc19cc5-tasmota-DE.binmapfile
20200426-110539-cc19cc5-tasmota-CZ.binmapfile
20200426-110446-cc19cc5-tasmota-CN.binmapfile
20200426-110406-cc19cc5-tasmota-BR.binmapfile
20200426-110335-cc19cc5-tasmota-BG.binmapfile
20200426-110305-cc19cc5-tasmota-ir.binmapfile
20200426-110241-cc19cc5-tasmota-display.binmapfile
20200426-110217-cc19cc5-tasmota-sensors.binmapfile
20200426-110146-cc19cc5-tasmota-knx.binmapfile
20200426-110120-cc19cc5-tasmota-lite.binmapfile
20200426-110059-cc19cc5-tasmota-minimal.binmapfile
20200426-110038-cc19cc5-tasmota.binmapfile
20200426-101209-07c033e-tasmota-wifiman.binmapfile
20200426-101137-07c033e-tasmota-UK.binmapfile
20200426-101113-07c033e-tasmota-TW.binmapfile
20200426-101048-07c033e-tasmota-TR.binmapfile
20200426-101022-07c033e-tasmota-SK.binmapfile
20200426-100957-07c033e-tasmota-SE.binmapfile
20200426-100932-07c033e-tasmota-RU.binmapfile
20200426-100907-07c033e-tasmota-PT.binmapfile
20200426-100842-07c033e-tasmota-PL.binmapfile
20200426-100818-07c033e-tasmota-NL.binmapfile
20200426-100753-07c033e-tasmota-KO.binmapfile
20200426-100729-07c033e-tasmota-IT.binmapfile
20200426-100704-07c033e-tasmota-HU.binmapfile
20200426-100639-07c033e-tasmota-HE.binmapfile
20200426-100615-07c033e-tasmota-GR.binmapfile
20200426-100550-07c033e-tasmota-FR.binmapfile
20200426-100526-07c033e-tasmota-ES.binmapfile
20200426-100501-07c033e-tasmota-DE.binmapfile
20200426-100437-07c033e-tasmota-CZ.binmapfile
20200426-100412-07c033e-tasmota-CN.binmapfile
20200426-100348-07c033e-tasmota-BR.binmapfile
20200426-100323-07c033e-tasmota-BG.binmapfile
20200426-100259-07c033e-tasmota-ir.binmapfile
20200426-100239-07c033e-tasmota-display.binmapfile
20200426-100219-07c033e-tasmota-sensors.binmapfile
20200426-100151-07c033e-tasmota-knx.binmapfile
20200426-100127-07c033e-tasmota-lite.binmapfile
20200426-100109-07c033e-tasmota-minimal.binmapfile
20200426-100055-07c033e-tasmota.binmapfile
20200425-161130-76f9ebf-tasmota-wifiman.binmapfile
20200425-161106-76f9ebf-tasmota-UK.binmapfile
20200425-161041-76f9ebf-tasmota-TW.binmapfile
20200425-161013-76f9ebf-tasmota-TR.binmapfile
20200425-160948-76f9ebf-tasmota-SK.binmapfile
20200425-160920-76f9ebf-tasmota-SE.binmapfile
20200425-160856-76f9ebf-tasmota-RU.binmapfile
20200425-160832-76f9ebf-tasmota-PT.binmapfile
20200425-160808-76f9ebf-tasmota-PL.binmapfile
20200425-160744-76f9ebf-tasmota-NL.binmapfile
20200425-160720-76f9ebf-tasmota-KO.binmapfile
20200425-160656-76f9ebf-tasmota-IT.binmapfile
20200425-160632-76f9ebf-tasmota-HU.binmapfile
20200425-160608-76f9ebf-tasmota-HE.binmapfile
20200425-160544-76f9ebf-tasmota-GR.binmapfile
20200425-160520-76f9ebf-tasmota-FR.binmapfile
20200425-160456-76f9ebf-tasmota-ES.binmapfile
20200425-160432-76f9ebf-tasmota-DE.binmapfile
20200425-160408-76f9ebf-tasmota-CZ.binmapfile
20200425-160344-76f9ebf-tasmota-CN.binmapfile
20200425-160319-76f9ebf-tasmota-BR.binmapfile
20200425-160256-76f9ebf-tasmota-BG.binmapfile
20200425-160232-76f9ebf-tasmota-ir.binmapfile
20200425-160213-76f9ebf-tasmota-display.binmapfile
20200425-160153-76f9ebf-tasmota-sensors.binmapfile
20200425-160126-76f9ebf-tasmota-knx.binmapfile
20200425-160103-76f9ebf-tasmota-lite.binmapfile
20200425-160045-76f9ebf-tasmota-minimal.binmapfile
20200425-160032-76f9ebf-tasmota.binmapfile
20200425-141135-123b90d-tasmota-wifiman.binmapfile
20200425-141111-123b90d-tasmota-UK.binmapfile
20200425-141046-123b90d-tasmota-TW.binmapfile
20200425-141018-123b90d-tasmota-TR.binmapfile
20200425-140952-123b90d-tasmota-SK.binmapfile
20200425-140920-123b90d-tasmota-SE.binmapfile
20200425-140856-123b90d-tasmota-RU.binmapfile
20200425-140832-123b90d-tasmota-PT.binmapfile
20200425-140808-123b90d-tasmota-PL.binmapfile
20200425-140744-123b90d-tasmota-NL.binmapfile
20200425-140720-123b90d-tasmota-KO.binmapfile
20200425-140656-123b90d-tasmota-IT.binmapfile
20200425-140632-123b90d-tasmota-HU.binmapfile
20200425-140608-123b90d-tasmota-HE.binmapfile
20200425-140544-123b90d-tasmota-GR.binmapfile
20200425-140520-123b90d-tasmota-FR.binmapfile
20200425-140456-123b90d-tasmota-ES.binmapfile
20200425-140432-123b90d-tasmota-DE.binmapfile
20200425-140408-123b90d-tasmota-CZ.binmapfile
20200425-140344-123b90d-tasmota-CN.binmapfile
20200425-140320-123b90d-tasmota-BR.binmapfile
20200425-140256-123b90d-tasmota-BG.binmapfile
20200425-140232-123b90d-tasmota-ir.binmapfile
20200425-140214-123b90d-tasmota-display.binmapfile
20200425-140154-123b90d-tasmota-sensors.binmapfile
20200425-140127-123b90d-tasmota-knx.binmapfile
20200425-140103-123b90d-tasmota-lite.binmapfile
20200425-140046-123b90d-tasmota-minimal.binmapfile
20200425-140032-123b90d-tasmota.binmapfile
20200425-121133-7372f63-tasmota-wifiman.binmapfile
20200425-121105-7372f63-tasmota-UK.binmapfile
20200425-121040-7372f63-tasmota-TW.binmapfile
20200425-121015-7372f63-tasmota-TR.binmapfile
20200425-120951-7372f63-tasmota-SK.binmapfile
20200425-120921-7372f63-tasmota-SE.binmapfile
20200425-120857-7372f63-tasmota-RU.binmapfile
20200425-120833-7372f63-tasmota-PT.binmapfile
20200425-120809-7372f63-tasmota-PL.binmapfile
20200425-120746-7372f63-tasmota-NL.binmapfile
20200425-120722-7372f63-tasmota-KO.binmapfile
20200425-120658-7372f63-tasmota-IT.binmapfile
20200425-120634-7372f63-tasmota-HU.binmapfile
20200425-120610-7372f63-tasmota-HE.binmapfile
20200425-120546-7372f63-tasmota-GR.binmapfile
20200425-120523-7372f63-tasmota-FR.binmapfile
20200425-120458-7372f63-tasmota-ES.binmapfile
20200425-120434-7372f63-tasmota-DE.binmapfile
20200425-120411-7372f63-tasmota-CZ.binmapfile
20200425-120347-7372f63-tasmota-CN.binmapfile
20200425-120323-7372f63-tasmota-BR.binmapfile
20200425-120259-7372f63-tasmota-BG.binmapfile
20200425-120235-7372f63-tasmota-ir.binmapfile
20200425-120216-7372f63-tasmota-display.binmapfile
20200425-120157-7372f63-tasmota-sensors.binmapfile
20200425-120130-7372f63-tasmota-knx.binmapfile
20200425-120107-7372f63-tasmota-lite.binmapfile
20200425-120049-7372f63-tasmota-minimal.binmapfile
20200425-120036-7372f63-tasmota.binmapfile
20200425-101211-c0bc7ab-tasmota-wifiman.binmapfile
20200425-101133-c0bc7ab-tasmota-UK.binmapfile
20200425-101108-c0bc7ab-tasmota-TW.binmapfile
20200425-101043-c0bc7ab-tasmota-TR.binmapfile
20200425-101019-c0bc7ab-tasmota-SK.binmapfile
20200425-100954-c0bc7ab-tasmota-SE.binmapfile
20200425-100930-c0bc7ab-tasmota-RU.binmapfile
20200425-100906-c0bc7ab-tasmota-PT.binmapfile
20200425-100842-c0bc7ab-tasmota-PL.binmapfile
20200425-100817-c0bc7ab-tasmota-NL.binmapfile
20200425-100753-c0bc7ab-tasmota-KO.binmapfile
20200425-100729-c0bc7ab-tasmota-IT.binmapfile
20200425-100704-c0bc7ab-tasmota-HU.binmapfile
20200425-100640-c0bc7ab-tasmota-HE.binmapfile
20200425-100616-c0bc7ab-tasmota-GR.binmapfile
20200425-100551-c0bc7ab-tasmota-FR.binmapfile
20200425-100527-c0bc7ab-tasmota-ES.binmapfile
20200425-100503-c0bc7ab-tasmota-DE.binmapfile
20200425-100439-c0bc7ab-tasmota-CZ.binmapfile
20200425-100414-c0bc7ab-tasmota-CN.binmapfile
20200425-100350-c0bc7ab-tasmota-BR.binmapfile
20200425-100325-c0bc7ab-tasmota-BG.binmapfile
20200425-100300-c0bc7ab-tasmota-ir.binmapfile
20200425-100241-c0bc7ab-tasmota-display.binmapfile
20200425-100221-c0bc7ab-tasmota-sensors.binmapfile
20200425-100154-c0bc7ab-tasmota-knx.binmapfile
20200425-100130-c0bc7ab-tasmota-lite.binmapfile
20200425-100112-c0bc7ab-tasmota-minimal.binmapfile
20200425-100059-c0bc7ab-tasmota.binmapfile
20200424-181238-9ed8e7c-tasmota-wifiman.binmapfile
20200424-181208-9ed8e7c-tasmota-UK.binmapfile
20200424-181140-9ed8e7c-tasmota-TW.binmapfile
20200424-181113-9ed8e7c-tasmota-TR.binmapfile
20200424-181048-9ed8e7c-tasmota-SK.binmapfile
20200424-181014-9ed8e7c-tasmota-SE.binmapfile
20200424-180945-9ed8e7c-tasmota-RU.binmapfile
20200424-180918-9ed8e7c-tasmota-PT.binmapfile
20200424-180852-9ed8e7c-tasmota-PL.binmapfile
20200424-180827-9ed8e7c-tasmota-NL.binmapfile
20200424-180801-9ed8e7c-tasmota-KO.binmapfile
20200424-180736-9ed8e7c-tasmota-IT.binmapfile
20200424-180710-9ed8e7c-tasmota-HU.binmapfile
20200424-180645-9ed8e7c-tasmota-HE.binmapfile
20200424-180620-9ed8e7c-tasmota-GR.binmapfile
20200424-180554-9ed8e7c-tasmota-FR.binmapfile
20200424-180529-9ed8e7c-tasmota-ES.binmapfile
20200424-180504-9ed8e7c-tasmota-DE.binmapfile
20200424-180438-9ed8e7c-tasmota-CZ.binmapfile
20200424-180413-9ed8e7c-tasmota-CN.binmapfile
20200424-180347-9ed8e7c-tasmota-BR.binmapfile
20200424-180322-9ed8e7c-tasmota-BG.binmapfile
20200424-180256-9ed8e7c-tasmota-ir.binmapfile
20200424-180237-9ed8e7c-tasmota-display.binmapfile
20200424-180215-9ed8e7c-tasmota-sensors.binmapfile
20200424-180147-9ed8e7c-tasmota-knx.binmapfile
20200424-180122-9ed8e7c-tasmota-lite.binmapfile
20200424-180103-9ed8e7c-tasmota-minimal.binmapfile
20200424-180049-9ed8e7c-tasmota.binmapfile
20200424-161312-5f75a4c-tasmota-wifiman.binmapfile
20200424-161238-5f75a4c-tasmota-UK.binmapfile
20200424-161210-5f75a4c-tasmota-TW.binmapfile
20200424-161135-5f75a4c-tasmota-TR.binmapfile
20200424-161109-5f75a4c-tasmota-SK.binmapfile
20200424-161043-5f75a4c-tasmota-SE.binmapfile
20200424-161017-5f75a4c-tasmota-RU.binmapfile
20200424-160947-5f75a4c-tasmota-PT.binmapfile
20200424-160919-5f75a4c-tasmota-PL.binmapfile
20200424-160853-5f75a4c-tasmota-NL.binmapfile
20200424-160826-5f75a4c-tasmota-KO.binmapfile
20200424-160757-5f75a4c-tasmota-IT.binmapfile
20200424-160732-5f75a4c-tasmota-HU.binmapfile
20200424-160704-5f75a4c-tasmota-HE.binmapfile
20200424-160637-5f75a4c-tasmota-GR.binmapfile
20200424-160612-5f75a4c-tasmota-FR.binmapfile
20200424-160546-5f75a4c-tasmota-ES.binmapfile
20200424-160520-5f75a4c-tasmota-DE.binmapfile
20200424-160454-5f75a4c-tasmota-CZ.binmapfile
20200424-160429-5f75a4c-tasmota-CN.binmapfile
20200424-160403-5f75a4c-tasmota-BR.binmapfile
20200424-160336-5f75a4c-tasmota-BG.binmapfile
20200424-160311-5f75a4c-tasmota-ir.binmapfile
20200424-160250-5f75a4c-tasmota-display.binmapfile
20200424-160229-5f75a4c-tasmota-sensors.binmapfile
20200424-160201-5f75a4c-tasmota-knx.binmapfile
20200424-160136-5f75a4c-tasmota-lite.binmapfile
20200424-160117-5f75a4c-tasmota-minimal.binmapfile
20200424-160103-5f75a4c-tasmota.binmapfile
20200424-123924-56e7566-tasmota-wifiman.binmapfile
20200424-123800-56e7566-tasmota-UK.binmapfile
20200424-123640-56e7566-tasmota-TW.binmapfile
20200424-123529-56e7566-tasmota-TR.binmapfile
20200424-123417-56e7566-tasmota-SK.binmapfile
20200424-123257-56e7566-tasmota-SE.binmapfile
20200424-123148-56e7566-tasmota-RU.binmapfile
20200424-123023-56e7566-tasmota-PT.binmapfile
20200424-122906-56e7566-tasmota-PL.binmapfile
20200424-122757-56e7566-tasmota-NL.binmapfile
20200424-122635-56e7566-tasmota-KO.binmapfile
20200424-122515-56e7566-tasmota-IT.binmapfile
20200424-122400-56e7566-tasmota-HU.binmapfile
20200424-122238-56e7566-tasmota-HE.binmapfile
20200424-122122-56e7566-tasmota-GR.binmapfile
20200424-121954-56e7566-tasmota-FR.binmapfile
20200424-121830-56e7566-tasmota-ES.binmapfile
20200424-121659-56e7566-tasmota-DE.binmapfile
20200424-121534-56e7566-tasmota-CZ.binmapfile
20200424-121412-56e7566-tasmota-CN.binmapfile
20200424-121300-56e7566-tasmota-BR.binmapfile
20200424-121131-56e7566-tasmota-BG.binmapfile
20200424-121020-56e7566-tasmota-ir.binmapfile
20200424-120910-56e7566-tasmota-display.binmapfile
20200424-120801-56e7566-tasmota-sensors.binmapfile
20200424-120658-56e7566-tasmota-knx.binmapfile
20200424-120600-56e7566-tasmota-lite.binmapfile
20200424-120502-56e7566-tasmota-minimal.binmapfile
20200424-120427-56e7566-tasmota.binmapfile
20200424-111239-3dafeae-tasmota-wifiman.binmapfile
20200424-111206-3dafeae-tasmota-UK.binmapfile
20200424-111137-3dafeae-tasmota-TW.binmapfile
20200424-111107-3dafeae-tasmota-TR.binmapfile
20200424-111042-3dafeae-tasmota-SK.binmapfile
20200424-111016-3dafeae-tasmota-SE.binmapfile
20200424-110950-3dafeae-tasmota-RU.binmapfile
20200424-110924-3dafeae-tasmota-PT.binmapfile
20200424-110859-3dafeae-tasmota-PL.binmapfile
20200424-110834-3dafeae-tasmota-NL.binmapfile
20200424-110809-3dafeae-tasmota-KO.binmapfile
20200424-110745-3dafeae-tasmota-IT.binmapfile
20200424-110721-3dafeae-tasmota-HU.binmapfile
20200424-110656-3dafeae-tasmota-HE.binmapfile
20200424-110632-3dafeae-tasmota-GR.binmapfile
20200424-110607-3dafeae-tasmota-FR.binmapfile
20200424-110542-3dafeae-tasmota-ES.binmapfile
20200424-110517-3dafeae-tasmota-DE.binmapfile
20200424-110452-3dafeae-tasmota-CZ.binmapfile
20200424-110427-3dafeae-tasmota-CN.binmapfile
20200424-110402-3dafeae-tasmota-BR.binmapfile
20200424-110337-3dafeae-tasmota-BG.binmapfile
20200424-110311-3dafeae-tasmota-ir.binmapfile
20200424-110251-3dafeae-tasmota-display.binmapfile
20200424-110230-3dafeae-tasmota-sensors.binmapfile
20200424-110202-3dafeae-tasmota-knx.binmapfile
20200424-110137-3dafeae-tasmota-lite.binmapfile
20200424-110118-3dafeae-tasmota-minimal.binmapfile
20200424-110104-3dafeae-tasmota.binmapfile
20200423-171129-567770e-tasmota-wifiman.binmapfile
20200423-171106-567770e-tasmota-UK.binmapfile
20200423-171038-567770e-tasmota-TW.binmapfile
20200423-171011-567770e-tasmota-TR.binmapfile
20200423-170946-567770e-tasmota-SK.binmapfile
20200423-170922-567770e-tasmota-SE.binmapfile
20200423-170858-567770e-tasmota-RU.binmapfile
20200423-170834-567770e-tasmota-PT.binmapfile
20200423-170806-567770e-tasmota-PL.binmapfile
20200423-170741-567770e-tasmota-NL.binmapfile
20200423-170717-567770e-tasmota-KO.binmapfile
20200423-170654-567770e-tasmota-IT.binmapfile
20200423-170630-567770e-tasmota-HU.binmapfile
20200423-170606-567770e-tasmota-HE.binmapfile
20200423-170542-567770e-tasmota-GR.binmapfile
20200423-170518-567770e-tasmota-FR.binmapfile
20200423-170454-567770e-tasmota-ES.binmapfile
20200423-170431-567770e-tasmota-DE.binmapfile
20200423-170407-567770e-tasmota-CZ.binmapfile
20200423-170343-567770e-tasmota-CN.binmapfile
20200423-170319-567770e-tasmota-BR.binmapfile
20200423-170255-567770e-tasmota-BG.binmapfile
20200423-170232-567770e-tasmota-ir.binmapfile
20200423-170213-567770e-tasmota-display.binmapfile
20200423-170153-567770e-tasmota-sensors.binmapfile
20200423-170127-567770e-tasmota-knx.binmapfile
20200423-170104-567770e-tasmota-lite.binmapfile
20200423-170046-567770e-tasmota-minimal.binmapfile
20200423-170033-567770e-tasmota.binmapfile
20200423-101159-009c552-tasmota-wifiman.binmapfile
20200423-101127-009c552-tasmota-UK.binmapfile
20200423-101103-009c552-tasmota-TW.binmapfile
20200423-101038-009c552-tasmota-TR.binmapfile
20200423-101013-009c552-tasmota-SK.binmapfile
20200423-100949-009c552-tasmota-SE.binmapfile
20200423-100924-009c552-tasmota-RU.binmapfile
20200423-100900-009c552-tasmota-PT.binmapfile
20200423-100836-009c552-tasmota-PL.binmapfile
20200423-100812-009c552-tasmota-NL.binmapfile
20200423-100748-009c552-tasmota-KO.binmapfile
20200423-100724-009c552-tasmota-IT.binmapfile
20200423-100659-009c552-tasmota-HU.binmapfile
20200423-100635-009c552-tasmota-HE.binmapfile
20200423-100611-009c552-tasmota-GR.binmapfile
20200423-100546-009c552-tasmota-FR.binmapfile
20200423-100523-009c552-tasmota-ES.binmapfile
20200423-100458-009c552-tasmota-DE.binmapfile
20200423-100434-009c552-tasmota-CZ.binmapfile
20200423-100410-009c552-tasmota-CN.binmapfile
20200423-100346-009c552-tasmota-BR.binmapfile
20200423-100322-009c552-tasmota-BG.binmapfile
20200423-100258-009c552-tasmota-ir.binmapfile
20200423-100239-009c552-tasmota-display.binmapfile
20200423-100219-009c552-tasmota-sensors.binmapfile
20200423-100152-009c552-tasmota-knx.binmapfile
20200423-100128-009c552-tasmota-lite.binmapfile
20200423-100110-009c552-tasmota-minimal.binmapfile
20200423-100057-009c552-tasmota.binmapfile
20200422-181320-717f3b9-tasmota-UK.binmapfile
20200422-181255-717f3b9-tasmota-TW.binmapfile
20200422-181229-717f3b9-tasmota-TR.binmapfile
20200422-181204-717f3b9-tasmota-SK.binmapfile
20200422-181139-717f3b9-tasmota-SE.binmapfile
20200422-181111-717f3b9-tasmota-RU.binmapfile
20200422-181045-717f3b9-tasmota-PT.binmapfile
20200422-181020-717f3b9-tasmota-PL.binmapfile
20200422-180955-717f3b9-tasmota-NL.binmapfile
20200422-180930-717f3b9-tasmota-KO.binmapfile
20200422-180906-717f3b9-tasmota-IT.binmapfile
20200422-180841-717f3b9-tasmota-HU.binmapfile
20200422-180817-717f3b9-tasmota-HE.binmapfile
20200422-180752-717f3b9-tasmota-GR.binmapfile
20200422-180727-717f3b9-tasmota-FR.binmapfile
20200422-180703-717f3b9-tasmota-ES.binmapfile
20200422-180639-717f3b9-tasmota-DE.binmapfile
20200422-180614-717f3b9-tasmota-CZ.binmapfile
20200422-180550-717f3b9-tasmota-CN.binmapfile
20200422-180525-717f3b9-tasmota-BR.binmapfile
20200422-180501-717f3b9-tasmota-BG.binmapfile
20200422-180436-717f3b9-tasmota-ir.binmapfile
20200422-180416-717f3b9-tasmota-display.binmapfile
20200422-180356-717f3b9-tasmota-sensors.binmapfile
20200422-180328-717f3b9-tasmota-knx.binmapfile
20200422-180303-717f3b9-tasmota-lite.binmapfile
20200422-180245-717f3b9-tasmota-minimal.binmapfile
20200422-180229-717f3b9-tasmota.binmapfile
20200422-170213-1af24dd-tasmota-display.binmapfile
20200422-170153-1af24dd-tasmota-sensors.binmapfile
20200422-170126-1af24dd-tasmota-knx.binmapfile
20200422-170046-1af24dd-tasmota-minimal.binmapfile
20200422-170032-1af24dd-tasmota.binmapfile
20200422-161312-f72be91-tasmota-wifiman.binmapfile
20200422-161243-f72be91-tasmota-UK.binmapfile
20200422-161214-f72be91-tasmota-TW.binmapfile
20200422-161146-f72be91-tasmota-TR.binmapfile
20200422-161112-f72be91-tasmota-SK.binmapfile
20200422-161046-f72be91-tasmota-SE.binmapfile
20200422-161018-f72be91-tasmota-RU.binmapfile
20200422-160950-f72be91-tasmota-PT.binmapfile
20200422-160919-f72be91-tasmota-PL.binmapfile
20200422-160845-f72be91-tasmota-NL.binmapfile
20200422-160817-f72be91-tasmota-KO.binmapfile
20200422-160753-f72be91-tasmota-IT.binmapfile
20200422-160729-f72be91-tasmota-HU.binmapfile
20200422-160704-f72be91-tasmota-HE.binmapfile
20200422-160618-f72be91-tasmota-GR.binmapfile
20200422-160538-f72be91-tasmota-FR.binmapfile
20200422-160510-f72be91-tasmota-ES.binmapfile
20200422-160445-f72be91-tasmota-DE.binmapfile
20200422-160421-f72be91-tasmota-CZ.binmapfile
20200422-160356-f72be91-tasmota-CN.binmapfile
20200422-160332-f72be91-tasmota-BR.binmapfile
20200422-160307-f72be91-tasmota-BG.binmapfile
20200422-160243-f72be91-tasmota-ir.binmapfile
20200422-160224-f72be91-tasmota-display.binmapfile
20200422-160204-f72be91-tasmota-sensors.binmapfile
20200422-160137-f72be91-tasmota-knx.binmapfile
20200422-160112-f72be91-tasmota-lite.binmapfile
20200422-160052-f72be91-tasmota-minimal.binmapfile
20200422-160037-f72be91-tasmota.binmapfile
20200422-151133-9ae0300-tasmota-wifiman.binmapfile
20200422-151109-9ae0300-tasmota-UK.binmapfile
20200422-151041-9ae0300-tasmota-TW.binmapfile
20200422-151013-9ae0300-tasmota-TR.binmapfile
20200422-150947-9ae0300-tasmota-SK.binmapfile
20200422-150922-9ae0300-tasmota-SE.binmapfile
20200422-150857-9ae0300-tasmota-RU.binmapfile
20200422-150833-9ae0300-tasmota-PT.binmapfile
20200422-150805-9ae0300-tasmota-PL.binmapfile
20200422-150740-9ae0300-tasmota-NL.binmapfile
20200422-150716-9ae0300-tasmota-KO.binmapfile
20200422-150652-9ae0300-tasmota-IT.binmapfile
20200422-150628-9ae0300-tasmota-HU.binmapfile
20200422-150604-9ae0300-tasmota-HE.binmapfile
20200422-150541-9ae0300-tasmota-GR.binmapfile
20200422-150517-9ae0300-tasmota-FR.binmapfile
20200422-150453-9ae0300-tasmota-ES.binmapfile
20200422-150429-9ae0300-tasmota-DE.binmapfile
20200422-150406-9ae0300-tasmota-CZ.binmapfile
20200422-150342-9ae0300-tasmota-CN.binmapfile
20200422-150318-9ae0300-tasmota-BR.binmapfile
20200422-150254-9ae0300-tasmota-BG.binmapfile
20200422-150230-9ae0300-tasmota-ir.binmapfile
20200422-150211-9ae0300-tasmota-display.binmapfile
20200422-150152-9ae0300-tasmota-sensors.binmapfile
20200422-150125-9ae0300-tasmota-knx.binmapfile
20200422-150102-9ae0300-tasmota-lite.binmapfile
20200422-150044-9ae0300-tasmota-minimal.binmapfile
20200422-150031-9ae0300-tasmota.binmapfile
20200422-131139-6e8f2bb-tasmota-wifiman.binmapfile
20200422-131114-6e8f2bb-tasmota-UK.binmapfile
20200422-131046-6e8f2bb-tasmota-TW.binmapfile
20200422-131021-6e8f2bb-tasmota-TR.binmapfile
20200422-130954-6e8f2bb-tasmota-SK.binmapfile
20200422-130927-6e8f2bb-tasmota-SE.binmapfile
20200422-130902-6e8f2bb-tasmota-RU.binmapfile
20200422-130838-6e8f2bb-tasmota-PT.binmapfile
20200422-130814-6e8f2bb-tasmota-PL.binmapfile
20200422-130750-6e8f2bb-tasmota-NL.binmapfile
20200422-130726-6e8f2bb-tasmota-KO.binmapfile
20200422-130702-6e8f2bb-tasmota-IT.binmapfile
20200422-130638-6e8f2bb-tasmota-HU.binmapfile
20200422-130613-6e8f2bb-tasmota-HE.binmapfile
20200422-130549-6e8f2bb-tasmota-GR.binmapfile
20200422-130525-6e8f2bb-tasmota-FR.binmapfile
20200422-130501-6e8f2bb-tasmota-ES.binmapfile
20200422-130437-6e8f2bb-tasmota-DE.binmapfile
20200422-130412-6e8f2bb-tasmota-CZ.binmapfile
20200422-130348-6e8f2bb-tasmota-CN.binmapfile
20200422-130324-6e8f2bb-tasmota-BR.binmapfile
20200422-130300-6e8f2bb-tasmota-BG.binmapfile
20200422-130235-6e8f2bb-tasmota-ir.binmapfile
20200422-130216-6e8f2bb-tasmota-display.binmapfile
20200422-130156-6e8f2bb-tasmota-sensors.binmapfile
20200422-130129-6e8f2bb-tasmota-knx.binmapfile
20200422-130106-6e8f2bb-tasmota-lite.binmapfile
20200422-130048-6e8f2bb-tasmota-minimal.binmapfile
20200422-130035-6e8f2bb-tasmota.binmapfile
20200422-101340-14e19b7-tasmota-wifiman.binmapfile
20200422-101302-14e19b7-tasmota-UK.binmapfile
20200422-101234-14e19b7-tasmota-TW.binmapfile
20200422-101206-14e19b7-tasmota-TR.binmapfile
20200422-101139-14e19b7-tasmota-SK.binmapfile
20200422-101111-14e19b7-tasmota-SE.binmapfile
20200422-101044-14e19b7-tasmota-RU.binmapfile
20200422-101016-14e19b7-tasmota-PT.binmapfile
20200422-100949-14e19b7-tasmota-PL.binmapfile
20200422-100921-14e19b7-tasmota-NL.binmapfile
20200422-100853-14e19b7-tasmota-KO.binmapfile
20200422-100826-14e19b7-tasmota-IT.binmapfile
20200422-100758-14e19b7-tasmota-HU.binmapfile
20200422-100731-14e19b7-tasmota-HE.binmapfile
20200422-100703-14e19b7-tasmota-GR.binmapfile
20200422-100636-14e19b7-tasmota-FR.binmapfile
20200422-100608-14e19b7-tasmota-ES.binmapfile
20200422-100540-14e19b7-tasmota-DE.binmapfile
20200422-100512-14e19b7-tasmota-CZ.binmapfile
20200422-100445-14e19b7-tasmota-CN.binmapfile
20200422-100417-14e19b7-tasmota-BR.binmapfile
20200422-100351-14e19b7-tasmota-BG.binmapfile
20200422-100323-14e19b7-tasmota-ir.binmapfile
20200422-100300-14e19b7-tasmota-display.binmapfile
20200422-100236-14e19b7-tasmota-sensors.binmapfile
20200422-100206-14e19b7-tasmota-knx.binmapfile
20200422-100139-14e19b7-tasmota-lite.binmapfile
20200422-100118-14e19b7-tasmota-minimal.binmapfile
20200422-100101-14e19b7-tasmota.binmapfile
20200421-161127-0196c70-tasmota-wifiman.binmapfile
20200421-161102-0196c70-tasmota-UK.binmapfile
20200421-161034-0196c70-tasmota-TW.binmapfile
20200421-161010-0196c70-tasmota-TR.binmapfile
20200421-160944-0196c70-tasmota-SK.binmapfile
20200421-160917-0196c70-tasmota-SE.binmapfile
20200421-160852-0196c70-tasmota-RU.binmapfile
20200421-160828-0196c70-tasmota-PT.binmapfile
20200421-160803-0196c70-tasmota-PL.binmapfile
20200421-160740-0196c70-tasmota-NL.binmapfile
20200421-160716-0196c70-tasmota-KO.binmapfile
20200421-160652-0196c70-tasmota-IT.binmapfile
20200421-160628-0196c70-tasmota-HU.binmapfile
20200421-160605-0196c70-tasmota-HE.binmapfile
20200421-160541-0196c70-tasmota-GR.binmapfile
20200421-160517-0196c70-tasmota-FR.binmapfile
20200421-160453-0196c70-tasmota-ES.binmapfile
20200421-160430-0196c70-tasmota-DE.binmapfile
20200421-160406-0196c70-tasmota-CZ.binmapfile
20200421-160342-0196c70-tasmota-CN.binmapfile
20200421-160319-0196c70-tasmota-BR.binmapfile
20200421-160254-0196c70-tasmota-BG.binmapfile
20200421-160231-0196c70-tasmota-ir.binmapfile
20200421-160212-0196c70-tasmota-display.binmapfile
20200421-160153-0196c70-tasmota-sensors.binmapfile
20200421-160126-0196c70-tasmota-knx.binmapfile
20200421-160103-0196c70-tasmota-lite.binmapfile
20200421-160045-0196c70-tasmota-minimal.binmapfile
20200421-160031-0196c70-tasmota.binmapfile
20200421-121121-1065381-tasmota-wifiman.binmapfile
20200421-121058-1065381-tasmota-UK.binmapfile
20200421-121034-1065381-tasmota-TW.binmapfile
20200421-121007-1065381-tasmota-TR.binmapfile
20200421-120942-1065381-tasmota-SK.binmapfile
20200421-120918-1065381-tasmota-SE.binmapfile
20200421-120850-1065381-tasmota-RU.binmapfile
20200421-120826-1065381-tasmota-PT.binmapfile
20200421-120802-1065381-tasmota-PL.binmapfile
20200421-120739-1065381-tasmota-NL.binmapfile
20200421-120715-1065381-tasmota-KO.binmapfile
20200421-120651-1065381-tasmota-IT.binmapfile
20200421-120627-1065381-tasmota-HU.binmapfile
20200421-120604-1065381-tasmota-HE.binmapfile
20200421-120540-1065381-tasmota-GR.binmapfile
20200421-120516-1065381-tasmota-FR.binmapfile
20200421-120452-1065381-tasmota-ES.binmapfile
20200421-120428-1065381-tasmota-DE.binmapfile
20200421-120405-1065381-tasmota-CZ.binmapfile
20200421-120341-1065381-tasmota-CN.binmapfile
20200421-120317-1065381-tasmota-BR.binmapfile
20200421-120254-1065381-tasmota-BG.binmapfile
20200421-120230-1065381-tasmota-ir.binmapfile
20200421-120211-1065381-tasmota-display.binmapfile
20200421-120152-1065381-tasmota-sensors.binmapfile
20200421-120125-1065381-tasmota-knx.binmapfile
20200421-120102-1065381-tasmota-lite.binmapfile
20200421-120045-1065381-tasmota-minimal.binmapfile
20200421-120032-1065381-tasmota.binmapfile
20200421-111123-47ad6db-tasmota-wifiman.binmapfile
20200421-111100-47ad6db-tasmota-UK.binmapfile
20200421-111036-47ad6db-tasmota-TW.binmapfile
20200421-111007-47ad6db-tasmota-TR.binmapfile
20200421-110943-47ad6db-tasmota-SK.binmapfile
20200421-110919-47ad6db-tasmota-SE.binmapfile
20200421-110855-47ad6db-tasmota-RU.binmapfile
20200421-110832-47ad6db-tasmota-PT.binmapfile
20200421-110808-47ad6db-tasmota-PL.binmapfile
20200421-110744-47ad6db-tasmota-NL.binmapfile
20200421-110720-47ad6db-tasmota-KO.binmapfile
20200421-110656-47ad6db-tasmota-IT.binmapfile
20200421-110632-47ad6db-tasmota-HU.binmapfile
20200421-110608-47ad6db-tasmota-HE.binmapfile
20200421-110545-47ad6db-tasmota-GR.binmapfile
20200421-110521-47ad6db-tasmota-FR.binmapfile
20200421-110457-47ad6db-tasmota-ES.binmapfile
20200421-110433-47ad6db-tasmota-DE.binmapfile
20200421-110409-47ad6db-tasmota-CZ.binmapfile
20200421-110346-47ad6db-tasmota-CN.binmapfile
20200421-110322-47ad6db-tasmota-BR.binmapfile
20200421-110258-47ad6db-tasmota-BG.binmapfile
20200421-110234-47ad6db-tasmota-ir.binmapfile
20200421-110216-47ad6db-tasmota-display.binmapfile
20200421-110156-47ad6db-tasmota-sensors.binmapfile
20200421-110129-47ad6db-tasmota-knx.binmapfile
20200421-110106-47ad6db-tasmota-lite.binmapfile
20200421-110048-47ad6db-tasmota-minimal.binmapfile
20200421-110035-47ad6db-tasmota.binmapfile
20200421-101156-6c5e9a8-tasmota-wifiman.binmapfile
20200421-101125-6c5e9a8-tasmota-UK.binmapfile
20200421-101101-6c5e9a8-tasmota-TW.binmapfile
20200421-101036-6c5e9a8-tasmota-TR.binmapfile
20200421-101012-6c5e9a8-tasmota-SK.binmapfile
20200421-100947-6c5e9a8-tasmota-SE.binmapfile
20200421-100921-6c5e9a8-tasmota-RU.binmapfile
20200421-100857-6c5e9a8-tasmota-PT.binmapfile
20200421-100833-6c5e9a8-tasmota-PL.binmapfile
20200421-100809-6c5e9a8-tasmota-NL.binmapfile
20200421-100745-6c5e9a8-tasmota-KO.binmapfile
20200421-100720-6c5e9a8-tasmota-IT.binmapfile
20200421-100656-6c5e9a8-tasmota-HU.binmapfile
20200421-100633-6c5e9a8-tasmota-HE.binmapfile
20200421-100608-6c5e9a8-tasmota-GR.binmapfile
20200421-100544-6c5e9a8-tasmota-FR.binmapfile
20200421-100520-6c5e9a8-tasmota-ES.binmapfile
20200421-100456-6c5e9a8-tasmota-DE.binmapfile
20200421-100432-6c5e9a8-tasmota-CZ.binmapfile
20200421-100408-6c5e9a8-tasmota-CN.binmapfile
20200421-100344-6c5e9a8-tasmota-BR.binmapfile
20200421-100320-6c5e9a8-tasmota-BG.binmapfile
20200421-100256-6c5e9a8-tasmota-ir.binmapfile
20200421-100237-6c5e9a8-tasmota-display.binmapfile
20200421-100217-6c5e9a8-tasmota-sensors.binmapfile
20200421-100150-6c5e9a8-tasmota-knx.binmapfile
20200421-100126-6c5e9a8-tasmota-lite.binmapfile
20200421-100108-6c5e9a8-tasmota-minimal.binmapfile
20200421-100054-6c5e9a8-tasmota.binmapfile
20200420-211124-f594c72-tasmota-wifiman.binmapfile
20200420-211101-f594c72-tasmota-UK.binmapfile
20200420-211037-f594c72-tasmota-TW.binmapfile
20200420-211013-f594c72-tasmota-TR.binmapfile
20200420-210942-f594c72-tasmota-SK.binmapfile
20200420-210919-f594c72-tasmota-SE.binmapfile
20200420-210854-f594c72-tasmota-RU.binmapfile
20200420-210830-f594c72-tasmota-PT.binmapfile
20200420-210806-f594c72-tasmota-PL.binmapfile
20200420-210742-f594c72-tasmota-NL.binmapfile
20200420-210718-f594c72-tasmota-KO.binmapfile
20200420-210655-f594c72-tasmota-IT.binmapfile
20200420-210631-f594c72-tasmota-HU.binmapfile
20200420-210607-f594c72-tasmota-HE.binmapfile
20200420-210543-f594c72-tasmota-GR.binmapfile
20200420-210519-f594c72-tasmota-FR.binmapfile
20200420-210455-f594c72-tasmota-ES.binmapfile
20200420-210431-f594c72-tasmota-DE.binmapfile
20200420-210407-f594c72-tasmota-CZ.binmapfile
20200420-210344-f594c72-tasmota-CN.binmapfile
20200420-210320-f594c72-tasmota-BR.binmapfile
20200420-210256-f594c72-tasmota-BG.binmapfile
20200420-210233-f594c72-tasmota-ir.binmapfile
20200420-210214-f594c72-tasmota-display.binmapfile
20200420-210154-f594c72-tasmota-sensors.binmapfile
20200420-210128-f594c72-tasmota-knx.binmapfile
20200420-210105-f594c72-tasmota-lite.binmapfile
20200420-210047-f594c72-tasmota-minimal.binmapfile
20200420-210033-f594c72-tasmota.binmapfile
20200420-180446-0b08c72-tasmota-wifiman.binmapfile
20200420-180158-0b08c72-tasmota-ir.binmapfile
20200420-180139-0b08c72-tasmota-display.binmapfile
20200420-180120-0b08c72-tasmota-sensors.binmapfile
20200420-180045-0b08c72-tasmota-lite.binmapfile
20200420-180028-0b08c72-tasmota-minimal.binmapfile
20200420-171123-780b250-tasmota-wifiman.binmapfile
20200420-171059-780b250-tasmota-UK.binmapfile
20200420-171035-780b250-tasmota-TW.binmapfile
20200420-171011-780b250-tasmota-TR.binmapfile
20200420-170943-780b250-tasmota-SK.binmapfile
20200420-170919-780b250-tasmota-SE.binmapfile
20200420-170855-780b250-tasmota-RU.binmapfile
20200420-170827-780b250-tasmota-PT.binmapfile
20200420-170800-780b250-tasmota-PL.binmapfile
20200420-170736-780b250-tasmota-NL.binmapfile
20200420-170712-780b250-tasmota-KO.binmapfile
20200420-170648-780b250-tasmota-IT.binmapfile
20200420-170624-780b250-tasmota-HU.binmapfile
20200420-170601-780b250-tasmota-HE.binmapfile
20200420-170537-780b250-tasmota-GR.binmapfile
20200420-170514-780b250-tasmota-FR.binmapfile
20200420-170450-780b250-tasmota-ES.binmapfile
20200420-170426-780b250-tasmota-DE.binmapfile
20200420-170403-780b250-tasmota-CZ.binmapfile
20200420-170339-780b250-tasmota-CN.binmapfile
20200420-170316-780b250-tasmota-BR.binmapfile
20200420-170252-780b250-tasmota-BG.binmapfile
20200420-170229-780b250-tasmota-ir.binmapfile
20200420-170210-780b250-tasmota-display.binmapfile
20200420-170151-780b250-tasmota-sensors.binmapfile
20200420-170124-780b250-tasmota-knx.binmapfile
20200420-170101-780b250-tasmota-lite.binmapfile
20200420-170044-780b250-tasmota-minimal.binmapfile
20200420-170031-780b250-tasmota.binmapfile
20200420-161139-8fb436c-tasmota-wifiman.binmapfile
20200420-161116-8fb436c-tasmota-UK.binmapfile
20200420-161051-8fb436c-tasmota-TW.binmapfile
20200420-161023-8fb436c-tasmota-TR.binmapfile
20200420-160955-8fb436c-tasmota-SK.binmapfile
20200420-160930-8fb436c-tasmota-SE.binmapfile
20200420-160903-8fb436c-tasmota-RU.binmapfile
20200420-160834-8fb436c-tasmota-PT.binmapfile
20200420-160806-8fb436c-tasmota-PL.binmapfile
20200420-160738-8fb436c-tasmota-NL.binmapfile
20200420-160715-8fb436c-tasmota-KO.binmapfile
20200420-160650-8fb436c-tasmota-IT.binmapfile
20200420-160626-8fb436c-tasmota-HU.binmapfile
20200420-160602-8fb436c-tasmota-HE.binmapfile
20200420-160538-8fb436c-tasmota-GR.binmapfile
20200420-160514-8fb436c-tasmota-FR.binmapfile
20200420-160451-8fb436c-tasmota-ES.binmapfile
20200420-160427-8fb436c-tasmota-DE.binmapfile
20200420-160403-8fb436c-tasmota-CZ.binmapfile
20200420-160340-8fb436c-tasmota-CN.binmapfile
20200420-160316-8fb436c-tasmota-BR.binmapfile
20200420-160253-8fb436c-tasmota-BG.binmapfile
20200420-160229-8fb436c-tasmota-ir.binmapfile
20200420-160211-8fb436c-tasmota-display.binmapfile
20200420-160151-8fb436c-tasmota-sensors.binmapfile
20200420-160125-8fb436c-tasmota-knx.binmapfile
20200420-160102-8fb436c-tasmota-lite.binmapfile
20200420-160043-8fb436c-tasmota-minimal.binmapfile
20200420-160031-8fb436c-tasmota.binmapfile
20200420-151135-6f20740-tasmota-wifiman.binmapfile
20200420-151112-6f20740-tasmota-UK.binmapfile
20200420-151044-6f20740-tasmota-TW.binmapfile
20200420-151015-6f20740-tasmota-TR.binmapfile
20200420-150949-6f20740-tasmota-SK.binmapfile
20200420-150925-6f20740-tasmota-SE.binmapfile
20200420-150900-6f20740-tasmota-RU.binmapfile
20200420-150832-6f20740-tasmota-PT.binmapfile
20200420-150805-6f20740-tasmota-PL.binmapfile
20200420-150740-6f20740-tasmota-NL.binmapfile
20200420-150715-6f20740-tasmota-KO.binmapfile
20200420-150651-6f20740-tasmota-IT.binmapfile
20200420-150627-6f20740-tasmota-HU.binmapfile
20200420-150604-6f20740-tasmota-HE.binmapfile
20200420-150540-6f20740-tasmota-GR.binmapfile
20200420-150516-6f20740-tasmota-FR.binmapfile
20200420-150453-6f20740-tasmota-ES.binmapfile
20200420-150429-6f20740-tasmota-DE.binmapfile
20200420-150406-6f20740-tasmota-CZ.binmapfile
20200420-150342-6f20740-tasmota-CN.binmapfile
20200420-150319-6f20740-tasmota-BR.binmapfile
20200420-150255-6f20740-tasmota-BG.binmapfile
20200420-150231-6f20740-tasmota-ir.binmapfile
20200420-150213-6f20740-tasmota-display.binmapfile
20200420-150153-6f20740-tasmota-sensors.binmapfile
20200420-150126-6f20740-tasmota-knx.binmapfile
20200420-150103-6f20740-tasmota-lite.binmapfile
20200420-150045-6f20740-tasmota-minimal.binmapfile
20200420-150033-6f20740-tasmota.binmapfile
20200420-131229-18de0e2-tasmota-wifiman.binmapfile
20200420-131159-18de0e2-tasmota-UK.binmapfile
20200420-131128-18de0e2-tasmota-TW.binmapfile
20200420-131103-18de0e2-tasmota-TR.binmapfile
20200420-131038-18de0e2-tasmota-SK.binmapfile
20200420-131011-18de0e2-tasmota-SE.binmapfile
20200420-130939-18de0e2-tasmota-RU.binmapfile
20200420-130914-18de0e2-tasmota-PT.binmapfile
20200420-130841-18de0e2-tasmota-PL.binmapfile
20200420-130816-18de0e2-tasmota-NL.binmapfile
20200420-130749-18de0e2-tasmota-KO.binmapfile
20200420-130717-18de0e2-tasmota-IT.binmapfile
20200420-130647-18de0e2-tasmota-HU.binmapfile
20200420-130622-18de0e2-tasmota-HE.binmapfile
20200420-130556-18de0e2-tasmota-GR.binmapfile
20200420-130528-18de0e2-tasmota-FR.binmapfile
20200420-130504-18de0e2-tasmota-ES.binmapfile
20200420-130440-18de0e2-tasmota-DE.binmapfile
20200420-130416-18de0e2-tasmota-CZ.binmapfile
20200420-130351-18de0e2-tasmota-CN.binmapfile
20200420-130327-18de0e2-tasmota-BR.binmapfile
20200420-130303-18de0e2-tasmota-BG.binmapfile
20200420-130239-18de0e2-tasmota-ir.binmapfile
20200420-130220-18de0e2-tasmota-display.binmapfile
20200420-130200-18de0e2-tasmota-sensors.binmapfile
20200420-130132-18de0e2-tasmota-knx.binmapfile
20200420-130108-18de0e2-tasmota-lite.binmapfile
20200420-130051-18de0e2-tasmota-minimal.binmapfile
20200420-130036-18de0e2-tasmota.binmapfile
20200420-111159-7be570d-tasmota-wifiman.binmapfile
20200420-111127-7be570d-tasmota-UK.binmapfile
20200420-111103-7be570d-tasmota-TW.binmapfile
20200420-111039-7be570d-tasmota-TR.binmapfile
20200420-111015-7be570d-tasmota-SK.binmapfile
20200420-110950-7be570d-tasmota-SE.binmapfile
20200420-110925-7be570d-tasmota-RU.binmapfile
20200420-110901-7be570d-tasmota-PT.binmapfile
20200420-110837-7be570d-tasmota-PL.binmapfile
20200420-110813-7be570d-tasmota-NL.binmapfile
20200420-110749-7be570d-tasmota-KO.binmapfile
20200420-110724-7be570d-tasmota-IT.binmapfile
20200420-110700-7be570d-tasmota-HU.binmapfile
20200420-110636-7be570d-tasmota-HE.binmapfile
20200420-110612-7be570d-tasmota-GR.binmapfile
20200420-110548-7be570d-tasmota-FR.binmapfile
20200420-110524-7be570d-tasmota-ES.binmapfile
20200420-110459-7be570d-tasmota-DE.binmapfile
20200420-110434-7be570d-tasmota-CZ.binmapfile
20200420-110410-7be570d-tasmota-CN.binmapfile
20200420-110346-7be570d-tasmota-BR.binmapfile
20200420-110321-7be570d-tasmota-BG.binmapfile
20200420-110257-7be570d-tasmota-ir.binmapfile
20200420-110238-7be570d-tasmota-display.binmapfile
20200420-110217-7be570d-tasmota-sensors.binmapfile
20200420-110150-7be570d-tasmota-knx.binmapfile
20200420-110126-7be570d-tasmota-lite.binmapfile
20200420-110108-7be570d-tasmota-minimal.binmapfile
20200420-110055-7be570d-tasmota.binmapfile
20200419-231122-fc74cb2-tasmota-wifiman.binmapfile
20200419-231059-fc74cb2-tasmota-UK.binmapfile
20200419-231036-fc74cb2-tasmota-TW.binmapfile
20200419-231011-fc74cb2-tasmota-TR.binmapfile
20200419-230941-fc74cb2-tasmota-SK.binmapfile
20200419-230917-fc74cb2-tasmota-SE.binmapfile
20200419-230853-fc74cb2-tasmota-RU.binmapfile
20200419-230828-fc74cb2-tasmota-PT.binmapfile
20200419-230805-fc74cb2-tasmota-PL.binmapfile
20200419-230741-fc74cb2-tasmota-NL.binmapfile
20200419-230717-fc74cb2-tasmota-KO.binmapfile
20200419-230653-fc74cb2-tasmota-IT.binmapfile
20200419-230630-fc74cb2-tasmota-HU.binmapfile
20200419-230606-fc74cb2-tasmota-HE.binmapfile
20200419-230542-fc74cb2-tasmota-GR.binmapfile
20200419-230518-fc74cb2-tasmota-FR.binmapfile
20200419-230455-fc74cb2-tasmota-ES.binmapfile
20200419-230431-fc74cb2-tasmota-DE.binmapfile
20200419-230407-fc74cb2-tasmota-CZ.binmapfile
20200419-230343-fc74cb2-tasmota-CN.binmapfile
20200419-230319-fc74cb2-tasmota-BR.binmapfile
20200419-230256-fc74cb2-tasmota-BG.binmapfile
20200419-230232-fc74cb2-tasmota-ir.binmapfile
20200419-230214-fc74cb2-tasmota-display.binmapfile
20200419-230154-fc74cb2-tasmota-sensors.binmapfile
20200419-230127-fc74cb2-tasmota-knx.binmapfile
20200419-230104-fc74cb2-tasmota-lite.binmapfile
20200419-230046-fc74cb2-tasmota-minimal.binmapfile
20200419-230033-fc74cb2-tasmota.binmapfile
20200419-181139-1099789-tasmota-wifiman.binmapfile
20200419-181116-1099789-tasmota-UK.binmapfile
20200419-181051-1099789-tasmota-TW.binmapfile
20200419-181027-1099789-tasmota-TR.binmapfile
20200419-180958-1099789-tasmota-SK.binmapfile
20200419-180930-1099789-tasmota-SE.binmapfile
20200419-180903-1099789-tasmota-RU.binmapfile
20200419-180836-1099789-tasmota-PT.binmapfile
20200419-180808-1099789-tasmota-PL.binmapfile
20200419-180744-1099789-tasmota-NL.binmapfile
20200419-180720-1099789-tasmota-KO.binmapfile
20200419-180651-1099789-tasmota-IT.binmapfile
20200419-180628-1099789-tasmota-HU.binmapfile
20200419-180604-1099789-tasmota-HE.binmapfile
20200419-180540-1099789-tasmota-GR.binmapfile
20200419-180516-1099789-tasmota-FR.binmapfile
20200419-180452-1099789-tasmota-ES.binmapfile
20200419-180429-1099789-tasmota-DE.binmapfile
20200419-180405-1099789-tasmota-CZ.binmapfile
20200419-180341-1099789-tasmota-CN.binmapfile
20200419-180318-1099789-tasmota-BR.binmapfile
20200419-180254-1099789-tasmota-BG.binmapfile
20200419-180230-1099789-tasmota-ir.binmapfile
20200419-180212-1099789-tasmota-display.binmapfile
20200419-180152-1099789-tasmota-sensors.binmapfile
20200419-180125-1099789-tasmota-knx.binmapfile
20200419-180102-1099789-tasmota-lite.binmapfile
20200419-180044-1099789-tasmota-minimal.binmapfile
20200419-180031-1099789-tasmota.binmapfile
20200419-171143-0674bcc-tasmota-wifiman.binmapfile
20200419-171118-0674bcc-tasmota-UK.binmapfile
20200419-171051-0674bcc-tasmota-TW.binmapfile
20200419-171021-0674bcc-tasmota-TR.binmapfile
20200419-170953-0674bcc-tasmota-SK.binmapfile
20200419-170927-0674bcc-tasmota-SE.binmapfile
20200419-170859-0674bcc-tasmota-RU.binmapfile
20200419-170835-0674bcc-tasmota-PT.binmapfile
20200419-170807-0674bcc-tasmota-PL.binmapfile
20200419-170739-0674bcc-tasmota-NL.binmapfile
20200419-170715-0674bcc-tasmota-KO.binmapfile
20200419-170651-0674bcc-tasmota-IT.binmapfile
20200419-170628-0674bcc-tasmota-HU.binmapfile
20200419-170604-0674bcc-tasmota-HE.binmapfile
20200419-170541-0674bcc-tasmota-GR.binmapfile
20200419-170517-0674bcc-tasmota-FR.binmapfile
20200419-170453-0674bcc-tasmota-ES.binmapfile
20200419-170429-0674bcc-tasmota-DE.binmapfile
20200419-170405-0674bcc-tasmota-CZ.binmapfile
20200419-170341-0674bcc-tasmota-CN.binmapfile
20200419-170318-0674bcc-tasmota-BR.binmapfile
20200419-170254-0674bcc-tasmota-BG.binmapfile
20200419-170230-0674bcc-tasmota-ir.binmapfile
20200419-170212-0674bcc-tasmota-display.binmapfile
20200419-170152-0674bcc-tasmota-sensors.binmapfile
20200419-170126-0674bcc-tasmota-knx.binmapfile
20200419-170102-0674bcc-tasmota-lite.binmapfile
20200419-170045-0674bcc-tasmota-minimal.binmapfile
20200419-170032-0674bcc-tasmota.binmapfile
20200419-161140-d384367-tasmota-wifiman.binmapfile
20200419-161113-d384367-tasmota-UK.binmapfile
20200419-161048-d384367-tasmota-TW.binmapfile
20200419-161024-d384367-tasmota-TR.binmapfile
20200419-160958-d384367-tasmota-SK.binmapfile
20200419-160932-d384367-tasmota-SE.binmapfile
20200419-160905-d384367-tasmota-RU.binmapfile
20200419-160835-d384367-tasmota-PT.binmapfile
20200419-160810-d384367-tasmota-PL.binmapfile
20200419-160746-d384367-tasmota-NL.binmapfile
20200419-160719-d384367-tasmota-KO.binmapfile
20200419-160654-d384367-tasmota-IT.binmapfile
20200419-160629-d384367-tasmota-HU.binmapfile
20200419-160605-d384367-tasmota-HE.binmapfile
20200419-160542-d384367-tasmota-GR.binmapfile
20200419-160518-d384367-tasmota-FR.binmapfile
20200419-160454-d384367-tasmota-ES.binmapfile
20200419-160430-d384367-tasmota-DE.binmapfile
20200419-160406-d384367-tasmota-CZ.binmapfile
20200419-160343-d384367-tasmota-CN.binmapfile
20200419-160319-d384367-tasmota-BR.binmapfile
20200419-160255-d384367-tasmota-BG.binmapfile
20200419-160231-d384367-tasmota-ir.binmapfile
20200419-160213-d384367-tasmota-display.binmapfile
20200419-160153-d384367-tasmota-sensors.binmapfile
20200419-160126-d384367-tasmota-knx.binmapfile
20200419-160104-d384367-tasmota-lite.binmapfile
20200419-160046-d384367-tasmota-minimal.binmapfile
20200419-160032-d384367-tasmota.binmapfile
20200419-151137-eab6128-tasmota-wifiman.binmapfile
20200419-151115-eab6128-tasmota-UK.binmapfile
20200419-151046-eab6128-tasmota-TW.binmapfile
20200419-151021-eab6128-tasmota-TR.binmapfile
20200419-150956-eab6128-tasmota-SK.binmapfile
20200419-150932-eab6128-tasmota-SE.binmapfile
20200419-150902-eab6128-tasmota-RU.binmapfile
20200419-150837-eab6128-tasmota-PT.binmapfile
20200419-150807-eab6128-tasmota-PL.binmapfile
20200419-150742-eab6128-tasmota-NL.binmapfile
20200419-150718-eab6128-tasmota-KO.binmapfile
20200419-150650-eab6128-tasmota-IT.binmapfile
20200419-150626-eab6128-tasmota-HU.binmapfile
20200419-150603-eab6128-tasmota-HE.binmapfile
20200419-150539-eab6128-tasmota-GR.binmapfile
20200419-150515-eab6128-tasmota-FR.binmapfile
20200419-150451-eab6128-tasmota-ES.binmapfile
20200419-150427-eab6128-tasmota-DE.binmapfile
20200419-150404-eab6128-tasmota-CZ.binmapfile
20200419-150340-eab6128-tasmota-CN.binmapfile
20200419-150317-eab6128-tasmota-BR.binmapfile
20200419-150253-eab6128-tasmota-BG.binmapfile
20200419-150229-eab6128-tasmota-ir.binmapfile
20200419-150211-eab6128-tasmota-display.binmapfile
20200419-150151-eab6128-tasmota-sensors.binmapfile
20200419-150124-eab6128-tasmota-knx.binmapfile
20200419-150101-eab6128-tasmota-lite.binmapfile
20200419-150044-eab6128-tasmota-minimal.binmapfile
20200419-150031-eab6128-tasmota.binmapfile
20200419-141135-0f36192-tasmota-wifiman.binmapfile
20200419-141111-0f36192-tasmota-UK.binmapfile
20200419-141044-0f36192-tasmota-TW.binmapfile
20200419-141019-0f36192-tasmota-TR.binmapfile
20200419-140952-0f36192-tasmota-SK.binmapfile
20200419-140924-0f36192-tasmota-SE.binmapfile
20200419-140856-0f36192-tasmota-RU.binmapfile
20200419-140832-0f36192-tasmota-PT.binmapfile
20200419-140808-0f36192-tasmota-PL.binmapfile
20200419-140744-0f36192-tasmota-NL.binmapfile
20200419-140720-0f36192-tasmota-KO.binmapfile
20200419-140657-0f36192-tasmota-IT.binmapfile
20200419-140633-0f36192-tasmota-HU.binmapfile
20200419-140609-0f36192-tasmota-HE.binmapfile
20200419-140546-0f36192-tasmota-GR.binmapfile
20200419-140522-0f36192-tasmota-FR.binmapfile
20200419-140458-0f36192-tasmota-ES.binmapfile
20200419-140434-0f36192-tasmota-DE.binmapfile
20200419-140410-0f36192-tasmota-CZ.binmapfile
20200419-140347-0f36192-tasmota-CN.binmapfile
20200419-140323-0f36192-tasmota-BR.binmapfile
20200419-140259-0f36192-tasmota-BG.binmapfile
20200419-140236-0f36192-tasmota-ir.binmapfile
20200419-140217-0f36192-tasmota-display.binmapfile
20200419-140157-0f36192-tasmota-sensors.binmapfile
20200419-140130-0f36192-tasmota-knx.binmapfile
20200419-140108-0f36192-tasmota-lite.binmapfile
20200419-140050-0f36192-tasmota-minimal.binmapfile
20200419-140036-0f36192-tasmota.binmapfile
20200419-091156-6ec18c3-tasmota-wifiman.binmapfile
20200419-091126-6ec18c3-tasmota-UK.binmapfile
20200419-091102-6ec18c3-tasmota-TW.binmapfile
20200419-091038-6ec18c3-tasmota-TR.binmapfile
20200419-091013-6ec18c3-tasmota-SK.binmapfile
20200419-090948-6ec18c3-tasmota-SE.binmapfile
20200419-090924-6ec18c3-tasmota-RU.binmapfile
20200419-090900-6ec18c3-tasmota-PT.binmapfile
20200419-090836-6ec18c3-tasmota-PL.binmapfile
20200419-090812-6ec18c3-tasmota-NL.binmapfile
20200419-090748-6ec18c3-tasmota-KO.binmapfile
20200419-090723-6ec18c3-tasmota-IT.binmapfile
20200419-090659-6ec18c3-tasmota-HU.binmapfile
20200419-090635-6ec18c3-tasmota-HE.binmapfile
20200419-090611-6ec18c3-tasmota-GR.binmapfile
20200419-090546-6ec18c3-tasmota-FR.binmapfile
20200419-090522-6ec18c3-tasmota-ES.binmapfile
20200419-090457-6ec18c3-tasmota-DE.binmapfile
20200419-090432-6ec18c3-tasmota-CZ.binmapfile
20200419-090408-6ec18c3-tasmota-CN.binmapfile
20200419-090344-6ec18c3-tasmota-BR.binmapfile
20200419-090320-6ec18c3-tasmota-BG.binmapfile
20200419-090256-6ec18c3-tasmota-ir.binmapfile
20200419-090237-6ec18c3-tasmota-display.binmapfile
20200419-090217-6ec18c3-tasmota-sensors.binmapfile
20200419-090149-6ec18c3-tasmota-knx.binmapfile
20200419-090125-6ec18c3-tasmota-lite.binmapfile
20200419-090107-6ec18c3-tasmota-minimal.binmapfile
20200419-090054-6ec18c3-tasmota.binmapfile
20200418-191136-e1d7416-tasmota-wifiman.binmapfile
20200418-191113-e1d7416-tasmota-UK.binmapfile
20200418-191044-e1d7416-tasmota-TW.binmapfile
20200418-191020-e1d7416-tasmota-TR.binmapfile
20200418-190952-e1d7416-tasmota-SK.binmapfile
20200418-190923-e1d7416-tasmota-SE.binmapfile
20200418-190859-e1d7416-tasmota-RU.binmapfile
20200418-190835-e1d7416-tasmota-PT.binmapfile
20200418-190811-e1d7416-tasmota-PL.binmapfile
20200418-190744-e1d7416-tasmota-NL.binmapfile
20200418-190716-e1d7416-tasmota-KO.binmapfile
20200418-190651-e1d7416-tasmota-IT.binmapfile
20200418-190627-e1d7416-tasmota-HU.binmapfile
20200418-190603-e1d7416-tasmota-HE.binmapfile
20200418-190539-e1d7416-tasmota-GR.binmapfile
20200418-190515-e1d7416-tasmota-FR.binmapfile
20200418-190451-e1d7416-tasmota-ES.binmapfile
20200418-190427-e1d7416-tasmota-DE.binmapfile
20200418-190404-e1d7416-tasmota-CZ.binmapfile
20200418-190340-e1d7416-tasmota-CN.binmapfile
20200418-190316-e1d7416-tasmota-BR.binmapfile
20200418-190252-e1d7416-tasmota-BG.binmapfile
20200418-190228-e1d7416-tasmota-ir.binmapfile
20200418-190210-e1d7416-tasmota-display.binmapfile
20200418-190150-e1d7416-tasmota-sensors.binmapfile
20200418-190124-e1d7416-tasmota-knx.binmapfile
20200418-190101-e1d7416-tasmota-lite.binmapfile
20200418-190044-e1d7416-tasmota-minimal.binmapfile
20200418-190031-e1d7416-tasmota.binmapfile
20200418-181144-48dd608-tasmota-wifiman.binmapfile
20200418-181117-48dd608-tasmota-UK.binmapfile
20200418-181052-48dd608-tasmota-TW.binmapfile
20200418-181024-48dd608-tasmota-TR.binmapfile
20200418-180955-48dd608-tasmota-SK.binmapfile
20200418-180927-48dd608-tasmota-SE.binmapfile
20200418-180903-48dd608-tasmota-RU.binmapfile
20200418-180834-48dd608-tasmota-PT.binmapfile
20200418-180806-48dd608-tasmota-PL.binmapfile
20200418-180742-48dd608-tasmota-NL.binmapfile
20200418-180718-48dd608-tasmota-KO.binmapfile
20200418-180654-48dd608-tasmota-IT.binmapfile
20200418-180629-48dd608-tasmota-HU.binmapfile
20200418-180606-48dd608-tasmota-HE.binmapfile
20200418-180538-48dd608-tasmota-GR.binmapfile
20200418-180515-48dd608-tasmota-FR.binmapfile
20200418-180451-48dd608-tasmota-ES.binmapfile
20200418-180427-48dd608-tasmota-DE.binmapfile
20200418-180403-48dd608-tasmota-CZ.binmapfile
20200418-180340-48dd608-tasmota-CN.binmapfile
20200418-180316-48dd608-tasmota-BR.binmapfile
20200418-180252-48dd608-tasmota-BG.binmapfile
20200418-180229-48dd608-tasmota-ir.binmapfile
20200418-180210-48dd608-tasmota-display.binmapfile
20200418-180151-48dd608-tasmota-sensors.binmapfile
20200418-180124-48dd608-tasmota-knx.binmapfile
20200418-180102-48dd608-tasmota-lite.binmapfile
20200418-180044-48dd608-tasmota-minimal.binmapfile
20200418-180031-48dd608-tasmota.binmapfile
20200418-171144-684b7dc-tasmota-wifiman.binmapfile
20200418-171117-684b7dc-tasmota-UK.binmapfile
20200418-171052-684b7dc-tasmota-TW.binmapfile
20200418-171028-684b7dc-tasmota-TR.binmapfile
20200418-171000-684b7dc-tasmota-SK.binmapfile
20200418-170932-684b7dc-tasmota-SE.binmapfile
20200418-170909-684b7dc-tasmota-RU.binmapfile
20200418-170844-684b7dc-tasmota-PT.binmapfile
20200418-170816-684b7dc-tasmota-PL.binmapfile
20200418-170747-684b7dc-tasmota-NL.binmapfile
20200418-170723-684b7dc-tasmota-KO.binmapfile
20200418-170658-684b7dc-tasmota-IT.binmapfile
20200418-170631-684b7dc-tasmota-HU.binmapfile
20200418-170607-684b7dc-tasmota-HE.binmapfile
20200418-170543-684b7dc-tasmota-GR.binmapfile
20200418-170519-684b7dc-tasmota-FR.binmapfile
20200418-170455-684b7dc-tasmota-ES.binmapfile
20200418-170432-684b7dc-tasmota-DE.binmapfile
20200418-170408-684b7dc-tasmota-CZ.binmapfile
20200418-170344-684b7dc-tasmota-CN.binmapfile
20200418-170320-684b7dc-tasmota-BR.binmapfile
20200418-170255-684b7dc-tasmota-BG.binmapfile
20200418-170230-684b7dc-tasmota-ir.binmapfile
20200418-170211-684b7dc-tasmota-display.binmapfile
20200418-170151-684b7dc-tasmota-sensors.binmapfile
20200418-170125-684b7dc-tasmota-knx.binmapfile
20200418-170102-684b7dc-tasmota-lite.binmapfile
20200418-170044-684b7dc-tasmota-minimal.binmapfile
20200418-170031-684b7dc-tasmota.binmapfile
20200418-161150-b36ce0d-tasmota-wifiman.binmapfile
20200418-161125-b36ce0d-tasmota-UK.binmapfile
20200418-161100-b36ce0d-tasmota-TW.binmapfile
20200418-161034-b36ce0d-tasmota-TR.binmapfile
20200418-161009-b36ce0d-tasmota-SK.binmapfile
20200418-160938-b36ce0d-tasmota-SE.binmapfile
20200418-160913-b36ce0d-tasmota-RU.binmapfile
20200418-160848-b36ce0d-tasmota-PT.binmapfile
20200418-160823-b36ce0d-tasmota-PL.binmapfile
20200418-160755-b36ce0d-tasmota-NL.binmapfile
20200418-160730-b36ce0d-tasmota-KO.binmapfile
20200418-160705-b36ce0d-tasmota-IT.binmapfile
20200418-160641-b36ce0d-tasmota-HU.binmapfile
20200418-160616-b36ce0d-tasmota-HE.binmapfile
20200418-160551-b36ce0d-tasmota-GR.binmapfile
20200418-160526-b36ce0d-tasmota-FR.binmapfile
20200418-160502-b36ce0d-tasmota-ES.binmapfile
20200418-160439-b36ce0d-tasmota-DE.binmapfile
20200418-160415-b36ce0d-tasmota-CZ.binmapfile
20200418-160352-b36ce0d-tasmota-CN.binmapfile
20200418-160328-b36ce0d-tasmota-BR.binmapfile
20200418-160304-b36ce0d-tasmota-BG.binmapfile
20200418-160240-b36ce0d-tasmota-ir.binmapfile
20200418-160222-b36ce0d-tasmota-display.binmapfile
20200418-160202-b36ce0d-tasmota-sensors.binmapfile
20200418-160136-b36ce0d-tasmota-knx.binmapfile
20200418-160112-b36ce0d-tasmota-lite.binmapfile
20200418-160055-b36ce0d-tasmota-minimal.binmapfile
20200418-160042-b36ce0d-tasmota.binmapfile
20200418-111121-abdd398-tasmota-wifiman.binmapfile
20200418-111059-abdd398-tasmota-UK.binmapfile
20200418-111033-abdd398-tasmota-TW.binmapfile
20200418-111007-abdd398-tasmota-TR.binmapfile
20200418-110943-abdd398-tasmota-SK.binmapfile
20200418-110919-abdd398-tasmota-SE.binmapfile
20200418-110852-abdd398-tasmota-RU.binmapfile
20200418-110828-abdd398-tasmota-PT.binmapfile
20200418-110804-abdd398-tasmota-PL.binmapfile
20200418-110741-abdd398-tasmota-NL.binmapfile
20200418-110717-abdd398-tasmota-KO.binmapfile
20200418-110653-abdd398-tasmota-IT.binmapfile
20200418-110630-abdd398-tasmota-HU.binmapfile
20200418-110606-abdd398-tasmota-HE.binmapfile
20200418-110542-abdd398-tasmota-GR.binmapfile
20200418-110519-abdd398-tasmota-FR.binmapfile
20200418-110455-abdd398-tasmota-ES.binmapfile
20200418-110431-abdd398-tasmota-DE.binmapfile
20200418-110408-abdd398-tasmota-CZ.binmapfile
20200418-110344-abdd398-tasmota-CN.binmapfile
20200418-110320-abdd398-tasmota-BR.binmapfile
20200418-110257-abdd398-tasmota-BG.binmapfile
20200418-110233-abdd398-tasmota-ir.binmapfile
20200418-110214-abdd398-tasmota-display.binmapfile
20200418-110154-abdd398-tasmota-sensors.binmapfile
20200418-110128-abdd398-tasmota-knx.binmapfile
20200418-110105-abdd398-tasmota-lite.binmapfile
20200418-110047-abdd398-tasmota-minimal.binmapfile
20200418-110034-abdd398-tasmota.binmapfile
20200418-101210-7594108-tasmota-wifiman.binmapfile
20200418-101131-7594108-tasmota-UK.binmapfile
20200418-101107-7594108-tasmota-TW.binmapfile
20200418-101043-7594108-tasmota-TR.binmapfile
20200418-101018-7594108-tasmota-SK.binmapfile
20200418-100954-7594108-tasmota-SE.binmapfile
20200418-100929-7594108-tasmota-RU.binmapfile
20200418-100905-7594108-tasmota-PT.binmapfile
20200418-100841-7594108-tasmota-PL.binmapfile
20200418-100817-7594108-tasmota-NL.binmapfile
20200418-100753-7594108-tasmota-KO.binmapfile
20200418-100728-7594108-tasmota-IT.binmapfile
20200418-100704-7594108-tasmota-HU.binmapfile
20200418-100640-7594108-tasmota-HE.binmapfile
20200418-100615-7594108-tasmota-GR.binmapfile
20200418-100551-7594108-tasmota-FR.binmapfile
20200418-100525-7594108-tasmota-ES.binmapfile
20200418-100501-7594108-tasmota-DE.binmapfile
20200418-100437-7594108-tasmota-CZ.binmapfile
20200418-100413-7594108-tasmota-CN.binmapfile
20200418-100348-7594108-tasmota-BR.binmapfile
20200418-100323-7594108-tasmota-BG.binmapfile
20200418-100259-7594108-tasmota-ir.binmapfile
20200418-100240-7594108-tasmota-display.binmapfile
20200418-100220-7594108-tasmota-sensors.binmapfile
20200418-100153-7594108-tasmota-knx.binmapfile
20200418-100129-7594108-tasmota-lite.binmapfile
20200418-100111-7594108-tasmota-minimal.binmapfile
20200418-100057-7594108-tasmota.binmapfile
20200417-191126-b70ca01-tasmota-wifiman.binmapfile
20200417-191103-b70ca01-tasmota-UK.binmapfile
20200417-191038-b70ca01-tasmota-TW.binmapfile
20200417-191014-b70ca01-tasmota-TR.binmapfile
20200417-190946-b70ca01-tasmota-SK.binmapfile
20200417-190922-b70ca01-tasmota-SE.binmapfile
20200417-190856-b70ca01-tasmota-RU.binmapfile
20200417-190829-b70ca01-tasmota-PT.binmapfile
20200417-190804-b70ca01-tasmota-PL.binmapfile
20200417-190741-b70ca01-tasmota-NL.binmapfile
20200417-190714-b70ca01-tasmota-KO.binmapfile
20200417-190649-b70ca01-tasmota-IT.binmapfile
20200417-190625-b70ca01-tasmota-HU.binmapfile
20200417-190601-b70ca01-tasmota-HE.binmapfile
20200417-190538-b70ca01-tasmota-GR.binmapfile
20200417-190514-b70ca01-tasmota-FR.binmapfile
20200417-190450-b70ca01-tasmota-ES.binmapfile
20200417-190427-b70ca01-tasmota-DE.binmapfile
20200417-190403-b70ca01-tasmota-CZ.binmapfile
20200417-190339-b70ca01-tasmota-CN.binmapfile
20200417-190316-b70ca01-tasmota-BR.binmapfile
20200417-190252-b70ca01-tasmota-BG.binmapfile
20200417-190228-b70ca01-tasmota-ir.binmapfile
20200417-190210-b70ca01-tasmota-display.binmapfile
20200417-190151-b70ca01-tasmota-sensors.binmapfile
20200417-190124-b70ca01-tasmota-knx.binmapfile
20200417-190101-b70ca01-tasmota-lite.binmapfile
20200417-190044-b70ca01-tasmota-minimal.binmapfile
20200417-190031-b70ca01-tasmota.binmapfile
20200417-181132-c6ad8dd-tasmota-wifiman.binmapfile
20200417-181108-c6ad8dd-tasmota-UK.binmapfile
20200417-181038-c6ad8dd-tasmota-TW.binmapfile
20200417-181013-c6ad8dd-tasmota-TR.binmapfile
20200417-180947-c6ad8dd-tasmota-SK.binmapfile
20200417-180918-c6ad8dd-tasmota-SE.binmapfile
20200417-180851-c6ad8dd-tasmota-RU.binmapfile
20200417-180826-c6ad8dd-tasmota-PT.binmapfile
20200417-180801-c6ad8dd-tasmota-PL.binmapfile
20200417-180737-c6ad8dd-tasmota-NL.binmapfile
20200417-180713-c6ad8dd-tasmota-KO.binmapfile
20200417-180649-c6ad8dd-tasmota-IT.binmapfile
20200417-180625-c6ad8dd-tasmota-HU.binmapfile
20200417-180601-c6ad8dd-tasmota-HE.binmapfile
20200417-180538-c6ad8dd-tasmota-GR.binmapfile
20200417-180514-c6ad8dd-tasmota-FR.binmapfile
20200417-180450-c6ad8dd-tasmota-ES.binmapfile
20200417-180426-c6ad8dd-tasmota-DE.binmapfile
20200417-180403-c6ad8dd-tasmota-CZ.binmapfile
20200417-180339-c6ad8dd-tasmota-CN.binmapfile
20200417-180316-c6ad8dd-tasmota-BR.binmapfile
20200417-180252-c6ad8dd-tasmota-BG.binmapfile
20200417-180228-c6ad8dd-tasmota-ir.binmapfile
20200417-180210-c6ad8dd-tasmota-display.binmapfile
20200417-180150-c6ad8dd-tasmota-sensors.binmapfile
20200417-180124-c6ad8dd-tasmota-knx.binmapfile
20200417-180101-c6ad8dd-tasmota-lite.binmapfile
20200417-180044-c6ad8dd-tasmota-minimal.binmapfile
20200417-180031-c6ad8dd-tasmota.binmapfile
20200417-171125-d8a1029-tasmota-wifiman.binmapfile
20200417-171100-d8a1029-tasmota-UK.binmapfile
20200417-171035-d8a1029-tasmota-TW.binmapfile
20200417-171008-d8a1029-tasmota-TR.binmapfile
20200417-170943-d8a1029-tasmota-SK.binmapfile
20200417-170918-d8a1029-tasmota-SE.binmapfile
20200417-170854-d8a1029-tasmota-RU.binmapfile
20200417-170830-d8a1029-tasmota-PT.binmapfile
20200417-170807-d8a1029-tasmota-PL.binmapfile
20200417-170742-d8a1029-tasmota-NL.binmapfile
20200417-170715-d8a1029-tasmota-KO.binmapfile
20200417-170651-d8a1029-tasmota-IT.binmapfile
20200417-170627-d8a1029-tasmota-HU.binmapfile
20200417-170603-d8a1029-tasmota-HE.binmapfile
20200417-170539-d8a1029-tasmota-GR.binmapfile
20200417-170516-d8a1029-tasmota-FR.binmapfile
20200417-170452-d8a1029-tasmota-ES.binmapfile
20200417-170428-d8a1029-tasmota-DE.binmapfile
20200417-170405-d8a1029-tasmota-CZ.binmapfile
20200417-170341-d8a1029-tasmota-CN.binmapfile
20200417-170318-d8a1029-tasmota-BR.binmapfile
20200417-170254-d8a1029-tasmota-BG.binmapfile
20200417-170230-d8a1029-tasmota-ir.binmapfile
20200417-170212-d8a1029-tasmota-display.binmapfile
20200417-170152-d8a1029-tasmota-sensors.binmapfile
20200417-170126-d8a1029-tasmota-knx.binmapfile
20200417-170103-d8a1029-tasmota-lite.binmapfile
20200417-170046-d8a1029-tasmota-minimal.binmapfile
20200417-170033-d8a1029-tasmota.binmapfile
20200417-151142-39440e5-tasmota-wifiman.binmapfile
20200417-151117-39440e5-tasmota-UK.binmapfile
20200417-151053-39440e5-tasmota-TW.binmapfile
20200417-151024-39440e5-tasmota-TR.binmapfile
20200417-150951-39440e5-tasmota-SK.binmapfile
20200417-150924-39440e5-tasmota-SE.binmapfile
20200417-150900-39440e5-tasmota-RU.binmapfile
20200417-150832-39440e5-tasmota-PT.binmapfile
20200417-150806-39440e5-tasmota-PL.binmapfile
20200417-150740-39440e5-tasmota-NL.binmapfile
20200417-150715-39440e5-tasmota-KO.binmapfile
20200417-150651-39440e5-tasmota-IT.binmapfile
20200417-150627-39440e5-tasmota-HU.binmapfile
20200417-150603-39440e5-tasmota-HE.binmapfile
20200417-150540-39440e5-tasmota-GR.binmapfile
20200417-150516-39440e5-tasmota-FR.binmapfile
20200417-150452-39440e5-tasmota-ES.binmapfile
20200417-150428-39440e5-tasmota-DE.binmapfile
20200417-150404-39440e5-tasmota-CZ.binmapfile
20200417-150341-39440e5-tasmota-CN.binmapfile
20200417-150317-39440e5-tasmota-BR.binmapfile
20200417-150253-39440e5-tasmota-BG.binmapfile
20200417-150230-39440e5-tasmota-ir.binmapfile
20200417-150211-39440e5-tasmota-display.binmapfile
20200417-150152-39440e5-tasmota-sensors.binmapfile
20200417-150125-39440e5-tasmota-knx.binmapfile
20200417-150102-39440e5-tasmota-lite.binmapfile
20200417-150045-39440e5-tasmota-minimal.binmapfile
20200417-150032-39440e5-tasmota.binmapfile
20200417-131142-e5a78de-tasmota-wifiman.binmapfile
20200417-131119-e5a78de-tasmota-UK.binmapfile
20200417-131050-e5a78de-tasmota-TW.binmapfile
20200417-131021-e5a78de-tasmota-TR.binmapfile
20200417-130956-e5a78de-tasmota-SK.binmapfile
20200417-130928-e5a78de-tasmota-SE.binmapfile
20200417-130901-e5a78de-tasmota-RU.binmapfile
20200417-130837-e5a78de-tasmota-PT.binmapfile
20200417-130813-e5a78de-tasmota-PL.binmapfile
20200417-130749-e5a78de-tasmota-NL.binmapfile
20200417-130722-e5a78de-tasmota-KO.binmapfile
20200417-130654-e5a78de-tasmota-IT.binmapfile
20200417-130629-e5a78de-tasmota-HU.binmapfile
20200417-130603-e5a78de-tasmota-HE.binmapfile
20200417-130539-e5a78de-tasmota-GR.binmapfile
20200417-130515-e5a78de-tasmota-FR.binmapfile
20200417-130451-e5a78de-tasmota-ES.binmapfile
20200417-130427-e5a78de-tasmota-DE.binmapfile
20200417-130404-e5a78de-tasmota-CZ.binmapfile
20200417-130340-e5a78de-tasmota-CN.binmapfile
20200417-130316-e5a78de-tasmota-BR.binmapfile
20200417-130252-e5a78de-tasmota-BG.binmapfile
20200417-130228-e5a78de-tasmota-ir.binmapfile
20200417-130210-e5a78de-tasmota-display.binmapfile
20200417-130151-e5a78de-tasmota-sensors.binmapfile
20200417-130124-e5a78de-tasmota-knx.binmapfile
20200417-130101-e5a78de-tasmota-lite.binmapfile
20200417-130044-e5a78de-tasmota-minimal.binmapfile
20200417-130031-e5a78de-tasmota.binmapfile
20200417-121141-d3b2f8c-tasmota-wifiman.binmapfile
20200417-121114-d3b2f8c-tasmota-UK.binmapfile
20200417-121047-d3b2f8c-tasmota-TW.binmapfile
20200417-121022-d3b2f8c-tasmota-TR.binmapfile
20200417-120954-d3b2f8c-tasmota-SK.binmapfile
20200417-120926-d3b2f8c-tasmota-SE.binmapfile
20200417-120857-d3b2f8c-tasmota-RU.binmapfile
20200417-120833-d3b2f8c-tasmota-PT.binmapfile
20200417-120809-d3b2f8c-tasmota-PL.binmapfile
20200417-120746-d3b2f8c-tasmota-NL.binmapfile
20200417-120722-d3b2f8c-tasmota-KO.binmapfile
20200417-120658-d3b2f8c-tasmota-IT.binmapfile
20200417-120635-d3b2f8c-tasmota-HU.binmapfile
20200417-120611-d3b2f8c-tasmota-HE.binmapfile
20200417-120547-d3b2f8c-tasmota-GR.binmapfile
20200417-120523-d3b2f8c-tasmota-FR.binmapfile
20200417-120459-d3b2f8c-tasmota-ES.binmapfile
20200417-120436-d3b2f8c-tasmota-DE.binmapfile
20200417-120412-d3b2f8c-tasmota-CZ.binmapfile
20200417-120348-d3b2f8c-tasmota-CN.binmapfile
20200417-120324-d3b2f8c-tasmota-BR.binmapfile
20200417-120300-d3b2f8c-tasmota-BG.binmapfile
20200417-120236-d3b2f8c-tasmota-ir.binmapfile
20200417-120217-d3b2f8c-tasmota-display.binmapfile
20200417-120157-d3b2f8c-tasmota-sensors.binmapfile
20200417-120130-d3b2f8c-tasmota-knx.binmapfile
20200417-120106-d3b2f8c-tasmota-lite.binmapfile
20200417-120048-d3b2f8c-tasmota-minimal.binmapfile
20200417-120034-d3b2f8c-tasmota.binmapfile
20200417-101202-bb54c87-tasmota-wifiman.binmapfile
20200417-101132-bb54c87-tasmota-UK.binmapfile
20200417-101108-bb54c87-tasmota-TW.binmapfile
20200417-101044-bb54c87-tasmota-TR.binmapfile
20200417-101019-bb54c87-tasmota-SK.binmapfile
20200417-100954-bb54c87-tasmota-SE.binmapfile
20200417-100929-bb54c87-tasmota-RU.binmapfile
20200417-100905-bb54c87-tasmota-PT.binmapfile
20200417-100840-bb54c87-tasmota-PL.binmapfile
20200417-100816-bb54c87-tasmota-NL.binmapfile
20200417-100752-bb54c87-tasmota-KO.binmapfile
20200417-100727-bb54c87-tasmota-IT.binmapfile
20200417-100702-bb54c87-tasmota-HU.binmapfile
20200417-100638-bb54c87-tasmota-HE.binmapfile
20200417-100614-bb54c87-tasmota-GR.binmapfile
20200417-100549-bb54c87-tasmota-FR.binmapfile
20200417-100524-bb54c87-tasmota-ES.binmapfile
20200417-100500-bb54c87-tasmota-DE.binmapfile
20200417-100435-bb54c87-tasmota-CZ.binmapfile
20200417-100411-bb54c87-tasmota-CN.binmapfile
20200417-100347-bb54c87-tasmota-BR.binmapfile
20200417-100323-bb54c87-tasmota-BG.binmapfile
20200417-100259-bb54c87-tasmota-ir.binmapfile
20200417-100240-bb54c87-tasmota-display.binmapfile
20200417-100220-bb54c87-tasmota-sensors.binmapfile
20200417-100153-bb54c87-tasmota-knx.binmapfile
20200417-100130-bb54c87-tasmota-lite.binmapfile
20200417-100112-bb54c87-tasmota-minimal.binmapfile
20200417-100058-bb54c87-tasmota.binmapfile
20200416-221201-95661fa-tasmota-wifiman.binmapfile
20200416-221138-95661fa-tasmota-UK.binmapfile
20200416-221110-95661fa-tasmota-TW.binmapfile
20200416-221041-95661fa-tasmota-TR.binmapfile
20200416-221013-95661fa-tasmota-SK.binmapfile
20200416-220946-95661fa-tasmota-SE.binmapfile
20200416-220917-95661fa-tasmota-RU.binmapfile
20200416-220853-95661fa-tasmota-PT.binmapfile
20200416-220824-95661fa-tasmota-PL.binmapfile
20200416-220757-95661fa-tasmota-NL.binmapfile
20200416-220730-95661fa-tasmota-KO.binmapfile
20200416-220705-95661fa-tasmota-IT.binmapfile
20200416-220638-95661fa-tasmota-HU.binmapfile
20200416-220614-95661fa-tasmota-HE.binmapfile
20200416-220550-95661fa-tasmota-GR.binmapfile
20200416-220523-95661fa-tasmota-FR.binmapfile
20200416-220455-95661fa-tasmota-ES.binmapfile
20200416-220431-95661fa-tasmota-DE.binmapfile
20200416-220403-95661fa-tasmota-CZ.binmapfile
20200416-220339-95661fa-tasmota-CN.binmapfile
20200416-220316-95661fa-tasmota-BR.binmapfile
20200416-220252-95661fa-tasmota-BG.binmapfile
20200416-220228-95661fa-tasmota-ir.binmapfile
20200416-220210-95661fa-tasmota-display.binmapfile
20200416-220151-95661fa-tasmota-sensors.binmapfile
20200416-220125-95661fa-tasmota-knx.binmapfile
20200416-220102-95661fa-tasmota-lite.binmapfile
20200416-220045-95661fa-tasmota-minimal.binmapfile
20200416-220031-95661fa-tasmota.binmapfile
20200416-191129-367658b-tasmota-wifiman.binmapfile
20200416-191105-367658b-tasmota-UK.binmapfile
20200416-191038-367658b-tasmota-TW.binmapfile
20200416-191010-367658b-tasmota-TR.binmapfile
20200416-190946-367658b-tasmota-SK.binmapfile
20200416-190921-367658b-tasmota-SE.binmapfile
20200416-190854-367658b-tasmota-RU.binmapfile
20200416-190830-367658b-tasmota-PT.binmapfile
20200416-190803-367658b-tasmota-PL.binmapfile
20200416-190739-367658b-tasmota-NL.binmapfile
20200416-190715-367658b-tasmota-KO.binmapfile
20200416-190651-367658b-tasmota-IT.binmapfile
20200416-190628-367658b-tasmota-HU.binmapfile
20200416-190604-367658b-tasmota-HE.binmapfile
20200416-190540-367658b-tasmota-GR.binmapfile
20200416-190516-367658b-tasmota-FR.binmapfile
20200416-190452-367658b-tasmota-ES.binmapfile
20200416-190428-367658b-tasmota-DE.binmapfile
20200416-190404-367658b-tasmota-CZ.binmapfile
20200416-190340-367658b-tasmota-CN.binmapfile
20200416-190316-367658b-tasmota-BR.binmapfile
20200416-190253-367658b-tasmota-BG.binmapfile
20200416-190229-367658b-tasmota-ir.binmapfile
20200416-190210-367658b-tasmota-display.binmapfile
20200416-190151-367658b-tasmota-sensors.binmapfile
20200416-190124-367658b-tasmota-knx.binmapfile
20200416-190101-367658b-tasmota-lite.binmapfile
20200416-190044-367658b-tasmota-minimal.binmapfile
20200416-190031-367658b-tasmota.binmapfile
20200416-171146-538dfbe-tasmota-wifiman.binmapfile
20200416-171120-538dfbe-tasmota-UK.binmapfile
20200416-171049-538dfbe-tasmota-TW.binmapfile
20200416-171025-538dfbe-tasmota-TR.binmapfile
20200416-170957-538dfbe-tasmota-SK.binmapfile
20200416-170929-538dfbe-tasmota-SE.binmapfile
20200416-170904-538dfbe-tasmota-RU.binmapfile
20200416-170840-538dfbe-tasmota-PT.binmapfile
20200416-170814-538dfbe-tasmota-PL.binmapfile
20200416-170750-538dfbe-tasmota-NL.binmapfile
20200416-170725-538dfbe-tasmota-KO.binmapfile
20200416-170701-538dfbe-tasmota-IT.binmapfile
20200416-170637-538dfbe-tasmota-HU.binmapfile
20200416-170613-538dfbe-tasmota-HE.binmapfile
20200416-170549-538dfbe-tasmota-GR.binmapfile
20200416-170525-538dfbe-tasmota-FR.binmapfile
20200416-170501-538dfbe-tasmota-ES.binmapfile
20200416-170437-538dfbe-tasmota-DE.binmapfile
20200416-170412-538dfbe-tasmota-CZ.binmapfile
20200416-170348-538dfbe-tasmota-CN.binmapfile
20200416-170324-538dfbe-tasmota-BR.binmapfile
20200416-170300-538dfbe-tasmota-BG.binmapfile
20200416-170236-538dfbe-tasmota-ir.binmapfile
20200416-170217-538dfbe-tasmota-display.binmapfile
20200416-170157-538dfbe-tasmota-sensors.binmapfile
20200416-170130-538dfbe-tasmota-knx.binmapfile
20200416-170106-538dfbe-tasmota-lite.binmapfile
20200416-170048-538dfbe-tasmota-minimal.binmapfile
20200416-170035-538dfbe-tasmota.binmapfile
20200416-151224-d2b7b40-tasmota-wifiman.binmapfile
20200416-151156-d2b7b40-tasmota-UK.binmapfile
20200416-151109-d2b7b40-tasmota-TW.binmapfile
20200416-151032-d2b7b40-tasmota-TR.binmapfile
20200416-151007-d2b7b40-tasmota-SK.binmapfile
20200416-150942-d2b7b40-tasmota-SE.binmapfile
20200416-150917-d2b7b40-tasmota-RU.binmapfile
20200416-150852-d2b7b40-tasmota-PT.binmapfile
20200416-150823-d2b7b40-tasmota-PL.binmapfile
20200416-150758-d2b7b40-tasmota-NL.binmapfile
20200416-150733-d2b7b40-tasmota-KO.binmapfile
20200416-150709-d2b7b40-tasmota-IT.binmapfile
20200416-150645-d2b7b40-tasmota-HU.binmapfile
20200416-150620-d2b7b40-tasmota-HE.binmapfile
20200416-150556-d2b7b40-tasmota-GR.binmapfile
20200416-150532-d2b7b40-tasmota-FR.binmapfile
20200416-150508-d2b7b40-tasmota-ES.binmapfile
20200416-150444-d2b7b40-tasmota-DE.binmapfile
20200416-150419-d2b7b40-tasmota-CZ.binmapfile
20200416-150355-d2b7b40-tasmota-CN.binmapfile
20200416-150330-d2b7b40-tasmota-BR.binmapfile
20200416-150306-d2b7b40-tasmota-BG.binmapfile
20200416-150242-d2b7b40-tasmota-ir.binmapfile
20200416-150223-d2b7b40-tasmota-display.binmapfile
20200416-150202-d2b7b40-tasmota-sensors.binmapfile
20200416-150135-d2b7b40-tasmota-knx.binmapfile
20200416-150112-d2b7b40-tasmota-lite.binmapfile
20200416-150054-d2b7b40-tasmota-minimal.binmapfile
20200416-150041-d2b7b40-tasmota.binmapfile
20200416-121259-5c43f4c-tasmota-wifiman.binmapfile
20200416-121229-5c43f4c-tasmota-UK.binmapfile
20200416-121141-5c43f4c-tasmota-TW.binmapfile
20200416-121103-5c43f4c-tasmota-TR.binmapfile
20200416-121038-5c43f4c-tasmota-SK.binmapfile
20200416-121013-5c43f4c-tasmota-SE.binmapfile
20200416-120948-5c43f4c-tasmota-RU.binmapfile
20200416-120918-5c43f4c-tasmota-PT.binmapfile
20200416-120850-5c43f4c-tasmota-PL.binmapfile
20200416-120825-5c43f4c-tasmota-NL.binmapfile
20200416-120800-5c43f4c-tasmota-KO.binmapfile
20200416-120736-5c43f4c-tasmota-IT.binmapfile
20200416-120712-5c43f4c-tasmota-HU.binmapfile
20200416-120647-5c43f4c-tasmota-HE.binmapfile
20200416-120623-5c43f4c-tasmota-GR.binmapfile
20200416-120558-5c43f4c-tasmota-FR.binmapfile
20200416-120534-5c43f4c-tasmota-ES.binmapfile
20200416-120509-5c43f4c-tasmota-DE.binmapfile
20200416-120444-5c43f4c-tasmota-CZ.binmapfile
20200416-120419-5c43f4c-tasmota-CN.binmapfile
20200416-120354-5c43f4c-tasmota-BR.binmapfile
20200416-120329-5c43f4c-tasmota-BG.binmapfile
20200416-120304-5c43f4c-tasmota-ir.binmapfile
20200416-120245-5c43f4c-tasmota-display.binmapfile
20200416-120225-5c43f4c-tasmota-sensors.binmapfile
20200416-120158-5c43f4c-tasmota-knx.binmapfile
20200416-120134-5c43f4c-tasmota-lite.binmapfile
20200416-120115-5c43f4c-tasmota-minimal.binmapfile
20200416-120102-5c43f4c-tasmota.binmapfile
20200415-201143-ef3cb10-tasmota-wifiman.binmapfile
20200415-201113-ef3cb10-tasmota-UK.binmapfile
20200415-201046-ef3cb10-tasmota-TW.binmapfile
20200415-201018-ef3cb10-tasmota-TR.binmapfile
20200415-200953-ef3cb10-tasmota-SK.binmapfile
20200415-200929-ef3cb10-tasmota-SE.binmapfile
20200415-200901-ef3cb10-tasmota-RU.binmapfile
20200415-200833-ef3cb10-tasmota-PT.binmapfile
20200415-200805-ef3cb10-tasmota-PL.binmapfile
20200415-200741-ef3cb10-tasmota-NL.binmapfile
20200415-200717-ef3cb10-tasmota-KO.binmapfile
20200415-200653-ef3cb10-tasmota-IT.binmapfile
20200415-200630-ef3cb10-tasmota-HU.binmapfile
20200415-200606-ef3cb10-tasmota-HE.binmapfile
20200415-200542-ef3cb10-tasmota-GR.binmapfile
20200415-200518-ef3cb10-tasmota-FR.binmapfile
20200415-200454-ef3cb10-tasmota-ES.binmapfile
20200415-200431-ef3cb10-tasmota-DE.binmapfile
20200415-200407-ef3cb10-tasmota-CZ.binmapfile
20200415-200343-ef3cb10-tasmota-CN.binmapfile
20200415-200319-ef3cb10-tasmota-BR.binmapfile
20200415-200256-ef3cb10-tasmota-BG.binmapfile
20200415-200232-ef3cb10-tasmota-ir.binmapfile
20200415-200213-ef3cb10-tasmota-display.bin